Sreća je u zdravlju

Zdravlje je najvrjednija vrsta sreće. Sreća nije u novcu, ugledu ni u vlasti, nego u potpunom zdravlju. Kada je čovjek zdrav, pred njim nestaju sve nedaće.

Prenosi se da je jedan derviš otputovao na hadž. Obuća mu se poderala, a pustinjska toplina mu je opekla stopala, pa je preostali dio puta prošao srdit na svoju lošu sreću, jer nije imao prijevozno sredstvo koje bi mu pomoglo da podnese teškoću putovanja po pustinjskom pijesku. Kada je došao do Mekke, ugledao je na vratima prosjaka bez stopala, pa je zaplakao i zatražio oprost. Shvatio je da je sretniji od tog prosjaka.

Ima ljudi koji se srde čak i kada su zdravi, a tome se čude bolesni, posebno siromasi. Ustaje ujutro, čudeći se riječima Bernarda Šoua:

„Onaj koga boli zub misli da su sretni svi oni koje ne boli!”

Dobro zdravlje i obilje imetka nisu faktori sreće, nego preduvjeti. Zapravo, oni sami po sebi ne ostvaruju sreću, ali se sreća ne ostvaruje ni bez njih. Nema sumnje da je krajnji cilj vjernika zdravlje na dunjaluku i oproštaj na Danu polaganja računa. Poslanik, a.s., kaže:

„Ti si cilj mojih želja, Vlasniče zdravlja.”1

Također je rekao:

“Molite Allaha za oproštaj i zdravlje. Nakon čvrste vjere, nikom nije dato ništa bolje od zdravlja.”2

Alija, r.a., je rekao:

“Onom ko je u iskušenjima ništa nije potrebnija dova od onog koji je trenutno sačuvan.”

Ibn er-Rumi je rekao:

Kada te vrijeme okiti odjećom zdravlja
i ne nedostaje ti hrane ni u jednom trenu,
ne zavidi bogatima, jer
koliko im vrijeme podari toliko im i oduzme.

Autor teksta “Sreća je u zdravlju”“Hasan Šemsi Baša” iz knjige “Usreći sebe i druge”.

  1. Taberani.
  2. Ahmed, Tirmizi.

Vaš komentar