Imaš teškoća u životu i potrebno ti je olakšanje i pomoć? Uči onda ovu dovu kojom se traži olakšanje!

Imaš teškoća u životu i potrebno ti je olakšanje i pomoć Uči onda ovu dovu kojom se traži olakšanje! Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Rabbena ve la tahmil alejna isren kema hameltehu alel-lezine min kablina.
(El-Bekare, 286. ajet)

Gospodaru naš, ne tovari na nas breme kao što si ga tovario na one prije nas.

Ova dova je nastavak prethodne, a iskazuje jednu od osnovnih intencija islama, njegovu lahkoću. Uistinu je islam prirodna i lahka vjera.

Muhammed, s.a.v.s., bi uvijek birao ono što je lakše, osim ako se radilo o grijehu – od grijeha je bio najdalje. Iz ove dove je vidljivo da su narodi prije Muhammedovog, s.a.v.s., ummeta bili opterećeni obavezama koje su im stvarale poteškoće (npr. zabrana jedenja devinog mesa, zabrana konzumirana kravljeg loja, obaveza odbacivanja dijela odjeće kojeg je dotakla nečistoća…) – sve je ovo od muslimana uzdignuto i u vjeri im olakšano.

100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Imaš teškoća u životu i potrebno ti je olakšanje i pomoć? Uči onda ovu dovu kojom se traži olakšanje!” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar