Djelom se zahvaljuje

I Buhari i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejrea, r.a., u kojem se govori o nagradi za zahvalnost i kazni nezahvalnima. “Trojica su ljudi bili od sinova Israilovih:“ – kazuje Poslanik – “šugav, ćelav i slijep. Allah, dž.š., ih stavi na iskušenje i posla im meleka. Melek upita šugavog čovjeka: ‘Šta bi najviše želio u životu?’ Reče: ‘Lijepu i zdravu kožu, i da se oslobodim onoga radi čega me ljudi izbjegavaju.’ Dodirnu ga melek i oslobodi ga njegove bolesti. Upita ga potom: ‘A od imetka šta bi najviše volio?’ Reče: ‘Deve.’ Dade mu Allah, dž.š., steone deve.

Melek dođe i ćelavom čovjeku i upita ga šta bi on najviše u životu volio. ‘Lijepu kosu.’ – reče – ‘I da se oslobodim onoga radi čega mi se ljudi podsmjehuju.’ Dodirnu ga melek i dobi on lijepu i bujnu kosu. ‘A šta bi od imetka volio?’ Reče: ‘Krave.’ Dade mu Allah, dž.š., steone krave.

Melek dođe slijepom čovjeku. ‘Šta bi ti najviše volio.’ – upita ga. ‘Da mi Allah, dž.š., vrati vid, da vidim ljude oko sebe.’ Dodirnu ga melek i vid mu se vrati. ‘Šta bi od imetka volio?’ ‘Ovce.’ Dade mu Allah, dž.š., sjajne ovce i u svakog od njih umnoži se imetak. Prvi imade punu dolinu deva, drugi krava, a treći veliko stado ovaca. Melek je zatim u ljudskom obliku došao prvom od njih.

Djelom se zahvaljuje prof. Izet ef. Čamdžić Poruka i opomena sa mimbere Hutbe El-Kelimeh blog.kelimeh.org islamske knjige islamska literatura
Svaki čovjek na Zemlji živi bez nečega. Ipak treba biti zahvalan.

Reče mu: ‘Ja sam putnik, ostao sam bez ikakvih sredstava. Uzdam se u Allaha i u tebe da mi pomogneš.’ Čovjek mu reče: ‘Mnogo tražiš.’ A melek reče: ‘Kao da te poznajem, da ti nisi onaj šugavi čovjek kojem je Allah, dž.š., dao zdravlje i imetak?’ ‘Ne,’ – reče čovjek – ‘ja sam imetak naslijedio od predaka mojih.’ Melek mu reče: ‘Ako lažeš, neka te Allah, dž.š., vrati u stanje u kojem si bio.’

Melek zatim dođe drugome, onom što je bio ćelav i reče mu što i prvom, a on mu odgovori što i onaj prvi. Melek tada reče: ‘Ako lažeš, neka te Allah, dž.š., vrati u stanje u kojem si bio.’

Melek zatim dođe čovjeku koji je bio slijep, a koji sada vidi i posjeduje veliki imetak. Reče mu: ‘Siromašni sam putnik, nemam ništa s čime bi nastavio put. Uzdam se u Allaha i tebe.’ Čovjek reče: ‘Bio sam slijep, pa mi je Allah vratio vid i dao mi je mnogo imetka. Uzmi što ti treba i koliko ti treba.’ ‘Tako mi Allaha, ne trebam ništa. Zadrži svoj imetak. Allah, dž.š., je vas na kušnju stavio. S tobom je zadovoljan, a srdit je na tvoje prijatelje koji su blagodat Božiju zaboravili.’ – reče melek.“ (Muttefekun alejhi)

Zahvala se iskazuje djelom. Tako nas i Svemoćni u Knjizi uči:

Djelom se zahvaljuje Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog

“Trudite se i budite zahvalni, o čeljadi Davudova.“ (Saba, 13)

Sva trojica ljudi su kao i sva stvorenja Božija od Gospodara dobili mnogo. Mnoge blagodati uživaju, ali dvojica od trojice nisu svjesni blagodati. Zbog nezahvalnosti bez njih su ostali. Zanemarili su Allahovu dobrotu prema njima i uskratili svoju pomoć nevoljniku.

Svaki čovjek na Zemlji živi bez nečega. Ipak treba biti zahvalan, jer neka pomisli, bez čega bi sve mogao ostati. Bezbroj je razloga za zahvalu, i Uzvišeni tako kaže: “Neizbrojive su blagodati koje sam vam dao.“ Biti svjestan tih blagodati znači biti dobročinitelj jer zahvala se djelom kazuje.

Čovjek može biti zdrav, imućan, imati veliku i stabilnu porodicu. Može biti u društvu na visokom položaju i uprkos svemu nesretan. Šejtan, iako u blagodatima dunjaluka uživa i druge na uživanja i grijeh podstiče, nesretan je. Nesretan je jer nije priznao grijeh, nije se pokajao, nije se prekorio i teubi usmjerio i izgubio je nadu u Allahovu milost. Adem, a.s., iako je pogriješio, u sretne se upisao jer je grijeh priznao, i u sebi kajanje osjetio, nefs svoj prekorio, i bez odgađanja teubu učinio, te se okrilju Allahove, dž.š., milosti vratio.

Djelom se zahvaljuje prof. Izet ef. Čamdžić Poruka i opomena sa mimbere Hutbe El-Kelimeh blog.kelimeh.org islamske knjige islamska literatura
Bezbroj je razloga za zahvalu.

Zdrav si, ne izbjegava te niko zbog oboljenja tvoje kože ili nekog drugog. Zdrav si i bez muke i tegobe ustaješ i sjedaš, možeš govoriti, jesti i hodati i sposoban si drugima pomagati. Takvom zdravom, Allah, dž.š., je dao da ima šta jesti i omogućio da se u dunjalučkim dobrima naslađuješ, i uprkos svemu na sabah ne ustaneš i namaz si zanemario… Kako se zahvaliti na zdravlju, do djelom! Namaz je djelo, djelo i džemat…

Allah, dž.š., ti je dao više nego što ti treba. Imaš toliko da to ne možeš ni pojesti ni poderati ni potrošiti. Osjećaš potpunu sigurnost jer poput trojice od sinova Israilovih koji pune doline stoke imaju, i ti u blago gledaš. Da li si na tome zahvalan? Pokraj tebe prolaze nevoljni i u potrebi ljudi. Eto tu pokraj tebe sjedi ili u tvom komšiluku živi čovjek, brat, musliman koji s teškom mukom i velikim odricanjem školuje djecu. Tu u krugu tvojih poznanika, u selu žive ljudi koji nemaju da kupe lijek i da uživaju u blagodati zdravlja.

Djelom se zahvaljuje prof. Izet ef. Čamdžić Poruka i opomena sa mimbere Hutbe El-Kelimeh blog.kelimeh.org islamske knjige islamska literatura
Sreću je živio onaj koji je vidio i blagodat i Onoga koji ju je dao.

Šta je zahvalnost? Govoriti elhamdulillah i ništa ne činiti, ili je zahvalnost djelo? Bit ćeš istinski zahvalan ako iz onoga što imaš pomogneš onoga koji nema. Ona dvojica iz spomenutog hadisa zaboravili su period kad nisu imali i zaboravili Onog koji im je iz svojih riznica dao, pa su opet došli u stanje neimanja. Pored velikog imetka, a zbog nezahvalnosti i nespremnosti da pomognu i sami su spali na tuđu pomoć. Samo je jedan od trojice spomenutih sretan bio. Sreću je živio onaj koji je vidio i blagodat i Onoga koji ju je dao. Zahvalnost što vidi i pred sobom ima veliko stado ovaca iskazuje na pravi način, djelom. “Uzmi koliko ti treba!“ – govori čovjeku u potrebi.

U našem društvu se stvara jaz između bogatih i siromašnih. Jedni imaju sve i više od toga, a drugi imaju muku i samo oni znaju kako je nose. Ovo kazivanje o nagradi zahvalnim i kazni nezahvalnim neka nam nametne pitanje: “Vidim li muku svog brata? Ima li načina da mu pomognem, ili sam pored očnoga vida oslijepio i vidim samo sebe i prepuštam se uživanju, nesvjestan da to što imam svakog trenutka može postati tuđe?“

Samo zahvala iskazana djelom je vječno moja i jedini put da podareno sačuvam i uvećam. Uzvišeni Bože, učini nas istinski zahvalnim Tebi, na svemu što si nam dao. Amin!

Autor “prof. Izet ef. Čamdžić” iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere”.

Vaš komentar