100 svjetskih velikana o islamu – Elezar bin Tsedaka

Eleazar ben Tsedaka, ar. Abdel Moein Sadaka, 1927–2010 bio je sto trideset prvi Vrhovni sveštenik Samaritske zajednice (Veliki sveštenik Arona) u periodu od 2004. do 2010. godine. U intervjuu za televiziju Al Jazeera, u svom govoru o poslaniku Muhammedu, iznio je jako interesantnu informaciju kojom je priznao da je Muhammed poslanik Božiji koga je najavio tekst Tevrata (Starog Zavjeta).

Tom prilikom je izjavio:

„Vođa Samaritana, Ka’ab al-Ahbar i monah Bahira, otišli su kod poslanika Muhammeda i rekli mu: ‘Naša predvidjanja iz Tevrata govore da bi ti trebao da se pojaviš.’

Muhammed ih je pitao: ‘Imate li kakvu potrebu Samaritani?

Rekli su mu: ‘Ti imaš mladež, znak poslanstva između plećki, ako je tako, ti si onda Muhammed, poslanik koji se očekuje!’

Poslanik Muhammed pokazao im je svoja leđa, a oni su mu rekli: ‘Ti si Muhammed, imaš mladež, znak poslanstva!’ 1

Tada ih je poslanik Muhammed pozvao da ručaju, ali je Samaritanac rekao: ‘Imam razlog koji me sprječava.’ Poslanik Muhammed pitao ga je koji je njegov razlog, a Samaritanac reče: ‘Moja vjera, moja vjera kaže to, i to, i to…’ Muhammed je rekao: ‘Kako mogu da ti pomognem?’

Samaritanac odgovori: ‘Islam će se širiti, pa te molim, daj mi dokument koji će zaštititi mene i moj jevrejski samaritanski kult.’ Zatim je Eleazar ben Tsedaka pokazao i pročitao tekst dokumenta, garancije koju im je dao Allahov Poslanik, u kom stoji, kako je Eleazar ben Tsedaka pročitao:

„Ja Muhammed, sin Abdullahov, sin (unuk) Abdulmutalibov, garantujem samaritskim Jevrejima sigurnost za njihovu vjeru i njihove domove.” 2

Autor “Samir Bikić” iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Saib ibn Jezid r.a. je rekao: “Tetka me je odvela Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i rekla: Allahov Poslaniče, moj sestrić je bolešljiv. On mi je potrao glavu i molio za blagoslov. Potom je uzeo abdest, a ja se napio vode (preostale) od njegovog abdesta, stao iza njega i vidio među njegovim plećkama mladež (poslanički pečat), koji bijaše poput jajeta jarebice.“ (Buhari i Muslim)
  2. Video: https://www.youtube.com/watch?v=iGNhTv9vQwg

Vaš komentar