Bolesti srca ima dvije vrste

Bol prve vrste bolesti se ne osjeti odmah – to je bolest neznanja, sumnji, nedoumica i strasti. Ova vrsta najviše boli, ali se zbog pokvarenosti srca bol ne osjeća, jer se opijenost neznanjem i strastima isprečava između njega i osjećaja boli. Ovo je najopasnija i najteža bolest. Njeno liječenje pripada poslanicima i njihovim sljedbenicima.

Druga vrsta je bolest čija je bol trenutno prisutna, poput brige, potištenosti, tuge i muke. Ova bolest nekada može nestati prirodnim lijekovima – suprotnošću njenih uzroka. Srce trpi bol koju trpi tijelo, biva nesrećno zbog nesreće tijela, i obratno. U bolesti srca koje nestaju prirodnim lijekovima spadaju bolesti tijela. Ona, sama po sebi, ne iziskuju njegovu nesreću i kaznu poslije smrti. Bolesti srca ima dvije vrste

Bolesti srca ima dvije vrste
Neznanje je bolest koja napada srce.

Bolesti koje prolaze samo uz imanske i vjerovjesničke lijekove iziskuju nesreću i vječnu kaznu ukoliko ih ne bude liječio onim što će je ukloniti. Kada bude koristio te lijekove, ozdravit će. Zbog ovoga se kaže: “Izliječio je svoj gnjev.” Kada njime ovlada neprijatelj, to ga boli, a kada mu se osveti, srce mu se zaliječi. Uzvišeni kaže:

Borite se protiv njih! Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći, i grudi vjernika zaliječiti i iz srca njihovih gnjev odstraniti. (Et-Tevba, 14-15)

Naredio je borbu protiv neprijatelja i podučio ih je da u tome ima šest koristi: kazna za neprijatelje, njihovo poniženje, pomoć vjernicima, lijek njihovim prsima, otklonjen gnjev iz srca i oprost. Bolesti srca ima dvije vrste Bolesti srca ima dvije vrste

Gnjev boli srce, a njegov lijek je otklanjanje gnjeva. Ako ga izliječi s pravdom, ono će ozdraviti, a ako ga izliječi nepravdom i neistinom, njegova će se bolest povećati, jer će misliti da ga je izliječio i postat će poput onoga ko razvratom liječi bolest ljubavi. To mu, ustvari, povećava bolest, uzrokujući mu bolesti koje su još teže od bolesti ljubavi. Tako je i sa sjetom, brigom i tugom – liječe se njihovom suprotnošću: radošću i srećom. Ako lijek bude pravi, bit će izliječeno, a ako ne bude, bolest će se skriti, a njoj će se priključiti još teže i opasnije bolesti. Bolesti srca ima dvije vrste Bolesti srca ima dvije vrste

Bolesti srca ima dvije vrste
U bolesti srca koje nestaju prirodnim lijekovima spadaju bolesti tijela.

Neznanje je bolest koja napada srce. Ima ljudi koji ga liječe beskorisnim naukama i vjeruju da su ga izliječili, a to mu samo uvećava bolest. Zbog nepoznavanja nauka koje su uslov njegovog ozdravljenja, srce ne osjeća bol.

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, o onima koji ljudima daju fetve bez znanja kaže:

“Ubili su ga, Allah ih ubio! Zašto nisu pitali kada nisu znali? Doista je lijek za neznanje pitanje.” 1

Tako je neznanje učinio bolešću, a pitanje učenih lijekom. Tako je i sa onim koji u nešto sumnja ili je u nedoumici. Njegovo srce trpi bol dok ne sazna i ne uvjeri se. Za onoga ko postigne uvjerenje kaže se: ohladila su se njegova prsa i postigao je hladnoću uvjerenja. Zbog neznanja i skretanja sa ispravnog puta, osjeća tjeskobu, a širinu zadobija uputom i znanjem. Uzvišeni kaže: Bolesti srca ima dvije vrste Bolesti srca ima dvije vrste

Onome koga Allah želi uputiti On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti On srce njegovo stegne i umornim učini kao da čini napor da na nebo uzleti. (El-En’am, 125)

Bolesti srca ima onih što nestaju prirodnim lijekovima, a ima i onih što nestaju šerijatskim, imanskim lijekovima. Za srce se veže život i smrt, bolest i lijek, još više nego što je slučaj sa tijelom, a Allah najbolje zna.

Autor “Ibnul-Kajjim el-Dževzijje” iz knjige “Medicina srca i duše”.

  1. Ebu Davud, 337, Ibn Madže, 572 i Ed-Darimi, 752 od Ibn Abbasa, a Ebu Davud od Džabira, 336.

Vaš komentar