DOVA PRILIKOM POLASKA U DŽAMIJU

Allahumme inni es’eluke nuren fi kalbi
ve fi lisani, Allahumme-dže’al li nuren fi sem’i ve
dže’al li nuren fi besari, Dže’al li nuren min halfi ve min emami
ve dže’al li nuren min fevki ve min tahti,
Allahumme e’atini nuren.

Gospodaru, molim te za svjetlo u mome
srcu i na jeziku mome. Gospodaru, podari
mi svjetlo u sluhu i pogledu, podari mi
svjetlo iza i ispred mene, podari mi svjetlo
iznad i ispod mene. Gospodaru, podari
mi svjetlo.

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM POLASKA U DŽAMIJU ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Autor teksta “ DOVA PRILIKOM POLASKA U DŽAMIJU ” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur'ana i sunneta”.

Vaš komentar