Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu!

Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu! Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Rabbena la tedž'alna me'al-kavmiz-zalimin.

Gospodaru,naš,ne daj nam da budemo s ljudima zulumćarima. (El-E'araf, 47. ajet)

Ovo je dova kojom se moli zaštita od lošeg društva na dunjaluku i na Ahiretu. Ove riječi će izgovoriti stanovnici bedema (e’araf ) između Dženneta i Džehennema, kada ugledaju stanovnike Vatre.

Poželjet će ući u Džennet sa džennetlijama, a tražit će utočište od Džehennema i društva njegovih stanovnika. Uistinu će čovjek na Ahiretu biti u društvu onoga koga je volio i s kim se na ovom svijetu družio.

Ko je volio Muhammeda, a.s., i njegove ashabe i dobre i pobožne ljude, bit će s njima u Džennetu. A ko je volio nevjernike, griješnike i razvratnike, pa bit će s onim koga je volio.

Želiš li da ti se oproste grijesi? Onda uči ovu dovu! 100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Želiš li zaštitu od lošeg društva? Onda uči ovu dovu!” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar