Razlog zahvale Allahu nakon kihanja

Kihanjem kihač postiže mnoge blagodati i koristi, jer se na taj način oslobađa pare koja se nalazi sakupljena u njegovom mozgu, a koja bi mu uzrokovala teške bolesti ako bi tu ostala. Zbog toga naređeno mu je da se na toj blagodati zahvali Allahu, što su mu organi ostali kompaktni i u prvobitnom obliku, nakon ovog zemljotresa koji je za tijelo kao što je zemljotres za zemlju. Zato se kaže: “semmettuhu” (na pravom putu ostao) , i “šemmettuhu” (Bog ti se smilovao), tj, i s harfom šinom i sinom.

Rečeno je da su te dvije riječi sinonimi, to zastupaju Ebu Ubejde i drugi. Rekao da obje riječi znače traženje dobra, tj. i ”mušemmit” i ”musemmit.” Rečeno je da riječ sa sinom znači dovu da se to lijepo završi i da se kihač vrati u normalno stanje i zdravlje, jer kihanje u njegovim organima stvara neugodnost i veliki potres. A riječ sa šinom znači dovu da Allah od njega ukloni zluradost njegovih neprijatelja.

“Šemmettehu” znači: kada ukloniš od nekoga zluradost, kao npr. kad se kaže: očistio je devu, kada ukloni s nje krpelje. Rečeno je da je to dova za kihača da ga Allah učvrsti, da sa svojim organima bude pokoran Allahu, uzeta od riječi ”ševamit”, tj. ekstremiteti.

Razlog zahvale Allahu nakon kihanja Ibn Kajjim el-Dževzijje Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead) Ahlak Islamske teme Islamski propisi Islamska literatura El-Kelimeh
Kihanjem se čovjek oslobađa pare sakupljene u mozgu koja nanosti štetu ukoliko tu ostane.

Rečeno je da se time želi razočarati šejtan, zbog njegove zavidnosti na blagodati koju dobiva kihač kada se zahvali Allahu i naklonosti koju dobije od Allaha, jer ga Allah tada zavoli. Kada čovjek spomene Allaha i zahvali mu, šejtana to razočara i rastuži. Tu njegovu ljutnju prouzrokuje nekoliko stvari: sam kihač koga Allah voli, zahvala Allahu na tom kihanju, dova u kojoj mu muslimani traže Božiju milost, njegova dova za muslimane da ih Allah uputi i da im poboljša njihovo stanje. Sve to ljuti šejtana, žalosti ga.

Prema tome, u nazdravljanju vjernika je srdžba, žalost i depresija njegova neprijatelja. Dova u kojoj se traži milost za kihača nazvana je nazdravljanjem (tešmitom), zbog toga što je u njoj involvirano razočarenje njegova neprijatelja. To je precizno značenje, pa ako ga primijete kihač i onaj ko mu nazdravlja, imat će od njega koristi. Shvatit će ogromnu korist i blagodati kihanja, i za tijelo i za razum. Objelodanit će im se Allahova ljubav prema kihaču.

Neka je hvala Allahu Koji je hvale dostojan, neka mu je hvala onoliko koliko to i priliči Njegovom plemenitom licu i veličanstvenoj uzvišenosti.

Autor teksta “Razlog zahvale Allahu nakon kihanja” Ibn Kajjim el-Dževzijje iz djela “Ahiretska opskrba 1-6 (Zadul-mead)”.

Vaš komentar