Zašto Allah kažnjava one kojima je zapečatio srca?

Uzvišeni Allah kaže u suri El-Bekare:

Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema. (El-Bekara, 6-7)

Ovi ajeti se ne odnose na obične nevjernike koji ne prihvate vjeru. Ovdje je upotrijebljen izraz ellezine keferu, tj. oni koji su riješeni da ni po koju cijenu ne prihvate istinu. Nema nikakve razlike u tome da li ih upozoravate ili ne, oni neće vjerovati. Allah je zapečatio njihov razum i njihove uši, a pred očima im je koprena.

Zašto Allah kažnjava one kojima je zapečatio srca Dr. Zakir Naik Odgovori i zablude o islamu El-Kelimeh El Kelimeh Kelimeh zapečatio srca
“…Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove…” (El-Bekara, 6-7)

Njihovo nevjerovanje i nerazumijevanje nije nastalo zbog toga što im je Allah zapečatio srcâ (razum), već naprotiv – Allah im je zapečatio srca zbog toga što ne žele prihvatiti istinu. Opominjali ih ili ne, oni su unaprijed čvrsto riješeni ne prihvatiti istinu, pa im je Allah zbog toga zapečatio srca za sva vremena. Zbog toga, niko ne može kriviti Allaha zbog njihovoga stanja. Nevjernici su sami krivi za tvrdoglavo odbijanje očigledne istine.

Primjer profesora i studenta

Zamislite iskusnog profesora koji pred ispit predvidi da će određeni student pasti, jer je bio neredovan na predavanjima, nezainteresiran je i nema radne navike. Kasnije, taj student se pojavi na ispitu i padne. Koga će kriviti za neuspjeh: profesora ili studenta?

Zbog toga što je predvidio ishod ispita, ne smijemo kriviti profesora, već studenta zato što se nije pripremio. Isto tako, Uzvišeni Allah detaljno poznaje Svoja stvorenja i zna da neki ljudi nikada i ni po koju cijenu ne žele prihvatiti istinu. Takvima je zapečatio srca. Nevjernici su sami odgovorni za neprihvaćanje vjere u Allaha.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar