Dova za uputu na Pravi put
(za sebe i svoje potomstvo)

El-Bekare 128 ajet Dova za uputu na Pravi put 100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja El Kelimeh

Rabbena ve dže'alna muslimejni leke ve min zurijjetina.
(El-Bekare, 128. ajet)

Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim (muslimanima), i porod naš neka bude Tebi odan.

Ovo je još jedna dova dvojice velikih Allahovih poslanika i robova, Ibrahima i Ismaila, a.s. Zbog toga je i navedena u dvojini. Ova dova bi mogla značiti:

“Učini nas dvojicu, o Allahu, odanima Tvojoj naredbi, samo Tebi pokornima, da Ti u pokornosti nikoga ne pridružujemo, da ibadet ne činimo nikome drugome do Tebi, a isto tako i naša djeca, unuci, praunuci i oni nakon njih do Sudnjeg dana.”

Dova za primanje djela 100 najljepših dova Kur’ana i sunneta Sanin Musa Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “Dova za uputu na Pravi put” Sanin Musa iz djela “100 najljepših dova Kur’ana i sunneta”.

Vaš komentar