U susret ikraru

Abdullah ibn Mes’ud prenosi da je Poslanik rekao:

Allah je među danima izabrao četiri, a i među mjesecima je četiri učinio odabranim. Između žena je izabrao četiri, kao i četvericu koji će prednjačiti u Džennetu, a za četvericom Džennet čezne. Od odabranih dana je petak, u kojem je jedan trenutak u kojem će Allah vjerniku, ako zatraži nešto, bilo dunjalučko ili ahiretsko, to dati. Odabran je i dan Arefata. Kad osvane ovaj dan, Allah se diči i ponosi pred melekima, govoreći: “Moji robovi, pogledajte ih, došli su ovdje prašnjavi, umorni, od imetka svog su potrošili da bi ovdje stigli. Budite Mi svjedoci da sam im oprostio.“

Odabran je i Dan klanja kurbana. Kada nastupi ovaj dan i kada čovjek izvede i zakolje kurban, prva kap krvi koja kane briše grijehe koje je čovjek počinio. Odabran je i dan Ramazanskog bajrama. Kada ljudi isposte i odu klanjati bajram, Uzvišeni kaže melekima:

“Svaki radnik traži da bude isplaćen. Moji robovi su postili i došli na bajram očekujući nagradu. Budite Mi svjedoci da Sam im oprostio.“ Onda glasnik poviče: “Muhammedov ummete, vratite se kućama, vaša hrđava djela su zamijenjena dobrim.“ (Tenbihul-gafilin)

U susret ikraru Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Odabrani mjeseci su: redžeb, zul-kade, zul-hidže i muharem. Odabrane žene su: Merjem, kćerka Imranova, Hatidža, kćerka Huvejlidova. Ona je prva povjerovala u Allaha i Poslanika. Asja, kćerka Muzahimova, žena faraonova, i Fatima, kćerka Muhammedova, a.s., predvodnica žena u Džennetu.

Oni koji u Džennetu prednjače, to je Muhammed, a.s., među Arapima, Selman među Perzijancima, Suhejb među Bizantincima i Bilal među Abesincima.

A četverica za kojima Džennet čezne su: vođa pravovjernih Alija ibn Ebi Talib, Selman, Ammar ibn Jasir i Mikdad ibn Esved.

Mi smo odabranim u mjesecima. To su mjeseci u kojima se priprema i putuje u goste Allahu, dž.š.. To putovanje je peti islamski šart i obaveza za svakog pametnog, punoljetnog, zdravog i imućnog muslimana i muslimanku.

U susret ikraru Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Kuća naše vjere se, kako kaže Poslanik, temelji na pet stvari: Kelimei-šehadet, namaz, post, zekat i hadždž. Ko ne očituje vjeru svjedočenjem Božije jednoće i Muhammedova poslanstva, on nema kuće. Ko ne klanja, on ako je svjedočio Šehadet, jeste u kući ali u njoj nema ništa. Ko ne posti, on se svjesno ili nesvjesno lišava izuzetne nagrade, a ko škrtari, on na sebe skreće pažnju meleka kojem je zadaća da Svevišnjeg moli da takvima uskrati blagodati. Ko je dužan obaviti hadždž, a to ne uradi, s ovog svijeta ode bez izvršene pete islamske dužnosti, Poslanik mu poručuje da neće s ovog svijeta otići kao musliman.

Iz naše domovine, ove godine Allahu, dž.š., u goste putuje 1411, naše braće i sestara, a iz našeg Medžlisa dvadeset i šest naših džematlija. Njima će prekosutra, u nedjelju, na podne-namazu biti proučena zajednička Ikrar-dova.

Riječ ikrar je glagolska imenica i znači: potvrđivanje, svjedočenje, pristanak. Naše hadžije će Ikrar-dovom potvrditi svoj nijjet i svjedočiti da je njihovo Kelimei-šehadet iskreno i snažno, te da je njihova kuća vjere stamena i stabilna. Oni će radost odlaska Milostivom Bogu u goste podijeliti s nama, a mi ćemo svojim dolaskom njihovu radost učiniti većom.

U susret ikraru Poruka i opomena sa mimbere prof. Izet ef. Čamdžić Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Zajedno ćemo sebe s njima, prisustvom hadžijskoj dovi, podsjetiti na vrijednost hadžskih obreda i čut ćemo kakvu je nagradu Allah priredio gostima Svojim. Naučit ćemo šta je poruka obreda koji se po odredbi Božijoj i uputi Poslanikovoj mogu obaviti samo tamo, i u ovim odabranim mjesecima.

Ibn Hibban je u svome Sahihu od Ibn Abbasa, r.a., zabilježio:

“Sjedio sam sa Allahovim Poslanikom u džamiji na Mini kada su mu došla dva mladića, jedan ensarija, a drugi iz plemena Sekif. Nazvali su selam, sjeli i rekli:

“O Allahov Poslaniče, došli smo da te nešto pitamo!“

Poslanik im reče: “Ja znam šta ćete me pitati.“

Oni rekoše: “Reci nam, šta smo te htjeli pitati?“

Poslanik reče: “Vi ste me došli pitati kakva je nagrada kada čovjek izađe iz kuće s namjerom da obavi hadždž? I pitat ćete me o nagradi za dva rekata poslije tavafa i nagradi za sa’j između Safe i Merve i za boravak na Arefatu i za bacanje kamenčića i za klanje kurbana i za tavvafuifade?“

Mladići rekoše: “ Tako nam Onoga koji te je poslao s Istinom, to smo te htjeli pitati.“

Poslanik reče: “Od momenta kada nanijetiš putovati na hadždž, za svaki korak na tom putu imat ćeš jedno dobro i bit će ti izbrisano jedno loše djelo. A za dva rekata poslije tavafa nagrada je kao da si oslobodio roba, a za sa’j, kao da si robova sedamdeset oslobodio. A kada stojiš na Arefatu, Allah, dž.š., se ponosi vama pred melekima i kaže im: “Moji robovi došli su umorni iz krajeva dalekih želeći Moj Džennet. Kada bi im grijeha bilo koliko je prašine u pustinji ili kao broj kapljica kiše, Ja im opraštam. Vratite se Moji robovi sa Arefata sa oproštenim grijesima vama i onima za koje ste se zauzimali.“

A za bacanje kamenčića, sa svakim koji baciš Allah će ti izbrisati jedan veliki grijeh. Za kurban nagrada je sakrivena kod Gospodara svjetova. Za brijanje glave, za svaku dlaku imat ćeš jedno dobro i bit će ti izbrisano jedno loše djelo. A za tavvafuifade, dok obilaziš oko Kabe, a nemaš nijednog grijeha, prilazi ti melek sa desne strane, stavi ruku tebi na leđa i kaže: “Radi za budućnost, a što se tiče tvoje prošlosti već ti je oprošteno.

“Uzvišeni Bože, molimo Te, ovogodišnjim hadžijama daj nagradu obećanu, a nama otvori put da što prije Tebi i Poslaniku Tvom u goste dođemo. Amin!

Autor teksta “U susret ikraru?” “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar