Ko neće moći preći Sirat-ćupriju?

Klikni ▶ da poslušaš ovaj članak!

Sirat-ćuprija

Riječ es-sirat u jeziku znači pravi put. 1

Sirat-ćuprija je istina i obaveza je vjerovati u nju. Sirat-ćuprija je most koji se pruža preko Džehennema i preko kojeg će muslimani prelaziti, kako bi stigli do Dženneta. To je tanki, zastrašujući most postavljen iznad Džehennema. Ljudi će prelaziti preko njega do Dženneta. 

Kako će se prelaziti preko Sirata?

Neki će preko Sirata preći brzinom treptaja oka, neki kao munja, neki kao ptica, neki kao vjetar, neki brzinom najboljeg konja, neki će preći trčeći, neki hodajući, a neki puzeći. Ljudi (muslimani) će Sirat prelaziti na osnovu svojih djela. Ko bude prošao preko njega, on je od sretnih i ući će u Džennet. Prvi ko će preći preko Sirata je naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a zatim njegov ummet.

Osobine Sirata

Sirat je oštriji od sablje, tanji od kose, klizav je, na njemu niko nije stabilan osim onaj koga Allah stabilnim učini, biće postavljen na mračno mjesto. Njegova dužina je ogromna i ne nazire mu se, niti vidi kraj (jedan dio učenjaka kaže da će biti dug nekoliko hiljada godina ljudskog hoda), a Allah najbolje zna njegovu dužinu.

Ebu Se’id el-Hudri prenosi hadis o Sirat-ćupriji u kojem između ostalog stoji:

„O Allahov Poslaniče, a kakva je ta ćuprija?“ A on odgovori: „Jako klizava, na njoj su kuke čivije i bodlje spljoštene i kuke od trnja povijenog. To drvo raste u Nedždu i kažu da se zove Sa’dan. Vjernik će preko Ćuprije preći dok okom trepneš, ili kao munja, ili kao vjetar ili kao trkaći konj jureći. Jedan će se spasiti, drugi će biti zagreben, ali će se izvući, a treći će pasti u džehennemsku vatru.“ (Buhari i Muslim)

Ko će prvi preći preko Sirata?

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Sirat je postavljen iznad Džehennema, a ja i moj ummet ćemo biti prvi koji će preko njega preći.” (Muslim)

Da li će nevjernici prelaziti preko Sirata?

Hadisi ukazuju na to da je ona namijenjena vjernicima, među kojima se nalaze i licemjeri i grešni vjernici. Dakle, Sirat je samo njima namijenjen. 2

Strahote prelaska preko Sirata

Kurtubi kaže:

„Razmisli samo koliko će ti se srce ispuniti strahom kad ugledaš Sirat-ćupriju i njezinu tančinu. Zatim, kad pogledaš na crni džehenemski ponor ispod nje, a uši ti ispuni njegovo hučanje i plamtenje. Naređeno ti je da kreneš preko Sirat-ćuprije, a ti si slab i nemoćan, i srce ti jako kuca, a noge ti se klizaju. Pleća su ti teška od mnoštva grijeha zbog kojih ne bi mogao hodati ni po zemlji, a kamoli po oštrini Sirat-ćuprije.

Kako ćeš se osjećati kad na nju staviš stopalo i osjetiš njenu oštrinu? Zatim si prisiljen staviti i drugo stopalo dok se oni ispred tebe klizaju i padaju. Čuvari vatre ih dovlače kukama na hvataljkama, a ti gledaš kako oni naglavačke padaju prema vatri. Kako je to strašan prizor! Kako se teško uspraviti i kako je to tijesan prolaz.“ 3

Kako će biti proživljeni ljudi na Sudnjem danu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Ko neće moći preći Sirat-ćupriju?” hfz. Edin Redžepović iz knjige “Vjerovanje u Sudnji dan”.

  1.  Ragib el-Asfahani, Mu’džemu el-mufredat elfaz el-Kur’an, 287. str. 
  2.  El-Kijametul-kubra, 275. str. 
  3.  Kurtubi: Et-Tezkire, 332. str. 

Vaš komentar