Vrijednost zahvalnosti

Zahvalnost je, dakle, ibadet, a ogleda se u priznavanju blagodati koje je Allah dao čovjeku, i to trajna, kontinuirana zahvalnost. Zahvalnost je pratilac strpljivosti i imana na putu prema Allahu, jedna od najplemenitijih osobina onih koji su spoznali Uzvišenog. Zahvalnost je na višem stupnju od zadovoljstva, jer je zadovoljstvo u sklopu zahvalnosti. Uzvišeni Allah ju je naredio, a zabranio je ono što je u suprotnosti s njome.

Pohvalio je one koji su se okitili ovim svojstvom, opisujući njome Svoje najbolje robove, i stavljajući je u prioritetan cilj Svojim stvorenjima. Onima koji su zahvalni Uzvišeni je obećao još ljepše nagrade, a učinio je zahvalnost i uzrokom povećanja dobra, kao i čuvarem i zaštitnikom blagodati koje čovjek već posjeduje. Uzvišeni Allah je zahvalne opisao kao one koji se koriste od Allahovih ajeta.

Uzvišeni Allah je iz Svoga imena Eš-Šekkur izveo ime ovoj grupi ljudi (šakir / zahvalan), jer Allah daje da onaj koji je zahvalan osjeti Njegovu blagonaklonost. Allahovi zahvalni robovi su malobrojni među ljudima, i to su oni koji vjeruju u Allahovu odredbu. Zahvalnost je uvjet povećanja blagodati onome ko se bude nje čvrsto držao i stalno je prakticirao, podređujući se Allahovoj naredbi, bivajući zadovoljan onim što mu je On dodijelio, nadajući se Njegovom obećanju i plašeći se Njegove kazne.

Vrijednost zahvalnosti Aid el- Karni iz knjige Budi zahvalan svome Gospodaru. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh
Zbog toga je Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u Svojoj plemenitoj Knjizi ukazao na značaj i vrijednost zahvalnosti, podstičući robove da budu stalno zahvalni.

Također, to je pojašnjeno, kao što ćemo kasnije navesti, u mnogim Poslanikovim, sallallahu alejhi ve sellem, hadisima.

Zahvalnost je plodonosna i uspješna trgovina, jer donosi dobro, donosi hair koji oporavlja čovjekovo srce, njegov jezik i tijelo.
Srce onoga koji ne voli Allaha nije svjesno da su sve blagodati u kojima uživa od Uzvišenog, i on nije zahvalan!

Onaj koji ne zahvaljuje svome Gospodaru i ne hvali Ga jezikom, također nije zahvalan.
Nije zahvalan Allahu ni onaj ko se upustio u zabludu i u njoj ustrajava, čiji jezik govori samo loše, a uši slušaju samo besmislenosti.

Onaj kome je Uzvišeni Allah dao nešto od znanja, pa ga on prikriva, dakako, nije zahvalan Allahu.
Škrtica, koji ne želi svoj imetak trošiti na dobro i hair, nije zahvalan svome Gospodaru. Čovjek koji ne čuva svoje blagodati, tako što na njima ne zahvaljuje Uzvišenom, izlaže ih tako propasti i prolaznosti, a ni on sam nije zahvalan Allahu.
Alija b. Ebi Talib, radijallahu anhu, je kazao:

Kada budeš u blagodatima, dobro ih čuvaj,
Jer grijesi su tî što blagodat odnose.
I čuvaj ih bogobojaznošću prema Allahu Jer je Allah Taj koji brzo kažnjava. Traži od Allaha i bit ćeš zahvalan!

Na mnogo mjesta u Kur’anu, Uzvišeni Allah je naredio Svojim robovima da Mu budu zahvalni, kao što im je naredio da nafaku traže samo od Njega. Jer je On, Uzvišeni, jedini moćan odazvati se na pozive onoga ko ga doziva, spasiti ugrožene i uslišati dove nevoljnika.

Uzvišeni Allah kaže:

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Vi hranu od Allaha tražite i Njemu se klanjajte i Njemu zahvalni budite! Njemu ćete se vratiti. (El-Ankebut, 17)

Imam Et-Taberi u tefsiru ovog ajeta kaže:

„Tražite nafaku od Allaha, a ne od svojih božanstava i postići ćete ono što želite, i obožavajte Ga – budite pred Njim ponizni, i budite zahvalni – budite zahvalni na opskrbi koju vam je dao.“ (Džami’ul-bejan fi te’vilil-Kur’an, Et-Taberi, redaktura Ahmed Muhammed Šakir, 18/20.)
Vrijednost zahvalnosti Aid el- Karni iz knjige Budi zahvalan svome Gospodaru. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Vrijednost zahvalnosti” Aid el-Karni iz knjige “Budi zahvalan svome Gospodaru”.

Vaš komentar