Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan određeni mezheb?

Metodolozi islamskog prava po ovom pitanju imaju tri stava. Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan određeni mezheb?

Prvi stav

Slijediti jedan mezheb, je vadžib jer mudžtehid koji ga je osnovao vjeruje da je to jedina istina. Dakle, vadžib ga je slijediti u tom njegovom uvjerenju.

Drugi stav

Većina učenjaka smatraju da nije vadžib po svakom pitanju i problemu slijediti određeni mezheb, nego je dozvoljeno slijediti nekog mudžtehida. Prema tome, ko slijedi jedan mezheb poput hanefijskog ili šafijskog, itd., nije obavezan biti im konstnatno dosljedan, nego mu je dozvoljeno slijediti i druge mezhebe.

Svoj stav dokazuju sljedećim dokazima:

  • vadžibom se smatraju samo Allahove i Poslanikove naredbe. A poznato je da oni nisu naredili da se mora slijediti određeni mezheb, nego da se moraju slijediti učenjaci općenito: Pitajte one koji znaju ako ne znate. (El-Enbija, 7);
  • ashabi i tabiini koji nisu bili mudžtehidi nisu bili obavezni slijediti određeni mezheb, nego su pitali koga su htjeli, a što im niko nije zamjerio. Prema tome, njihovim konsenzusom je potvrđeno da nije vadžib slijediti posebnog imama ili neki određeni mezheb;
  • obavezivanje ljudi jednim mezhebom vodi ka poteškoći i tjeskobi, a poznato je da su mezhebi blagodat, olakšica i milost islamskom ummetu.
Većina učenjaka smatraju da nije vadžib po svakom pitanju i problemu slijediti određeni mezheb.
Većina učenjaka smatraju da nije vadžib po svakom pitanju i problemu slijediti određeni mezheb.

Treći stav

Protagonisti ovog stava smatraju da nekome, ukoliko po određenom pitanjima slijedi neki mezheb, nije dozvoljeno da po tim istim pitanjima slijedi i neki drugi. Međutim, ukoliko po nekim pitanjima ne postupi po mezhebu kog slijedi, dozvoljeno mu je po tim pitanjima slijediti neki drugi mezheb.

Svoj stav opravdavaju time što u islamu nema dokaza koji obavezuje na slijeđenje onog na što je neko sam sebe obavezao, nego je islam obavezao na slijeđenje učenjaka ne definirajući posebno nijednog od njih. 1 Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan određeni mezheb? Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan određeni mezheb?

Preferirano mišljenje

Metodolozi islamskog prava preferiraju mišljenje da nije obaveza slijediti određeni mezheb i da je dozvoljeno odstupiti od njegovih i slijediti mišljenja nekih drugih imama, jer nema dokaza koji bi to učinio obaveznim.

Prema tome, selekcija šerijatskih normi koje su verifikovane od strane mezhebskih učenjaka načelno je dozvoljena i nije obavezno ograničavati se svim načelnim ili detaljnim propisima određenog mezheba.

Islamski učenjaci u nuždi i velikoj potrebi dozvoljavaju da se postupi čak i po slabom mišljenju određenog mezheba. Navest ćemo neke citate koji potvrđuju ovu činjenicu:

  • dozvoljeno je postupiti po slabom mišljenju mezheba i na osnovu njega u nuždi donijeti fetvu pojedincu je dozvoljeno postupiti po slabom mišljenju, kao što je i muftiji u nuždi dozvoljeno, na osnovu takvog mišljenja, izdati fetvu; 2
  • dozvoljena je selekcija između mezhebskih mišljenja i slijeđenje slabog, pod uvjetom da motiv za to nije slijeđenje strasti i prohtjeva ili neki dunjalučki interes. 3

Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan određeni mezheb?

Da li je sa metodološko-pravne strane obavezno slijediti jedan određeni mezheb?

Autor “Dr. Sulejman Topoljak” iz knjige “Islamski odgovori”.

  1. Amidi, El-Ihkam, 3/174; El-Ensari, Musellemus-subut, 2/355; Ševkani, Iršadul- fuhul, str. 240; Ališ, Fetava šejh Ališ, 1/60, Šerhul-Muhalla ala Džem’il-dževami, 2/328.
  2. Dusuki, Hašijetud-Dusuki, 1/130.
  3. Meragi, El-Idžtihad fil-islam, 36-39.

Vaš komentar