Želiš li smiraj u životu? Uči onda ovu dovu za sabur!

Želiš li smiraj u životu? Uči onda ovu dovu za sabur! 100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Rabbena efrig ‘alejna sabren ve teveffena muslimin.

Gospodaru,naš,obaspi nas saburom i učini da umremo kao muslimani. (El-E'araf, 126. ajet)

Sabur je jedna od najljepših osobina kojom se čovjek može okititi, ali je mnogi nisu svjesni. Ovom dovom se moli za sabur. Drugim dijelom dove molimo Allaha, dž.š., da umremo kao muslimani. Najljepša smrt je šehidska smrt. Počašćeni su i oni koje smrt zatekne na sedždi, kao i na hadžu. Imperativ je otići s ovog svijeta sa šehadetom i kao musliman:

I ne umirite nipošto drugačije osim kao muslimani (Ali Imran, 102).

Želiš li smiraj u životu? Uči onda ovu dovu za sabur! 100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Želiš li smiraj u životu? Uči onda ovu dovu za sabur!” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar