Koji dokazi potvrđuju postojanje Budućeg svijeta?

Vjerovanje u Budući svijet nije bazirano na slijepom ubjeđenju

Mnogi ljudi se čude kako to da neko sa naučnim i logičnim temperamentom može sebi dopustiti da na bilo koji način vjeruje u život poslije smrti. Oni misle da svako ko vjeruje u Budući svijet, to vjeruje samo na osnovu slijepog ubjeđenja. Moje vjerovanje u Budući svijet je zasnovano na logičkim argumentima.

Vjerovanje u Budući svijet kao logično ubjeđenje

Koji dokazi potvrđuju postojanje Budućeg svijeta? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
U Kur’anu postoji preko hiljadu ajeta koji govore o nekoj naučnoj činjenici.

Mnoge činjenice koje su tu spomenute otkrivene su tek u skorije vrijeme. Međutim, nauka još nije na nivou potvrditi sve ono što u Kur’anu piše.

Pretpostavimo da je 80% onog što u Kur’anu piše dokazano kao stopostotna istina. U vezi preostalih 20%, nauka ne daje nikakav konkretan stav, pošto ni sama nije došla do stupnja te navode potvrditi ili negirati. Sa našim ograničenim znanjem, nemamo prava ni za jedan jedini procenat od navedenih 20% reći da je naučno netačan. Pošto se za 80% kur’anskih ajeta sigurno zna da su naučno tačni, a za 20% se može reći da nije nađen ni jedan naučni dokaz protiv, sasvim logično bi bilo priznati da su i ovih 20% kur’anskih ajeta naučno potpuno tačni.

Postojanje Budućeg svijeta, koje se spominje u Kur’anu, spada u spomenutih 20% za koje mi logika kaže da su potpuno tačni.

Svaki čovjek želi pravdu

Svaki insan na Zemlji želi pravdu. Čak i onda kad drugima čini nepravdu, istovremeno želi da se prema njemu pravedno postupa. Neki ljudi su opijeni svojim bogatstvom i utjecajem i drugima nanose bol i patnju. Međutim, isti ti ljudi će se pobuniti kad im se nanese nepravda. Razlog zbog kojeg takvi ljudi nanose bol i patnju drugima leži u njihovom obožavanju moći i utjecaja. Oni misle da im moć omogućava da drugima nanose nepravdu, a da se istovremeno odbrane od tuđe nepravde.

Ovaj život je samo test za život na Budućem svijetu

Ovaj život nije ništa drugo do ispit čije rezultate ćemo vidjeti na Sudnjem danu. Časni Kur’an kaže:

Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji će od vas bolje postupati; On je Silni, Onaj Koji prašta. (El-Mulk, 1-2)

Konačna pravda je na Sudnjem danu

Časni Kur’an kaže:

Svaka duša smrt će okusiti, a samo ćete na Sudnjem danu u potpunosti dobiti plate vaše! Pa ko bude od Vatre udaljen i u Džennet uveden, uspio je! A život na ovome svijetu samo je varljivo naslađivanje! (Ali Imran, 185)

Cijelo čovječanstvo, svaka individua, bit će proživljeni na Sudnjem danu. Moguće je, još na ovom svijetu, djelimično kazniti nekog za dio loših djela koje je počinio. Međutim, potpuna nagrada i kazna bit će samo na Budućem svijetu. Može se desiti da Uzvišeni Allah ne kazni nasilnike odmah na ovom svijetu, ali će svi nasilnici i kriminalci biti kažnjeni adekvatnom kaznom na Budućem svijetu, u životu poslije smrti.

Koji dokazi potvrđuju postojanje Budućeg svijeta? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Na Sudnjem danu će se svi suočiti sa konačnom pravdom.

Allah će na Budućem svijetu kazniti ubice za svaki oduzeti život

Uzvišeni Allah u Časnom Kur’anu kaže:

Doista, one koji ne vjeruju u Znamenja Naša Mi ćemo u vatru baciti, pa kada god im se kože ispeku, zamijenit ćemo im ih drugim kožama, kako bi kaznu osjetili! Allah je, doista, silan i mudar! (En-Nisa’, 56)

Ako Allah bude htio, spalit će Hitlera onoliko puta koliko je ovaj pobio ljudi.

Ljudski koncept dobra i zla ne vrijedi bez Budućeg svijeta

Jasno je da, ako osobu ne ubijedite u koncept Budućeg svijeta, čitav koncept ljudskih vrijednosti i koncept dobre i loše prirode djela nije u stanju odgovoriti na logičke zahtjeve nasilnika i kriminalaca, pogotovu ako su moćni i utjecajni.

Autor Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar