RECENZIJA: Šaptaji na uho sretne žene

Hvala Allahu Koji nas je uputio, da nas On uputio nije, ne bismo upućeni bili. Hvala neka je Njemu mimo Koga drugi hamd ne zaslužuju.

Neka je najljepši i najpotpuniji salavat na najbolje stvorenje, Mustafu el-Emina. Porodica je osnovna ćelija društva. Ona je prva i najjača škola u životu. Ona je glavni izvor sigurnosti, ljubavi i postojanosti sa kojeg svaki pojedinac u zajednici žudi da se napoji.

Naravno, žena je polovina ove ćelije, te stoga želim da zajedno razmotrimo uzroke za ostvarenje bračne sreće na kojoj se gradi porodica iz koje će se izroditi generacija sa vrijednostima i pohvaljenim osobinama.

Ova knjiga tretira opis sretne žene, definira njene željene osobine, poziva je da postupa s ljubavlju i poštovanjem, da se drži dalje od uzrujanosti i inata, da ne prelazi granicu i crvenu liniju, čuvajući svoj jezik. Poziva je na optimizam, na klonjenje od potištenosti, na brigu o svom mužu u svakom njegovom stanju, na prevazilaženje bračnih nesuglasica, na borbu protiv sumnje i lošeg mišljenja, na znanje o vođenju kuće i odgoja djece.

Ovo je ono čime se ostvaruje bračna sreća, što predstavlja odjeću svjetlosti i ono što garantuje sreću i bereket. Gospodaru naš, ogrni nas Svojom brigom, budi sa nama i učini naše želje hajrom za nas, hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova!

Ensam Džemil

Autor teksta Ensam Džemila iz knjige Šaptajji na uho sretne žene Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh(1)

Autor teksta je Ensam Džemila iz knjige “Šaptaji na uho sretne žene.”

Vaš komentar