El‑Kadim nije jedno od Allahovih lijepih imena

Apologetičari su u Allahova imena uvrstili ime el-Kadim (Praiskonski). Ovo ime ne spada u lijepa Allahova imena. El-Kadim u arapskom jeziku, na kojem je objavljen Kur’an, znači: onaj koji prethodi svemu. Kaže se: “To i to je kadim (staro), a to i to je hadis (novo).” Ovo ime upotrebljavaju samo za onog koji prethodi drugima, ali i ne za onog kome je prethodilo nepostojanje, kao što Uzvišeni Allah kaže:

El‑Kadim nije jedno od Allahovih lijepih imena Ibn Ebul-Izz el-Hanefi Komentar Et-Tahavijeve Poslanice o vjerovanju Islamska literatura Islamske knjige Online knjižara

“…i on se uvijek ponovo vraća kao stari savijeni palmin prut.” (Ja-Sin, 39)

Stara palmina grana ovdje označava onu granu koja ostane do pojave druge grane.

Allah, džellešanuhu, rekao je:

El‑Kadim nije jedno od Allahovih lijepih imena Ibn Ebul-Izz el-Hanefi Komentar Et-Tahavijeve Poslanice o vjerovanju Islamska literatura Islamske knjige Online knjižara

“A kako pomoću njega Pravi put nisu našli, sigurno će reći: ‘Ovo je još davna izmišljotina.’” (el-Ahkaf, 11).

To jest ova laž je po vremenu prethodila.

Tu je i ovaj uzvišeni ajet:

El‑Kadim nije jedno od Allahovih lijepih imena Ibn Ebul-Izz el-Hanefi Komentar Et-Tahavijeve Poslanice o vjerovanju Islamska literatura Islamske knjige Online knjižara

“‘A jeste li razmišljali’, upita on, ‘da su oni kojima se klanjate vi i kojima su se klanjali davni preci vaši…’” (eš-Šuara, 75, 76)

Uzvišeni Allah kaže:

El‑Kadim nije jedno od Allahovih lijepih imena Ibn Ebul-Izz el-Hanefi Komentar Et-Tahavijeve Poslanice o vjerovanju Islamska literatura Islamske knjige Online knjižara

“Na Sudnjem danu on će svoj narod predvoditi i u vatru ga uvesti…” (Hud, 98).

To jest on će ih predvoditi i biti na njihovu pročelju. Stopalo je nazvano kademun jer se nalazi ispred ostalih dijelova tijela prilikom hoda.

Većina apologetičara uvrstila je ime el-Kadim u Allahova imena, a to su mnogi ispravni prethodnici i kasnije generacije osporili; jedan od njih je Ibn Hazm. To se nesumnjivo prihvata ako se ova riječ upotrijebi za prethodnost, jer svi događaji prethode jedni drugima. Međutim, Allahova imena su lijepā imena koja posebno ukazuju na ono čime On biva hvaljen.

Prethodnost je u jeziku isuviše općenita i nije posebno određena za prethodnost u odnosu na sve događaje, zato to i ne može biti jedno od lijepih Allahovih imena. Tu je ime el-Evvel (Prvi), koje je ekspresivno u odnosu na ime el-Kadim, jer ono daje osjećaj da sve ono što dolazi poslije Njega o Njemu ovisi, za razliku od imena el-Kadim. Ne samo da ima lijepa, već Gospodar ima najljepša imena.

Autor teksta “El‑Kadim nije jedno od Allahovih lijepih imena” “Ibn Ebul-Izz el-Hanefi” iz knjige “Komentar Et-Tahavijeve Poslanice o vjerovanju”.

Vaš komentar