Prskanje uglova kuće vodom na koju je naučeno

Upitan je šejh Abdullah b. Abdurrahman el-Džibrin, rahimehullahu te‘ala, o propisu prskanja soli i vodom – na koju je naučeno – ćoškova kuće za koju se pretpostavlja da u njoj ima džina i šejtana.

Šejh je odgovorio:

“Nema smetnje da se sol potopi u vodi sve dok se potpuno ne istopi u njoj, a zatim da se takvom vodom popršću ćoškovi stana, iznutra i spolja. Prskanje uglova kuće vodom na koju je naučeno je isprobano i vidjelo se da koristi u zaštiti kuće, zaštiti od nepokornih džina i njihova istjerivanja iz kuće.

Također je propisano da se na vodu nauče pojedini zikrovi i dove za zaštitu, a zatim da se tom vodom popršće kuća, stan za koje se pretpostavlja da u njima ima džina i šejtana. To će ih Allahovom voljom udaljiti! Allah je taj koji liječi!”1

Prskanje uglova kuće vodom na koju je naučeno Urok sihr i džinski napad Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh
Prskanje uglova kuće vodom na koju je naučeno je dozvoljena stvar.

Liječenje sa soli ima osnovu u Šerijatu. Naime u hadisu Alije, radijallahu anh, navodi se da je Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, ujeo akrep dok je klanjao.

Nakon što je završio s namazom, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“Allah prokleo akrepa, ne ostavlja na miru ni klanjača, niti bilo koga drugog!”

Zatim je zatražio da mu donesu vodu i sol, pa je njima potirao svoju nogu učeći sure El-Kafirun, El-Felek i En-Nas.2

Prof. Muhtar Muhammed Kamil rekao je:

“Od bitnih radnji za oboljelog jeste pijenje i kupanje vodom na koju je naučeno, kao i prskanje ćoškova kuće takvom vodom. Sve ovo škodi džinu koji uznemirava čovjeka.”3

Autor teksta “Prskanje uglova kuće vodom na koju je naučeno” “Hajrudin Tahir Ahmetović” iz knjige “Urok sihr i džinski napad”.

  1. Ebu Džurbu‘u Omer b. Hadir, Er-Rudud el-Muntekah ala Šubuhatil-Uhuvvetir-Rukah, str. 75.
  2. Et-Taberani, El-Mu‘džemu-l-Evsat, 6/91. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u djelu Silsiletul-Ehadisis-Sahiha, br. 548.
  3. Ebu Džurbu‘u Omer b. Hadir, Er-Rudud el-Muntekah ala Šubuhatil-Uhuvvetir-Rukah, str. 75.

Vaš komentar