RECENZIJA: Vjera je ophođenje – Hajrudin Tahir Ahmetović

Vjera je ophođenje Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Vjera je ophođenje

Ljudski život na ovome svijetu odvija se između ophođenja sa Stvoriteljem, Uzvišenim Allahom i ophođenja sa stvorenjima od ljudi, džina, životinja, žive i mrtve prirode i svega postojećeg. Shodno ovom cjelokupnom ophođenju, čovjek će biti i nagrađen, kako na dunjaluku tako i na ahiretu.

Pa, ukoliko uljepša svoj odnos i ophođenje prema Svevišnjem Allahu, voli Ga i poštuje, zahvaljuje Mu na Njegovim blagodatima, pokorava se Njegovim naredbama, kloni se onoga što je On zabranio; a zatim uljepša i svoj odnos prema stvorenjima onako kako mu je to Allah naredio, nastojao da ih posavjetuje, da im čini dobročinstvo, bude pravedan u ophođenju s njima, bude blag i nježan prema njima, bude podnosio njihove uvrede uz istovremeno otklanjanje svake moguće štete od istih; uistinu, takav će postići dunjalučku i ahiretsku sreću, njegov položaj uzdignut će se kod Uzvišenog Allaha, ali i kod ljudi, biće prihvaćen na Zemlji ali i na nebesima, drag svim stvorenjima.

Allahovom dozvolom, Njegovom dobrotom i milosti, u cilju gore spomenutog, nastojao sam da u ovom djelu skupim i navedem najbitnije propise ponašanja svakog iskrenog i istinskog vjernika. Kao što se od nas prvo traži da uljepšamo svoj odnos prema našem Gospodaru, Uzvišenom Allahu, tako sam i ja u ovome djelu prvo istakao propise, savjete i smjernice kako da se ophodimo prema Njemu Svevišnjem.

Budući da se pod ovom tematikom podrazumijeva i naš odnos prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i svim ashabima – jer nam je preko svih njih i došla vijest o Uzvišenom Allahu – u ovoj knjizi obradio sam i te teme, odnosno pojasnio kako da se ophodimo prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj časnoj porodici/ehlul-bejtu, te njegovim vjernim ashabima.

Svakako ovdje je nezaobilazan i govor o našem odnosu i ophođenju spram Allahovog govora, Kur’ana, naprotiv, to je jedna od najvažnijih tema, te sam stoga nastojao navesti sve što nam je bitno da znamo o našem odnosu spram Allahove knjige, Kur’an-iKerima, kako bismo ga popravili i učvrstili, Allahovom dozvolom. Nakon toga, osvrnuo sam se na najbitnije kategorije ljudi s kojima se svakodnevno susrećemo, te pojasnio, kroz šerijatske dokaze i savjete islamskih učenjaka, kako da se prema njima ophodimo.

Prilikom pisanja ovog djela okoristio sam se predavanjima i pisanim djelima mnogih ranijih i savremenih islamskih učenjaka – čija sam imena naveo u korištenoj literaturi – ali ne mogu, a da sada ne spomenem da su na mene u ovoj oblasti najviše ostavila traga predavanja i pisana djela uvaženog šejha Abdul-Aziza el-Fevzana i šejha Abdurrahmana el-Ajida, Allah ih sačuvao svakog zla i podario im svaki hajr na oba svijeta.

Također, tu je i nezaobilazno djelo Mevsu‘atul-Ahlak u izdanju organizacije Ed-Durerus-Senijje, istaknutog učenjaka Alevija es-Sekkafa, Allah ga poživio u imanu i dobrim djelima, kao i djelo Mevsu‘atu Nadretin-Ne‘im fi Mekarimi Ahlakir-Resulil-Kerim, koje obrađuje mnoge pozitivne i negativne osobine svakog insana.

Za vjerodostojnost spomenutih hadisa u ovom djelu uglavnom sam se vraćao na ocjene istaknutog učenjaka našeg vremena, eksperta i velikana u hadisu, Muhammeda Nasiruddina el-Albanija, Allah mu se smilovao, u Džennetu Firdevsu ga nastanio i počastio ga društvom vjerovjesnika, iskrenih, šehida i dobrih. Ukoliko bih došao do ocjene hadisa od strane istaknutog muhaddisa Ahmeda Šakira ili šejha Mukbila el-Vadi‘ija, Allah im se smilovao, navodio bih i njihove ocjene.

U ovom djelu obradio sam dvadesetak tema koje se tiču islamskog ponašanja i ophođenja svakog vjernika muslimana. Prilikom obrade tih tema nastojao sam se držati sljedećeg redoslijeda:

  • uvod, u kojem bih pojasnio važnost lijepog ophođenja prema dotičnoj kategoriji;
  • značenje i pojašnjenje dotične kategorije (ko se podrazumijeva pod tom kategorijom i ubraja u nju);
  • pojašnjenje prava dotične kategorije i naših obaveza prema njoj u Kur’anu, Sunnetu i riječima ispravnih prethodnika;
  • koristi i vrijednosti lijepog ophođenja prema dotičnoj kategoriji, te pogubnosti lošeg i neprimjerenog ophođenja prema istoj;
  • primjeri kako konkretno da se ophodimo prema dotičnoj kategoriji, uz navođenje savjeta i smjernica islamskih učenjaka kako kod sebe da izgradimo takvo ponašanje.

Na kraju djela općenito sam spomenuo kako da se ophodimo sa svim ljudima, kao i prema nama samima, i u završnici uputio par savjeta svima nama na našem putu izgradnje lijepog ponašanja.

Savršenstva je dostojan samo Uzvišeni Allah, a manjkavost je osobina čovjeka, pa onaj koji uoči određene manjkavosti, propuste ili greške, neka se ne ustručava da ukaže na to, jer je ustrajavanje na grešci manjkavost, a vraćanje na istinu je vrlina.

Uzvišeni Allahu, molim Te da ovaj trud učiniš iskrenim radi Tvoga Plemenitog Lica i da njime okoristiš Svoje robove.

Slavljen neka si Ti, Gospodaru moj, i hvaljen. Nema istinskog boga osim Tebe. Od Tebe oprosta tražim i Tebi se kajem.

Salavat i selam donosim na Allahovog poslanika, Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, vjerne ashabe i sve one koji ga budu slijedili do Sudnjega dana.

Vjera je ophođenje Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “RECENZIJA: Vjera je ophođenje – Hajrudin Tahir Ahmetović”Hajrudin Tahir Ahmetović iz knjige “Vjera je ophođenje.

Vaš komentar