Da li Kur'an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo?

Zabluda: Čak i Kur’an spominje, u suri Merjem, da je Isus Hrist umro i da je poslije toga uskrsnuo!

Šta piše u Kur’anu?

U suri Merjem (ajet 33) stoji da je Isus / Isa, alejhisselam, rekao:

Da li Kur'an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo Dr. Zakir Naik Odgovori na zablude o islamu Kur'an i tefsir El-Kelimeh Islamska literatura

“I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!”

Časni Kur’an kaže: …na dan kada budem umro, a ne: na dan kada ću umrijeti. Kur’anski izraz je u futuru, a ne u perfektu. Razlika je očigledna.

Isus je živ uzdignut

Časni Kur’an kaže u suri En-Nisa (157-158):

…i zbog riječi njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika: “… A nisu ga ni ubili ni raspeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. – a Allah je Silan i Mudar.

Da li Kur'an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Da li Kur'an kaže da je Isa a.s. uskrsnuo?“Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar