Da li je imenica Allah muškog roda

Pitanje: Zašto Allahu dodjeljujemo lične zamjenice On, Njemu, Njegov, itd?

Odgovor: Arapska riječ Allah nema odrednicu roda. U arapskoj gramatici, postoje samo dva roda: muški i ženski. Muški rod se, zatim, dijeli na dva tipa: stvarni i fiktivni. Stvarni muški rod se upotrebljava za ljude i životinje. Fiktivnog muškog roda su neke imenice za koje se to ne može reći. Tako su u arapskom jeziku muškoga roda imenice: melek, lejl/noć,bab/vrata, i slično. Riječ Allah spada u drugu kategoriju, tj. fiktivni muški rod.

Da li je imenica Allah muškog roda Akaid El-Kelimeh blog.kelimeh.org Islamske teme islamski odgovori islamska pitanja
Pošto u arapskom jeziku postoje samo muški i ženski rod, logično je da riječ Allah bude muškoga roda.

Zašto riječ Allah ne može biti ženskoga roda?

Zbog pravila arapske gramatike. U arapskom jeziku, ženskog roda su imenice koje označavaju pojave koje su po prirodi takve, poput riječi umm/majka. Također, ženskog roda su imenice koje se završavaju tzv. ženskim harfom “ta”, poput riječi mirvahatun/ventilator. Imenice koje se završavaju dugim elifom i imenice koje označavaju dio para (poput oka ili uha), također su ženskoga roda. Pošto se za riječ Allah ne može vezati nijedno od spomenutih gramatičkih pravila, ta riječ ne može biti ženskog roda. Uzvišeni kaže u prvom ajetu sure El-lhlas:

Reci:

On, Allah, Jedan je.

Pošto u arapskom jeziku postoje samo muški i ženski rod, logično je da riječ Allah bude muškoga roda.

Autor teksta “Da li je imenica Allah muškog roda” dr. Zakir Naik iz knjige “Vjera za sva vremena.”

Vaš komentar