Dova kojom se moli za sabur i ustrajnost i pomoć protiv neprijatelja.

Dova kojom se moli za sabur i ustrajnost i pomoć protiv neprijatelja Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Rabbena efrig alejna sabren ve sebbit akdamena vensurna alel-kavmil-kafirin.
(El-Bekare, 250. ajet)

Gospodaru, naoružaj nas strpljenjem i učvrsti nam korake i pomozi nas protiv naroda nevjerničkog.

Ovo je dova kojom su se vjernici obratili, još u vremenu Davuda, a.s., da ih Allahu, dž.š., pomogne saburom – to je osobina koja će svog nosioca uvesti u Džennet bez polaganja računa – ustrajnošću i postojanošću u vjeri i na bojnom polju. Zatražili su i pomoć protiv nevjerničkog naroda. Dosta kur’anskih dova je slično ovoj, njima se traži pomoć protiv nevjerničkog naroda.

100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Dova kojom se moli za sabur i ustrajnost i pomoć protiv neprijatelja.” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar