Zbog čega Allah ne šalje meleke kao poslanike?

Uzvišeni Allah ne šalje ljudima meleke kao poslanike, jer je priroda meleka različita od pri­rode čovjeka i uspostavljanje kontakta između ljudi i meleka nije lahka stvar. Zbog toga je Poslaniku, s.a.v.s. bilo teško kada bi mu Džibril dola­zio kao melek. Kada je vidio Džibrila u njego­vom liku uplašo se, došao svojoj ženi i rekao: “Pokrij me, pokrij me.”
Zbog toga što su prirode različite, Allah je stanovnicima Zemlje slao poslanika od njihove vrste. Da su stanovnici Zemlje meleki, slao bi im meleka kao poslanika. Kaže Uzvišeni Allah:

Zbog čega Allah ne šalje meleke kao poslanike? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Reci: “Kad bi na Zemlji meleki smireno hodili, Mi bismo im s neba meleka za poslanika poslali.'” (El-Isra, 95)

Zbog čega Allah ne šalje meleke kao poslanike? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Priroda meleka je različita od prirode čovjeka.

Podrazumijeva se da je Allah određenoj grupi ljudi kao poslanike slao meleke, ali im oni nisu dolazili u liku meleka već su bili u likovima ljudi, oblačeći ono što ljudi oblače:

Zbog čega Allah ne šalje meleke kao poslanike? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Oni govore: “Trebalo je da mu se pošalje melek!” A da meleka pošaljemo, s njima bi svršeno bilo, ni cijeli čas vremena im ne bi više dao. A da ga melekom učinimo, opet bismo ga kao čovjeka stvorili i obukli mu odjeću koju oni nose.” (El-En'am, 8-9)

Uzvišeni Allah nas obavještava da su nevjer­nici trazili viđenje meleka i dolazak meleka kao poslanika. To je inat, a ne traženje da bi krenuli pravim putem. Kada bi se to dogodilo oni opet ne bi povjerovali.

Zbog čega Allah ne šalje meleke kao poslanike? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Kada bismo im meleke poslali, i kad bi im mrtvi progovorili, i kad bismo pred njih očigledno sve dokaze sabrali, – oni opet ne bi vjerovali, osim ako bi Allah htio, ali većina njih ne zna.” (El-En'am, 111)

Autor “Umer Sulejman el-Eškar” iz knjige “Svijet meleka.”

Vaš komentar