Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu

Post mjeseca ramazana veličanstveni je ibadet, stoga je neophodno da svaki musliman ovom ibadetu posveti maksimalnu pažnju. Kada je u pitanju ramazanski post, ali i svaki drugi obavezni post, muslimanu je obaveza sljedeće:

1. Donijeti nijjet

Donijeti nijjet, odnosno naumiti još navečer da će naredni dan ramazana postiti. Dakle, namjera za post mora se donijeti u toku noći, prije negoli nastupi zora u danu koji će se postiti. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Onaj koji ne donese nijjet noću, takvome nema posta.” 1

Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Donijeti nijjet, odnosno naumiti još navečer da će naredni dan ramazana postiti

Stoga, kako se navodi u prethodnom hadisu, svaki vjernik dužan je u toku noći, prije nego što nastupi zora, da donese nijjet za svaki dan posta, jer je svaki dan zaseban ibadet. Ibnul-Munzir, rahimehullahu te‘ala, je rekao:

“Islamski učenjaci su složni u mišljenju da je potpun post ono ga koji svaku noć donosi nijjet odluku za post u mjesecu ramazanu i tako posti.”2

2. Sustegnuti se od svega što kvari post

Tokom ramazanskog posta svaki musliman obavezan je da se sustegne od svega što kvari post i to u vremenu od pojave prave zore do zalaska sunca i sve to radi Uzvišenog Allaha, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Djela se vrjednuju prema namjerama!”3

Postupci i radnje koji utječu na ispravnost posta i kojih se postač treba kloniti tokom ramazanskog posta jesu sljedeće:

Prvo: spolni odnos, i ovo je najveći prijestup koji se može učiniti tokom posta i koji, ukoliko se učini, nosi sa sobom ogroman grijeh. Ukoliko ga počine vjernik i vjernica, obaveza im je da se pokaju Svevišnjem Allahu i da se iskupe za taj prijestup, kao što se navodi u hadisu da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku koji je u ramazanskom danu imao odnos sa svojom suprugom naredio da u svrhu iskupa oslobodi roba, zatim, nakon što to nije mogao učiniti, naredio mu je da posti dva mjeseca uzastopno, pa, kada ni to nije mogao učiniti, onda mu je naredio da nahrani šezdeset siromaha. 4

Drugo: vjernik se mora čuvati svojevoljnog, namjernog izbacivanja sperme, tj. ejakulacije, odnosno svega onoga što bi moglo dovesti do ovog čina, poput: poljupca, zabavljanja, samozadovoljavanja i sl. Uzvišeni Allah rekao je u hadisi-kudsijju da vjernik tokom posta: “…ostavlja svoju hranu, piće i svoje strasti samo zbog Mene, tj. Allaha.”5

Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Svaki musliman obavezan je da se sustegne od svega što kvari post

Što se tiče muškarca koji može kontrolisati i obuzdati svoje strasti, njemu nije zabranjen ni poljubac ni zabavljanje sa suprugom, niti sami ti postupci utječu na ispravnost njegovog posta. Majka vjernika, Aiša, radijallahu anha, rekla je:

“Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao je tokom posta poljubiti (neku od svojih supruga) i znao je zabavljati se sa svojom suprugom, ali je on od svih vas najviše mogao kontrolisati svoje strasti.”[/efn_note]El-Buhari, br. 1927; Muslim, br. 1106.[/efn_note]

Što se tiče poluciranja u snu, odnosno lučenja sperme u snu tokom dana, takav postupak ne kvari post, jer do njega nije došlo svojevoljno.

Treće: konzumiranje hrane i pića. Tokom posta ostavlja se jelo i piće zbog riječi Uzvišenog Allaha:

(El-Bekara, 187)

“…jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore; od tada postite sve do noći…” (El-Bekara, 187)

Četvrto: namjerno povraćanje. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Koga nadvlada povraćanje, takav ne mora napostiti taj dan, ali ko namjerno izazove povraćanje, on mora napostiti taj dan.”6

Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Namjerno povraćanje kvari post

Ibnul-Munzir, rahimehullahu te‘ala, je rekao:

“Svi islamski učenjaci jednoglasni su u mišljenju da namjerno povraćanje kvari post.” 7

Peto: namjera, odluka da će se prekinuti post, tako da, ukoliko vjernik i vjernica čvrsto odluče tokom dana da će prekinuti post, u tom slučaju njihov je post pokvaren, makar i ne posegnuli za hranom i pićem, jer je nijjet, odluka, namjera da će se postiti od zore do zalaska sunca, jedan od temelja ramazanskog posta, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Djela se vrednuju prema namjerama!” 8

Šesto: nastupanje menstrualnog ili post-porođajnog ciklusa/nifasa. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Kada žena dobije menstruaciju, tada ne klanja i ne posti.” 9

Vjernik i vjernica se, tokom ramazanskog posta, moraju čuvati svega prethodno spomenutog i voditi računa o tome da bilo šta od spomenutog ne učine svojevoljno, namjerno. Ukoliko nešto od spomenutog učine iz zaborava, iz neznanja ili prisile, to neće utjecati na ispravnost njihovog posta i tada trebaju samo nastaviti da poste.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“Ko zaboravi da je postač, pa jede i pije, neka nastavi sa svojim postom, to ga je Allah nahranio i napojio.” 10

Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu? Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Šta si dužan činiti u mjesecu ramazanu?” Hajrudin Tahir Ahmetovic” iz knjige “Osjeti blagodati ramazana”.

Reference

  1. En-Nesai, br. 2333. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.
  2. El-Idžma, str. 123.
  3. El-Buhari, br. 1; Muslim, br. 1907.
  4. El-Buhari, br. 6087; Muslim, br. 1111.
  5. El-Buhari, br. 1894.
  6. Ebu Davud, br. 2380; Et-Tirmizi, br. 720; Ibn Madže, br. 1676; Šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim u djelu Irvaul-galil, br. 930.
  7. El-Idžma, 126.
  8. El-Buhari, br. 1; Muslim, br. 1907. 16 El-Buhari, br. 1951.
  9. El-Buhari, br. 1951.
  10. El-Buhari, br. 1933; Muslim, br. 1155.

Vaš komentar