100 svjetskih velikana o islamu –Džon L. Espozito

John Louis Esposito, rođen je 1940. godineamerički profesor religije i međunarodnih poslova na Univerzitetu Georgetown u Vašingtonu, direktor Prince Alwaleedom Centra za muslimansko-kršćanski dijalog. Član je vijeća od stotinu lidera svjetskog ekonomskog foruma, konsultant za islamska pitanja u američkom State Departmentu i mnogim univerzitetima i medijskim kućama. Napisao je više knjiga s islamskom tematikom, a u svojoj knjizi: The Islamic Threat: Myth or Reality? (Islamska prijetnja: mit ili stvarnost?) koja je prevedena i na bosanski jezik, između ostalog je napisao:

„Zbog duge historije u kojoj je kršćanstvo često klevetalo Poslanika i vulgarno izopačavalo islam, kao i zbog novije historije u kojoj je islam često poistovjećivan s radikalizmom i terorizmom, neophodno je bar izvjesno razumijevanje islama prije nego što pređemo na historiju odnosa između Zapada i muslimanskog svijeta. Štaviše, određena obaviještenost o Kur’anu, poslaniku Muhammedu i ranom periodu ove religije nužna je za razumijevanje islama.” 1

Zatim navodi:

„Kur’an i Poslanik Muhammed nude svete izvore i upute za razvoj vjere u prošlosti i sadašnjosti. Kao što su se za Muhammedovog života sljedbenici njemu obraćali, tako muslimani danas širom svijeta prihvataju objavu i Poslanikovo učenje kao putokaz u svojim životima.” 2

Potom dodaje:

„Kao Amos i Jeremija prije njega, Muhammed je bio glasnik koga je Bog poslao i koji je napao bezbožnost društva i pozvao svoje slušaoce da se pokaju i pokore Bogu jer je konačna presuda blizu: ’Reci: O, ljudi, ja sam tu da vas javno opomenem: one koji budu vjerovali i dobra djela činili čeka oprost i opskrba plemenita; a oni koji se budu trudili da dokaze Naše poreknu, uvjereni da će Nam umaći, bit će stanovnici džehennema.(Kur’an, prijevod značenja, 22:49-51” 3

Još navodi:

Muhammed je pozvao zajednicu Mekke da se moli jednom istinitom Bogu i da napusti svoj politeistički kult i praksu. Muhammed je propovijedao povratak Ibrahimovoj vjeri – vjeri u jednog istinitog Boga, Tvorca, Čuvara i Sudiju univerzuma. Muhammed i Kur’an učili su da su ljudska bića odgovorna, da će im biti suđeno i da će za svoja djela biti vječno nagrađeni ili kažnjeni na Sudnjem danu. Islam je pozivao da se napusti staza bezvjerja i vrati pravoj stazi ili Božijem zakonu.

Ova konverzija označila je pripadnost zajednici posvećenoj obožavanju jednog istinitog Boga, izvršavanju Njegove volje i time stvaranju pravedne zajednice. Kur’an je osudio eksploataciju siromašnih, siročadi i žena, zabranio korupciju, podvalu, prevaru, lažne ugovore u poslu, razmetanje bogatstvom i oholost; za klevetu, krađu, ubistva, upotrebu droge, kockanje i preljubu propisao je stroge kazne.” 4

Zatim kaže:

„Sto godina poslije smrti poslanika Muhammeda, njegovi nasljednici (halife) osnovali su carstvo veće od Rimskog carstva u njegovom zenitu. Šok koji su pretrpjeli međunarodni poredak, i posebno kršćanstvo, bio je ogroman. Izgledalo je nezamislivo da se arapska plemena mogu ujediniti, razliti van Arabije, savladati Bizantijsko (Istočno rimsko) i Perzijsko (Sasanidsko) carstvo i na kraju stoljeća, stvoriti islamski hilafet koji se prostirao od sjeverne Afrike do Indije.” 5

Potom dodaje:

„Šireći svoju vladavinu i vjeru, muslimani su se pokazali velikim mučenicima i djelatnicima. Glavni urbani naučni centri, s ogromnim bibliotekama, nikli su u Kordobi, Palermu, Nišapuru, Kairu, Bagdadu, Damasku i Buhari da zasjene Evropu utonulu u mračno doba. Raniji obrazac i smjer kretanja kulture bili su preokrenuti kad se Evropa, izlazeći iz mračnih stoljeća, okrenula muslimanskim naučnim centrima da povrati dobar dio svog izgubljenog naslijeđa i uči na muslimanskim dostignućima u matematici, medicini i nauci.” 6

O šerijatskom zakonu napisao je:

„Islamski zakon obezbjeđuje plan dobrog društva koje je islamski ideal. Šerijat ili Božija staza je, prema tome, skup božanski objavljenih općih načela, uputa i vrijednosti.” 7

O islamskim je osvajanjima napisao:

„Prividno neosvojivo Bizantijsko carstvo povilo se i zapalo u opasnost da bude zbrisano u toku 7. i 8. stoljeća. Muslimanske armije pregazile su Perzijsko carstvo, osvojile Siriju, Irak i Egipat i projurile preko sjeverne Afrike i dijelova južne Evrope, dok nisu zavladale većim dijelom Španije i Mediterana, od Sicilije do Anadolije. (…) Za mnoge nemuslimane, one na bizantijskoj i perzijskoj teritoriji koji su već bili podjarmljeni, islamska je vladavina prije značila promjenu vladara i dolazak novih, koji su često bili fleksibilniji i podnošljiviji nego gubitak nezavisnosti.

Većina ovih naroda sada je uživala veću lokalnu autonomiju i često plaćala niže poreze. Arapske zemlje koje je Bizantija izgubila dobile su, umjesto grčko-rimske vladavine, nove arapske vladare, semitsku braću, s kojima je prost narod uspostavio veću jezičku i kulturnu bliskost. U religijskom smislu, islam se pokazao kao tolerantna religija garantirajući veće vjerske slobode Jevrejima i domaćim kršćanima. Većina lokalnih kršćanskih crkava bile su proganjane od “spoljašnje” kršćanske ortodoksije kao šizmatičke i heretičke. Zbog toga su pojedine jevrejske i kršćanske zajednice u stvari pomogle osvajačkim muslimanskim armijama.” 8

Autor “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. John L. Esposito, Islamska prijetnja: mit ili stvarnost, UIO „Selsebil“ Živinice, 2001. str. 54.
  2. Isto, str. 56.
  3. Isto, str. 57.
  4. Isto, str. 58.
  5. Isto, str. 62.
  6. John L. Esposito, Islamska prijetnja: mit ili stvarnost, UIO „Selsebil“ Živinice, 2001. str. 65–66.
  7. Isto, str. 67.
  8. Isto, str. 72.

Vaš komentar