100 svjetskih velikana o islamu – A.S. Puškin

Bio je ruski književnik. Mnogi ga smatraju za najboljeg ruskog pjesnika i oca moderne ruske književnosti. Također, on se smatra utemeljiteljem savremenog književnog ruskog jezika. Pradjed po majci mu bio je Afrikanac, Ibrahim Petrovič Hanibal, koji je postao pitomac Petra I, a zatim vojni inžinjer i general. „Puškinova djela doprinijela su značajnom povećanju interesa za Kur’an u najširem krugu ruskih čitalaca.”1

Puškin je napisao pjesmu Пророк (Poslanik), inspirisanu poslanikom Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem, a 1824. godine napisao je pjesmu Подражаний Корану, (Predstavljanje Ku’rana), u kojoj je napisao:

„Uzmi hrabrost onda, a prezri obmanu

Radosno pratite puteve pravednosti

Voli siročad i moj Kur’an Drhteći stvorenja plaču.”2

Zatim je napisao:

 „Molite se stvoritelju, on je moćan

On vlada vjetrom u sparnom danu

Na nebo oblake šalje;

Daje tlu šumsku sjen.

On je miljenik, on je Muhammed,

Otvorio je sjajni Kur’an

Da se okrenemo i mi ka svjetlu I neka padne s očiju magla.”3

Autor “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. ( http://ru.wikipedia.org/wiki/ Переводы_ Корана_ на_ русский_язык).
  2. (A. S. Puškin, „Подражания Корану“, dio I strofe, štampano u kolekciji 1826. god.).
  3. (Isto, dio V strofe).

Vaš komentar