DRUŽI SE S MELEKIMA!

“Čuvaj Allaha, Allah će te čuvati. Čuvaj Allaha, naći ćeš Ga pred sobom. Kad tražiš pomoć, traži od Allaha, a kad utočište tražiš, kod Allaha ga traži. Kada bi se svi ljudi sastali da ti neku korist donesu, mogu ti donijeti samo ono što je Allah odredio.
A kada bi se sastali da ti štetu nanesu, ne mogu ti učiniti ništa osim ono što je Allah odredio. Pera su uzdignuta i stranice osušene.“ (Muslim)

Ovako je Poslanik ibn Abbasa, r.a., a preko njega sljedbenike učio kako da se zaštite. Dobro djelo znak je da čovjek Allaha čuva, tj. živi i čuva vjeru i da će mu On Uzvišeni biti zaštita. Allah, dž.š., kaže da je uz nas Allahova vojska čuvara:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

Uz svakog uz vas su Meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovom naređenju nad njim bdiju.“ (Er-R’ad, 11)

U tumačenju ovog ajeta Mudžahid kaže:

“Nema nijednog Allahovog roba, a da za njega nije zadužen melek koji ga čuva dok spava i kad je budan, od ljudi, džina i različitih briga i ništa mu se ne može desiti, osim ono što je Allah odredio.“

Meleki, čovjekovi čuvari, od čovjeka očekuju da ne čini ništa što će ih uznemiriti. Poslanik upozorava:

“Stidite se časnih čuvara koji se od vas ne razdvajaju, osim u dva slučaja: kada ste nečisti i kada vršite nuždu. A kada se neko od vas kupa, neka se zakloni.“ (Ibn Kesir)
“Allah vam doista zabranjuje razgolićavanje. Zato se stidite Allaha i onih što su uz vas, časnih pisara koji vas ne napuštaju osim u tri slučaja: kada vršite nuždu, kad ste nečisti i kad se kupate, pa kad se neko od vas kupa, neka se zakloni svojom odjećom ili neka se skloni iza zidova.“ (Ibn Kesir)

Ibn Kesir, tumačeći spomenute hadise, veli da se treba sti djeti, a to znači ne činiti loša djela i na taj način naše čuvare ne prisiljavati da nas napuštaju i bez zaštite ostavljaju, a pisare da to što loše činimo zapisuju. Da meleki ne podnose razgolićavanje i činjenje loših djela potvrđuje i događaj koji Ibn Kesir prenosi od Bejhekija u svom djelu Bidaje ve nihaje. Hazreti Hatidža je željela ispitati šta je to što dolazi njenom mužu, a Allahovom Poslaniku. Je li to Objava ili šejtan, pa je rekla Poslaniku:

“Možeš li me obavijestiti o tom tvom drugu koji ti se pojavljuje kad ti dođe?“ “Da.“rekao je. Džibril je došao, a Poslanik reče Hatidži: “Došao mi je, evo Džibrila.“ Ona reče: “Hajde ustani i sjedi na moju lijevu nogu.“ Poslanik to uradi, a ona ga upita: “Vidiš li ga?“ Rekao je: “Da.“ Rekla je: “Ustani i sjedi na moju desnu nogu.“ Upitala je: “Vidiš li ga sada?“ Rekao je: “Da.“ Rekla je: “Sjedni na moje krilo.“ Kada je sjeo u njeno krilo, ona je upitala: “Vidiš li ga sada?“ Rekao je: “Da.“ Ona se tada otkrila, skinuvši svoj veo s glave te se ukaza njena kosa i vrat pa upita: “Vidiš li ga sada?“ Odgovorio je: “Ne vidim.“ Tada mu je rekla: “Smiri se i obraduj, tako mi Allaha, doista je to melek,a a ne šejtan.“

Ebu Zubejr prenosi od Džabira ibn Abdullaha da je Poslanik rekao:

“Kada čovjek navečer legne, oko njega se natječu melek i šejtan. Melek kaže: ‘Zaspi s dobrim.’, a šejtan kaže: ‘Zaspi sa zlom.’, pa ako spomene Allaha prije nego zaspi, melek otjera šejtana i prenoći čuvajući ga. A kada se probudi, ponovo se natječu oko njega, pa melek kaže: ‘Započni s dobrim.’, a šejtan kaže: ‘Započni sa zlim.’ Pa ako kaže: ‘Hvala Allahu koji me oživio nakon što sam mrtav bio i koji me nije usmrtio dok sam spavao. Neka je hvala onom koji dušu uzima sebi nakon što je smrt zadesi, a šalje drugu do roka određenog. Neka je hvala Allahu koji drži nebesa i Zemlju da ne padnu, melek otjera šejtana i čuva čovjeka tog dana.“ (Ibn Hiban i Hakim)

S Allahovim imenom lezi i ustaj. Sa dobrim djelima se druži, pa će ti meleki biti društvo, a njihovo društvo je sigurno. Oni čovjeka čuvaju od zla i nesreće, ako čovjek čuva Allaha odnosno živi propise vjere. U nizu propisa vjere su i propisi oblačenja. Nastupaju topliji dani, a s njima i razgolićavanje. Meleki nisu društvo onima koji stida nemaju i svoja tijela otkrivaju.

Uzvišeni Bože, pomozi nam da propise vjere upoznamo,
čuvamo i živimo kako bi nam meleki društvo bili i kako bismo
u sigurnosti živjeli. Amin!

Autor teksta Druži se s melekima je Prof. ef. Izet Čamdžić  iz knjige Poruka i opomena sa mimbere 1 i 2. Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Prof. ef. Izet Čamdžić iz knjige “Poruka i opomena sa mimbere.”

Vaš komentar