Da li muslimani obožavaju Kabu?

Kaba je samo kibla, smjer u kojem se muslimani okreću tokom namaza. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u namazu okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, dž.š, i samo se Njemu klanjaju.

U suri Bekare stoji:

Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gdje god bili, lice svoje okrenite prema njemu. Doista oni kojima je data Knjiga znaju da je to istina od Gospodara njihova. A Allah nije nemaran prema onome što oni rade. (El-Bekare, 144)

Da li muslimani obožavaju Kabu? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Iako se muslimani u namazu okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu!

Islam gaji jedinstvo

Zamislimo, naprimjer, da grupa muslimana želi obaviti namaz. Neki bi se htjeli okrenuti prema sjeveru, a neki prema jugu. Da bi muslimani bili jedinstveni u obožavanju Jednog, Istinitog Boga, dž.š. – ma gdje bili, od njih se traži da se okreću ka jednoj tački, prema Kabi. Ako musliman živi istočno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema zapadu. Isto tako, ako živi zapadno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema istoku.

Na mapi svijeta, Kaba je u sredini

Muslimani su prvi nacrtali mapu svijeta. Na toj mapi je jug na gornjoj, a sjever na donjoj polovini. Kaba se nalazila na sredini te mape. Kasnije su zapadni kartografi nacrtali novu mapu svijeta, sa sjeverom na gornjoj i jugom na donjoj polovini mape. Ipak, hvala Allahu, Kaba je i dalje u centru mape svijeta.

Tavaf oko Kabe potvrda je Allahove jednoće

Kada muslimani uđu u Mesdžidul-Haram u Mekki, oni obavljaju tavaf, tj. kruženje oko Kabe. Ovaj obred simbolizira jednoću Uzvišenog Stvoritelja. Isto kao što svaki krug ima samo jedan centar, tako i tavaf simbolizira da nema onog koji zaslužuje obožavanje osim Allaha, dž.š.

Da li muslimani obožavaju Kabu? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Tavaf oko Kabe potvrda je Allahove jednoće.

Omerovo predanje

U vezi Crnog kamena, Hadžerul-esveda, postoji predanje od Omera, r.a., istaknutog ashaba Božijeg Poslanika, s.a.v.s. Naime, Omer, r.a., je rekao, obraćajući se Crnom kamenu: “Ja znam da si ti samo običan kamen, ne možeš koristiti, niti štetu nanijeti. Da nisam vidio Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da te dodiruje, ni ja te ne bih nikada dodirnuo (niti poljubio).”

Neki muslimani su se peli na Kabu i učili ezan

Još za vrijeme Božijeg Poslanika, s.a.v.s., neki ljudi su se peli na Kabu i učili ezan (poziv na namaz). Neka se zapitaju oni koji optužuju muslimane za obožavanje Kabe: Koji to idolopoklonik stoji na idolu kojeg obožava!?

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar