Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Položaj žene u islamu je najčešća meta napada sekularističkih medija. Hidžab, islamski način oblačenja, po mnogima se uzima kao primjer ponižavanja žene pred islamskim zakonom. Prije nego razjasnimo razloge za postojanje propisa koji se odnose na hidžab, najprije vidimo kakav je bio položaj žene u raznim društvima prije pojave islama.

Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

U prošlosti su žene ponižavane i bivale objektom pohote

Naredni dokazi iz historije jasno ilustriraju činjenicu da je položaj žene u prijašnjim civilizacijama bio jako nizak – do nivoa negiranja njenih osnovnih ljudskih prava.

Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

* Babilonska civilizacija

Pred babilonskim zakonom, žene su bile degradirane i bez ikakvih prava. Ako bi čovjek ubio neku ženu, umjesto da on bude kažnjen – njegova supruga bi bila ubijena.

* Grčka civilizacija

Grčka civilizacija se smatra najsvjetlijom među svim starim civilizacijama. U tom “svijetlom” društvenom sistemu žena je bila degradirana i sva prava su joj oduzeta. Prema grčkoj mitologiji, “neka žena” po imenu Pandora je glavni krivac za sve nevolje
čovječanstva. Grci su žene gledali kao poluljudska bića koja su ništavna u odnosu na muškarce. Iako se ženska čednost u početku poštivala, Grci su kasnije podlegli svom egu i seksualnim perverzijama. Prostitucija je postala uobičajena pojava kod svih slojeva društva. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

* Rimska civilizacija

Kada je rimska civilizacija bila u zenitu “slave”, čovjek je imao pravo oduzeti život svojoj ženi, bez ikakvih posljedica. Prostitucija i razgolićavanje su bile uobičajene pojave kod Rimljana. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

* Egipatska civilizacija

Egipćani su ženu smatrali zlom pojavom i znakom đavola.

* Predislamska Arabija

Prije nego što se islam počeo širiti Arabijom, Arapi su ponižavali ženu, a vrlo često kada bi im se rodilo žensko dijete, živo bi ga zakopali.

Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Islam je ženu uzdigao na visok stepen.

Islam je uzdigao ženu i dao joj ravnopravnost i nastoji da ona taj status zadrži

Islam je ženu uzdigao na visok stepen i dao joj sva potrebna prava još prije 1400 godina. Žena bi trebala taj status brižljivo čuvati. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Hidžab za muškarce

Ljudi obično riječ hidžab vežu samo za ženu. Međutim, Allah je u Časnom Kur’anu prvo spomenuo hidžab za muškarce, a onda za žene:

Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; to im je najčednije, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. (En-Nur, 30)

Ako čovjek vidi neku ženu, pa mu kroz glavu prođe neka ružna i nečasna misao, obaveza mu je odmah spustiti pogled. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Hidžab za žene

U Časnom Kur’anu, u suri Nur, stoji:

A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim. (En-Nur, 31)

Šest kriterija vezanih za hidžab

Prema Kur’anu i sunnetu, postoji šest osnovnih kriterija da bi oblačenje bilo ispravno:

  1. Obim pokrivenosti tijela; ovaj propis se razlikuje kod žene i muškarca. Muškarac je obavezan pokriti se barem od pupka do ispod koljena. Za ženu važi propis pokrivanja cijelog tijela, osim lica i šaka. Svi ostali kriteriji oblačenja su isti za muškarca i ženu.
  2. Odjeća mora biti široka i ne smije ocrtavati figuru tijela.
  3. Odjeća ne smije biti providna. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?
  1. Odjeća ne smije biti izazovna da privlači suprotni spol.
  2. Zabranjeno je nositi odjeću koja podsjeća na suprotni spol.
  3. Odjeća ne smije imati elemente nevjerničkih simbola, tj. zabranjeno je nositi odjeću koju nose striktno nevjernici iz njihovih vjerskih razloga.
Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Hidžab ženama je naređen da bi se prepoznale kao čestite.

Hidžab podrazumijeva i način ponašanja

Potpuni hidžab, pored šest navedenih kriterija oblačena, podrazumijeva stanje morala, ponašanja, stvova i težnji osobe. Onaj koji hidžab gleda samo kroz šest navedenih kriterija, ima ograničen pogled. Hidžab odjeće mora biti upotpunjen hidžabom srca, očiju, misli i težnji. On određuje način na koji osoba priča, hoda, način na koji se ponaša, itd. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Hidžab sprječava zlostavljanje

Razlog naredbe hidžaba se navodi u Časnom Kur’anu, u suri Ahzab:

Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i Milostiv je. (El-Ahzab, 59)

Kur’an nam saopćava da je hidžab ženama naređen da bi se prepoznale kao čestite i da bi ih zaštitio od ponižavanja i uznemiravanja na ulici. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Primjer dvije sestre

Zamislite primjer dvije sestre bliznakinje, podjednako lijepe, koje idu niz ulicu. Jedna nosi islamsku nošnju, tj. pokriveno joj je cijelo tijelo, osim lica i šaka. Druga nosi zapadnjačku nošnju, mini suknju. Odmah iza ugla čeka huligan, koji vrijeba priliku dobaciti djevojkama ili ih napastvovati. Koja od ove dvije djevojke će ga privući – djevojka sa islamskom nošnjom ili u mini suknji? Naravno, njegovu pažnju će privući ova sa zapadnjačkom nošnjom. Takav način oblačenja je indirektan poziv da je napadne i omalovaži na ulici. Kur’an govori istinu kada kaže da je hidžab prevencija od napastvovanja. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Zapadnjačka društva uzalud tvrde da su ženi dali njena prava

Zapadnjačka priča o ženskoj slobodi je samo odvratan izgovor za eksploataciju tijela, degradaciju duše i kaljanje časti. Zapadnjačka društva tvrde da su uzdigla prava žene. Naprotiv, ona su njen položaj dovela do stepena konkubina, ljubavnica i društvenog vlasništva koje je puko sredstvo u rukama onih koji traže zadovoljenje strasti i sex bosova, zavijeno u ružičasti plašt “umjetnosti i kulture”.

Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Hidžab ne degradira ženu, već je uzdiže na veći stepen, čuva njenu čast i ponos.

SAD imaju najveću stopu silovanja na svijetu

Sjedinjene Američke Države se smatraju najnaprednijom zemljom na svijetu. Međutim, broj slučajeva silovanja u SAD-u je među najvećima u svijetu. Prema jednom izvještaju FBI-a, 1990. godine svakodnevno se dešavalo u prosjeku 1756 slučajeva silovanja – i to samo u Sjedinjenim Američkim Državama. Nešto kasnije, taj izvještaj je prepravljen, pa u njemu piše da se svakodnevno desi 1900 slučajeva silovanja. Ne spominje se godina u tom novom izvještaju, ali se najvjerovatnije radi o 1992. ili 1993. godini. U narednim godinama Amerikanci su vjerovatno postali još “smjeliji”.

Zamislite sljedeći scenario: Žene u Americi nose hidžab. Kad god bilo koji muškarac pogleda u neku ženu, pa mu kroz glavu prođe ružna misao, on spusti pogled. Svaka žena nosi hidžab – cijelo tijelo joj je pokriveno, osim lica i šaka. Ako neki muškarac i pored toga počini silovanje, slijedi mu smrtna kazna. Ja vas pitam: u slučaju ovakvog scenarija, da li će stopa silovanja u Americi porasti ili će ostati ista ili će se smanjiti?

Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Sprovođenje islamskog zakona bi smanjilo broj slučajeva silovanja

Naravno, što prije se islamski zakon sprovede u praksu, prije će stići pozitivni rezultati. Ako bi se islamski zakon (šerijat) sprovodio u bilo kojoj zemlji Evrope ili u Americi, društvo bi disalo slobodnije. Hidžab ne degradira ženu, već je uzdiže na veći stepen, čuva njenu čast i ponos. Zašto islam ponižava ženu naređujući joj da nosi hidžab?

Autor “Dr. Zakir Naik” iz knjige “Odgovori na zablude o islamu”.

Vaš komentar