Kako vjernik može dobiti više stabala u Džennetu?

Halilullah i otac svih poslanika, Ibrahim, alejhis­selam, u noći Israa i Mir’adža zatražio je od Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, da poselami svoj ummet i da ih obavijesti o načinu na koji mogu dobiti više stabala u Džennetu.

Tirmizi prenosi od Abdullaha ibn Mes’uda, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Sreo sam Ibrahima u noći Israa, a on mi je rekao:

‘O Muhammede, kaži svom ummetu da je dženetska zemlja lijepa, njegova voda je slatka i on je prepun stabala, a ta se stabla zasađuju riječima:

‘Subhanallahi vel hamdu lilahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber.’”

Autor teksta “Kako vjernik može dobiti više stabala u Džennetu?” Omer Sulejman el-Eškar iz knjige “Džennet i Džehennem.”

Vaš komentar