Sposobnosti i slabosti džina

Uzvišeni Allah dao je džinima sposobnosti kakve nije dao ljudima. Ove džinske sposobnosti ne smiju vjernika zastrašiti i zaplašiti, ali ih vjernik treba upoznati i zaštititi se od njih na odgovarajući način, kao što to čini i od zlonamjernih ljudi. Neke od sposobnosti džina su i slijedeće:

1) Brzo se kreću i premještaju s jednog mjesta na drugo, o čemu govori kazivanje o Ifritu, jednom od džina, i Sulejmanu, alejhis-selam.

2) Brzo se uspinju na nebesa, za razliku od čovjeka koji se s tegobom i velikim pritiskom uzdiže na nebo. O ovome govore brojni kur’anski ajeti i vjerodostojni hadisi.

Sposobnosti i slabosti džina
Brzo se uspinju na nebesa, za razliku od čovjeka

3) Imaju znanje, učeni su i sposobni u radu. Kazivanja o Sulejmanu, alejhis-selam, spominju i džine koji su bili njegovi podanici, a koji su pravili mihrabe i druge građevine.

4) Pretvaraju se u likove drugih stvorenja, ljudi i životinja.

5) Ulaze u čovjeka i kolaju njegovim tijelom, o čemu će u knjizi Urok sihr i džinski napad detaljnije biti kazivano u trećoj temi o džinskom napadu.

I pored svih ovih sposobnosti, džini imaju i mnoge svoje slabosti, od kojih su i:

1) Šejtanske spletke i zamke su slabe. Uzvišeni Allah kaže:

“Uistinu su šejtanske spletke oduvijek bile slabe!” (En-Nisa’, 76)

2) Oni nemaju vlasti nad ljudima, ne mogu upravljati njima, već ih samo mogu obmanjivati, zabludu im uljepšavati, a istinu iskrivljavati, i tako ih odvoditi na stranputicu.

3) Šejtani se boje istinskih vjernika, Allahu pokornih robova; oni strahuju od imana koji vjernik nosi sa sobom.

4) Iako imaju velike sposobnosti, džini nisu u stanju da dođu sa stvarima s kojima je dolazio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tj. ne mogu da čine mu’džize.

5) U snu se ne mogu pojaviti u pravom liku Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Uzvišenog i Svemoćnog Allaha molim da nam omili iman i uljepša ga u našim srcima, i da nam omrazi nevjerstvo, razvrat i griješenje, i da nas učini od onih koji su na Pravom putu.

Autor “Hajrudin Tahir Ahmetović” iz knjige “Urok sihr i džinski napad”.

Vaš komentar