Razlika između srca i uma

Zabluda: Kur'an kaže da je Allah zapečatio nevjernička srca, pa oni ne mogu razumjeti istinu. Nauka nam kaže da je mozakodgovoran za razumijevanje i vjerovanje, a ne srce. Kur’an je kontradiktoran savremenoj nauci. Razlika između srca i uma Razlika između srca i uma

Allah je zapečatio nevjernička srca. Časni Kur’an kaže:

Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno opominjao ih ti ili ne opominjao – oni neće vjerovati. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema. (El-Bekara, 6-7) Razlika između srca i uma

1. Značenje riječi kalb

U ovim ajetima je upotrijebljena riječ kalb koja znači srce. Njeno drugo značenje je razum. Navedeni ajet se može i ovako prevesti: Allah je zapečatio njihov razum…

2. Kako Arapi koriste riječ srce

U arapskom jeziku, riječ srce se često upotrebljava u kontekstu centra razuma i emocija.

Razlika između srca i uma
Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema. (El-Bekara, 6-7)

3. Neki primjeri iz engleskog jezika

I u engleskom jeziku postoji mnogo riječi koji se koriste u potpuno drugačijem kontekstu od osnovnog, bukvalnog značenja. Obratite pažnju na sljedeće primjere:

  • Lunatic (luđak) – Mjesečev dodir. Razlika između srca i uma

Riječ lunatic jezički znači Mjesečev dodir. Međutim, danas ljudi ovu riječ koriste za osobu koja je mentalno nestabilna ili duševno bolesna. Svi znaju da luđaka nije udario Mjesec, te da Mjesec nema nikakve veze s njegovim stanjem. Pa i pored toga, čak i ljekari koriste ovu riječ. To je sasvim normalna jezička evolucija.

  • Disaster (nesreća) – zla zvijezda. Razlika između srca i uma

Riječ disaster bukvalno znači zla zvijezda. Danas se ova riječ koristi za veliku ili iznenadnu nevolju ili nezgodu. Mi dobro znamo da nevolje nemaju nikakve veze s bilo kojom zvijezdom. Razlika između srca i uma

  • Trivial (trivijalno) – Tri staze se sastavljaju.

Riječ trivial bukvalno znači mjesto gdje se sastavljaju tri puta. Međutim, danas se ova riječ koristi za nešto malehno i beznačajno. Svi znaju da nešto od male važnosti nema nikakve veze s mjestom gdje se sastavljaju tri staze.

  • Izlazak i zalazak Sunca.

Danas svi koriste ove riječi koje označavaju početak i kraj dana, iako, čak i nepismeni, znaju da periodi dana nastaju i mijenjaju se zbog rotacije Zemlje oko svoje ose. Čak i naučnici koriste riječi izlazak i zalazak Sunca, iako Sunce zapravo nigdje ne zalazi, već je, u odnosu na Zemlju, nepomično.

Razlika između srca i uma
Lingvističko značenje riječi srce je organ koji pumpa krv kroz tijelo

4. U engleskom jeziku, srce je centar ljubavi i emocija

Lingvističko značenje riječi srce je organ koji pumpa krv kroz tijelo. Međutim, ista ta riječ se koristi za centar emocija, ljubavi i razmišljanja. Mi danas znamo da je mozak centar mentalnih aktivnosti. Ipak, svi će radije izraziti emocije na ovaj način: “Volim te svim srcem!”

Zamislite naučnika koji kaže ženi: “Volim te svim srcem!”, a žena mu odgovori: “Zar ne poznaješ osnove nauke?! Zar ne znaš da je mozak odgovoran za emocije?! Trebao si mi reći: ‘Volim te svim mozgom!’”

5.  Arapi znaju da riječ srce znači i centar razuma i emocija

Ni jedan Arap, makar bio i nemusliman, neće postaviti pitanje zašto se u Kur’anu kaže da je Allah zapečatio nevjernička srca, jer se jasno vidi da kontekst upućuje na centar za razmišljanje, shvaćanje i osjećanja.

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude u islamu”.

Vaš komentar