Želiš zaštitu od Allahove kazne? Onda uči ovu dovu!

Želiš zaštitu od Allahove kazne? Onda uči ovu dovu!

Rabbena la tuahizna in nesina ev aht'ana.
(El-Bekare, 286. ajet)

Gospodaru, ne kazni nas ako zaboravimo ili nehotice pogriješimo.

Ovim riječima je Milostivi Allah uputio Svoje robove da Ga mole. Nekada čovjek iz zaborava, a insan je zaboravno biće, propusti neki Allahov farz ili počini neki haram zbog nepoznavanja šerijatske odredbe u vezi s nekim poslom. Allah je Milostiv prema Svojim robovima i oprostit će Muhammedovom, s.a.v.s., ummetu ono što urade u zaboravu, pogriješe nehotice ili učine pod prisilom.

Neki učenjaci su na ovo dodali izuzetak od ovog pravila koji se odnosi na tevhid – iskreno obožavanje jedino Allaha, dž.š. – jer u ovome neznanje nije opravdanje, tj. neznanje ne može biti opravdanje za nevjerovanje u Allaha, dž. š.

100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Želiš zaštitu od Allahove kazne? Onda uči ovu dovu!” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar