Kako je 40.000 Mongola primilo islam

Ovaj događaj o tome “Kako je 40.000 Mongola primilo islam” navodi poznati islamski učenjak, Ibn Hadžer el-Askelani u svome djelu Ed-durerul-Kamine, gdje kaže:

“Krstaši su imali običaj da u mongolska plemena šalju svoje misionare želeći ih pokrstiti. Uzurpator i silnik Hulagu (mongolski vladar) je bio taj koji im je pripremao teren za ovakvo nešto, a razlog za to je bila njegova supruga Dokuz Khatun koja je bila kršćanka.

Kako je 40.000 Mongola primilo islam Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Krstaši su slali svoje misionare u njihova plemena tražeći od mongola da prihvate kršćanstvo.

Naime, jedne prilike grupa kršćanskih velikodostojnika je prisustvovala velikoj mongolskoj gozbi povodom prelaska jednog njihovog velikana u kršćanstvo. Jedan od kršćanskih misionara poče na toj gozbi huliti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

U blizini je bio svezan jedan lovački pas. Kada je ovaj zlobni misionar počeo huliti i grditi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ovaj pas se uznemiri, poče režati, a onda skoči na ovog krstaša i dobro ga izujeda. Ljudi su ga, uz veliki napor, ipak, uspjeli spasiti.

Onda mu jedan od prisutnih reče: “Ovo je zbog onoga što si pričao o Muhammedu!”

“Ne, nije zbog toga! Ovaj pas je samoljubiv i gord, pa je mislio da ga želim udariti kada je vidio da pokazujem rukom”, odgovori ovaj krstaš.

Potom ponovo poče bezobzirno huliti Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa i
ovaj put pas prekide lanac, skoči krstašu na vrat i rastrga mu grlo. Ovaj osta na licu mjesta mrtav. Kada taj prizor vidješe Mongoli, njih oko četrdeset hiljada, odmah primiše islam.” 1

Autor teksta “Kako je 40.000 Mongola primilo islam Sanin Musa iz knjige “Kako su završili oni koji su vrijeđali Muhammeda s.a.v.s.”.

  1. Vidjeti: Ibn-Hadžer el-Askelani, Ed-durerul-Kamine 3/203. Pogledaj i Saff, br. 163. Svakodnevno sam svjedok kako pas u blizini Altun Alem džamije u Novom Pazaru tužno cvili kada čuje sallu, poziv kojim se oglašava dženaza nekom umrlom muslimanu. Isto tako se oglašava kada čuje poziv na molitvu (ezan, op.a.).

Vaš komentar