Znaš li šta je Kada’ I Kader?

Od temeljnih sastavnih dijelova imana je vjerovanje da se sve što se dešava i zbiva oko nas realizacija onoga što je Allah, dž.š., odredio da se dogodi (kada i kader). Ko bi zanijekao taj dio imana, izišao bi iz vjere. U pojašnjenju ovog dijela vjerovanja, navest ćemo nekoliko definicija kojima su učenjaci pokušali razjasniti šta podrazumijevaju ova dva pojma (kada i kader) pojedinačno ili zajedno:

Kada i kader je precizni sistem koji je Allah, dž.š., postavio na ovom svijetu, opći (prirodni) zakoni i zakonitosti kojima je vezao posljedice za uzroke.(Muhammed Ne’im Jasin, Iman, str. 142.)

Tantavi, r.a., kaže:

„Razumljivo je iz ajeta koji spominju kader da je to zakonitost u svemiru i sistem kojim ga je Allah, dž.š. regulirao. Sve u njemu je stvoreno u određenom omjeru. Nema ni jednog stvorenja, a da mu prije stvaranja nije određena veličina, broj atoma i količina elemenata od kojih je sastavljeno.“(Tantavi, Opći prikaz vjere Islama, str. 142.)

Obzirom da je Allahovo, dž.š., određenje od gajba (nevidljivih i nedokučivih stvari), nepoznatih čovjeku, vjernik bi se po ovom pitanju trebao držati uputstava i smjernica iz Kur’ana i hadisa, ne bi se smio upuštati u nepotrebne rasprave koje ga mogu odvesti u zabludu. Ono što je najvažnije za čovjeka koji želi sebi dobro na ovome i Budućem svijetu je to da se pridržava Allahovih naredbi i izvršava ih što god je moguće bolje i ispravnije, te da se kloni svega što mu je zabranjeno.

Svakako da je u sklopu toga da moli Svemogućeg Allaha da ga uputi onome što je dobro, učvrsti na Pravom putu i zakloni iskušenja – a najteža iskušenja su u vjeri i ubjeđenju. Od Allahove milosti prema nama je da ne znamo šta nam je određeno i propisano, niti smo mi zaduženi pokušavati spoznati Allahovu, dž.š., volju i određenje.

Obzirom da su mnoge frakcije zalutale raspravljajući o ovoj temi, jer se nisu pridržavale uputstava, između kojih je i pokuđenost raspravljanja o kada i kaderu, Allah, dž.š., nam je objasnio ono što nam je potrebno, a nikome nije dozvoljeno da traga za onim što je od nas sakrio, jer to može biti razlog razilaska ljudi i njihovog odlaska u zabludu. Ljudski razum nije u stanju shvatiti odnos stvaranja ljudskih djela od strane Allaha, dž.š., kao ni ljudske volje i njihovom izvršavanju. Upravo zbog toga je Allahov Poslanik, s.a.v.s., zabranio upuštanje u polemiku i dublje razmatranje o kaderu, kao što se primjećuje iz narednog hadisa:

„Jednom prilikom je Allahov Poslanik, s.a.v.s., došao među ashabe a oni su raspravljali o kaderu. To ga je toliko razljutilo da je sav pocrvenio i rekao im: ‘Šta je s vama? Zar ćete dozvoliti da jedan dio Allahove knjige opovrgavate drugim? Zbog toga su uništeni oni prije vas.’“(Hadis je zabilježio Ibn Madže.)

Također, Allahov Poslanik, s.a.v.s., u jednom hadisu kaže:

„Kada se spomene kader, sustegnite se (od rasprave)…“

Jedan čovjek je došao Aliji, r.a., i upitao ga o kaderu, na što mu on odgovori:

“Mračan put, pa njime ne kreći.“ On mu ponovi pitanje, na što mu Alija, r.a. reče: „Duboko more, te ga nemoj gaziti.“ Čovjek ga ponovo upita, a Alija mu reče: „Tajna Allahova, te se nemoj džaba truditi spoznati je.”

Tahavija, r.a., lijepo kaže:

“Kader je u osnovi tajna Allaha, dž.š., o Njegovim stvorenjima koju niko nije u stanju spoznati – ni najodabraniji melek, niti bilo ko od Allahovih poslanika. Raspravljanje i debatiranje o njemu je uzrok propasti, zabranjena radnja i prekoračavanje granice. Zato se dobro čuvajte svakog raspravljanja, razmišljanja i zapitkivanja o tome, jer je Allah, dž.š., znanje o kaderu sakrio od stvorenja i zabranio im da o njemu tragaju…”(	Muhammed Ne’im Jasin, Iman, str. 153.) 
Znaš li šta je Kada’ I Kader autor je Fuad Sedić iz knjige Ogranci imana Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je dr. Fuad Sedić iz knjige “Ogranci imana.”

Vaš komentar