DOVA KOJOM SE TRAŽI ZAŠTITA OD LOŠEG KOMŠIJE

Allahumme inni e’uzu bike mineldžarsis-su’.

Gospodaru, ja kod Tebe tražim zaštitu od lošeg komšije.

Dobar komšija je velika blagodat. Loš komšija je jedna od najvećih nesreća po čovjeka. Ovom dovom se traži zaštita od takvog.

Autor teksta “DOVA KOJOM SE TRAŽI ZAŠTITA OD LOŠEG KOMŠIJE” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA KOJOM SE TRAŽI ZAŠTITA OD LOŠEG KOMŠIJE” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar