DOVA za otklanjanje tuge

DOVA za otklanjanje tuge Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

El-hamdu lillahi-llezi ezhebe ‘annel- hazen inne rabbena legafurun šekur.

Hvala Allahu Koji je od nas odstranio tugu, zaista Gospodar naš prašta i zahvalan je. (El-Fatir, 34)

Nekada ljude zadesi tuga, te pitaju: “Šta da učimo kada smo tužni?” Ovo je kur’anska dova koja se može učiti kada čovjeka pogodi tuga zbog neke vijesti ili događaja, kada ga zadesi žalost. Ovo je dova za svakog ko se osjeća strancem u svome gradu ili zemlji.

DOVA za otklanjanje tuge Dove za svaku priliku najljepše dove dova za dove za Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “DOVA za otklanjanje tuge” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar