Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu

Rabbi dže'alni mukimes-salati ve min zurijjeti.

Gospodaru,naš, daj da ja i potomci moji namaz obavljamo. (Ibrahim, 40. ajet)

Ovo je dova Ibrahima, a.s. Njome se moli za najveću i suštinsku stvar našeg života – obavljanje namaza (klanjanje), kao i za potomstvo koje će ostati iza nas i koje će nas naslijediti. Ništa im bolje ne možemo ostaviti od dobrog odgoja, upute ka namazu i pokornosti Allahu, Gospodaru svih svjetova.

Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu 100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Dova kojom se moli za pokornost Uzvišenom Allahu” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar