Islamski sanovnik | Snovi na slovo B

BABAK

Ko sanja ovu vrstu insekata, a bude radio nedoličan posao – ružno će se završiti; a ako bude radio nešto nepoznato – posao će se dobro završiti.1

BABICA

Viđenje babice simbolizira otkrivanje tajni. Nekada to može značiti i smrt onoga koji pati od neke bolesti. Može, također, upućivati na izazivanje smutnji, nereda, žalosti i neke vrste kazne. 2

BACANJE

Simbolizira napadanje i okrivljavanje vjere, učenjaka, uleme, poštenih žena i izazivanje anarhije.3

BAČVA

Simbolizira dobru ženu i čovjeka koji čuva tajne ljudi. Ko sanja da sipa vodu u bačvu – pribavlja imetak i daje ga ženi na čuvanje; pijenje vode iz bačve – imetak koji koristi. A ko sanja da je svojim rukama razbio bačvu, neka očekuje razvod braka sa svojom ženom. 4

BADANJ

Simbolizira dobru ženu i čovjeka koji čuva tajne ljudi. Ko sanja da sipa vodu u bačvu – pribavlja imetak i daje ga ženi na čuvanje; pijenje vode iz bačve – imetak koji koristi. A ko sanja da je svojim rukama razbio bačvu, neka očekuje razvod braka sa svojom ženom.5

BADEM

Simbolizira imetak, prestanak bolesti, silazak s vlasti, tugu ili mrtvu osobu u ćefinima ili kaburu. Stablo, odnosno stabljika badema simbolizira čovjeka stranca. Ko sanja da jede bademe, postići će imetak, uz zdravo tijelo; a ko bude jeo lišće badema – koristit će prijatan imetak neke osobe sa vlasti.6

BAGER

Simbolizira pohlepu za dunjalukom i ovosvjetskim uživanjima. 7

BAGLAMA

Simbolizira vladara koji izvodi istinu iz neistine svojom snagom i spoznajom. 8

BAGREM

Simbolizira škrtost, pohlepu, zlo ili neko djelo od djela stanovnika vatre. 9

BAHATOST

Simbolizira lijenost u poslu, oholost, ponos i nedostatak vjere. 10

BAJRAK

Simbolizira ugled, sigurnost, sklapanje braka, učenjaka, zahida i bogatog čovjeka koji dijeli i postaje uzorom drugima u tome. Zelene zastave – putovanje u svrhu afirmiranja dobra; crvene – sjeme, a po nekima – rat; žute – kuga; bijele – kiša; a crne – suša.

Ko sanja zastavu – bit će poznat u svom mjestu. Ako to sanja izgubljena osoba, bit će upućena. Ako žena sanja zastavu, onda se to odnosi na njenog muža; a ako je trudna, rodit će muško dijete.11

BAJRAM

Simbolizira radost, veselje i rješavanje briga. Ako sanja Kurban-bajram, a bude zarobljen – bit će oslobođen; ako je u zatvoru – bit će pušten; a ako je u dugovima – riješit će ih se. Ako sanja Ramazanski bajram, a bude u tegobama – riješit će ih se; ako bude grijeh počinio – oprostit će mu se, i ako je izgubio imetak – bit će mu nadoknađeno. 12

BAJRAM-NAMAZ

Ramazanski bajram-namaz simbolizira vraćanje duga, ozdravljenje bolesnika, oslobađanje od teškoća i odagnavanje briga. Kurban bajram-namaz simbolizira slijeđenje ustaljenih navika, čuvanje oporuka i ispunjavanje zavjeta. 13

BAJRAMSKA MUSALLA

Simbolizira radost, veselje, napredak, izobilje, ozdravljenje bolesnika i izlazak iz zatvora ili iz neke teške i neugodne situacije. Ako neko sanja novu musallu na kojoj ljudi, za vrijeme bajrama, klanjaju jedan od dva bajram-namaza, to simbolizira pokajanje grješnika, primanje islama od strane nevjernika, pobjedu nad protivnikom ili ženidbu neoženjenog i udaju neudate osobe. 14

BAKAR

Simbolizira dobijanje imetka od kršćana ili Židova. Ako neko sanja da drži u ruci nešto od bakra, neka se pričuva neprijateljstva neke osobe; a ko sanja bakar to upućuje na to da potvara, kleveće i napada. 15

BAKRAČ

Simbolizira častan položaj. 16

BALA

Više svežnjeva trave ili sijena simboliziraju sakupljeni kapital, dok jedan svežanj simbolizira iskupljenje za prekršenu zakletvu. 17

BALEGA

Konjska balega ili metenje konjske balege simbolizira dobijanje imetka od uglednog čovjeka; sjesti na balegu – dobiti imetak od svoje bliže rodbine. Goveđa balega, isključivo grudasta, za poljoprivrednika – dobro, a loše za one koji nisu poljoprivrednici. 18

BALGAM

Simbolizira sakupljeni imetak koji ne raste niti se oplođuje. Ako neko sanja da je bacio sluz, postići će razgalu i ozdravljenje. Ako je izišla sluz iz usta učenog čovjeka to upućuje na savjet, fetvu ili predavanje koje će koristiti ljudima; a ako je sluz izišla iz usta trgovca, to upućuje na njegov iskren govor.19

BALIGAR

Simbolizira neprijatelja i vlasnika haram imetka.20

BALZAM

Simbolizira blagoslovljen imetak. 21

BALZAMOVANJE (umrlih)

Simbolizira dobročinstvo, uzrok izlaska iz krize nakon brige i pokajanje za onoga ko je iskvario svoju vjeru. 22

Islamski sanovnik | Snovi na slovo B Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
“Ru’ ja (istinski san) je od Allaha, a obični san (el-hulum) je od šejtana. Ako neko usnije ružan san, neka pljucne na lijevu stranu i neka zatraži utočište kod Allaha, dž.š. Tako mu šejtan neće moći nauditi.”

BANANA

Simbolizira vjernika kvalitetnog ibadeta, plemenitog čovjeka kojeg krase lijepe moralne osobine ili simbolizira imetak, dijete, osobu u kaburu ili zatvoru, odjeću, prijaznost i ljubav. Ako neko sanja da mu je u kući iznikla banana, rodit će mu se sin. Za biznismena banana predstavlja dobit; za pobožnjaka – ibadet, a za bolesnika – pogoršanje bolesti ili smrt. 23

BANKROTSTVO

Simbolizira loše stanje, bankrota u vjeri i dunjaluku. Ako je bankrot u snu bolestan – to upućuje na njegovu smrt i prestanak nafake ili prelazak sa neke profesije na drugu manje vrijednu. 24

BANJA

Simbolizira brigu, ženu, more, bolest i Džehennem. Ako neko sanja da je u kupatilu koristio vrelu vodu, neke žene će mu zadati brigu; ako je na javi u brigama i sanja da je ušao u kupatilo, riješit će se briga; ako neko sanja da je kupatilo njegovo boravište, učinit će grijeh sa nekom ženom i to će se pročuti.

Ako neko sanja da gradi kupatilo, udovoljit će nekoj svojoj potrebi; ako neko sanja da je ušao u kupatilo – uhvatit će ga drhtavica; a ako neko sanja da ulazi u saunu – neki čovjek ga vara sa njegovom ženom.25

BANJSKI POSLUŽITELJ

Simbolizira neutraliziranje briga i problema, izmirenje i vraćanje duga, pokajanje grješnika i prihvaćanje islama od strane nevjernika. 26

BARŠUN

Simbolizira ljepotu, slast, veselje i halal-zaradu. 27

BASTION

Simbolizira izbavljenje iz briga, osobu koja uživa imunitet i kojoj niko ništa ne može. Ako neko sanja da je ušao u tvrđavu – postići će sigurnost i u vjerskim i u dunjalučkim poslovima. Ako sanja da vidi u daljini tvrđavu, putovat će iz mjesta u mjesto i porast će mu ugled.

Građenje tvrđave – čuvanje od harama; rušenje tvrđave – kvarenje vjere, ovosvjetskih dobara ili smrt bračnog druga. Ako neko sanja da je kao zaštitu uzeo tvrđavu, izvojevat će neku pobjedu.28

BAŠČA

Simbolizira traženje oprosta za grijehe, Mushaf, Džennet, ženu; a drveće i biljke koje u njemu rastu – ženinu porodicu, tržnicu, mladoženjinu kuću i svako mjesto, čovjeka ili životinju koji donose neku korist. Kad neko sanja da se on ili neko drugi nalazi u vrtu, treba uzeti u obzir njegovo stanje: ako je osoba koja je bila u vrtu bolesna – umrijet će i ući u Džennet; ako se u vrtu bori na Allahovom putu – poginut će kao šehid; a ako je u vrtu pio mlijeko ili med, a bio neoženjen – oženit će se i uživati u bračnom životu, kao što je uživao u vrtu.

Ako neko u snu zalijeva vrt, imat će spolni odnos sa svojom suprugom. Ako ulazi u nepoznati vrt, s čijeg drveća je opalo lišće, zadesit će ga neka briga. Ako sanja da je njegov vrt sasušen, ne sastaje se sa svojom suprugom u postelji.29

BAŠČOVAN

Simbolizira osobu koja poziva ljude ženama. Uz to, on označava osobu koja se brine o školama, džamijama, crkvama, kasarnama i angažira se na povećanje radosti, zadovoljstva, opskrbe i koristi.30

BAŠTOVAN

Simbolizira radost, veselje, dobit i lijepu opskrbu. 31

BATINA

Simbolizira imetak koji ima diskutabilno porijeklo. Za trudnu ženu, rađanje dječaka. 32

BAZEN

Simbolizira časnog, darežljivog i korisnog čovjeka. Ko sanja da je bazen napunjen vodom zadobit će neku počast i korist od darežljivog i časnog čovjeka. Ako uzme abdest sa vodom iz njega, spasit će ga Allah neke brige, a ako se napije vode iz njega, zadobit će neku opskrbu od plemenitog vladara.33

BDIJENJE

Simbolizira gubitak najdraže osobe. Ko sanja nesanicu – rastat će se sa dragom osobom.34

BEDEM

Simbolizira snažne ljude, snažne vladare, najučenije ljude u dotičnom mjestu, radost ili vjerozakon koji jasno razlučuje istinu od neistine. Ko sanja da stoji na nekom bedemu, to simbolizira njegovu sačuvanost od neprijatelja ili nečega od čega se trenutno plaši; ako bude neoženjen – oženit će se.

Srušeni gradski bedemi označavaju smrt ili svrgnuće gradskih vladara, a provaljeni bedemi slabljenje islama u tom mjestu ili slabljenje određenog biznisa čime se čovjek bavi. 35

BEDRO

Simbolizira najbližu rodbinu. Otkinuto stegno – napustit će svoj narod i svoju rodbinu, tako da će i umrijeti daleko od njih. Bol u stegnu – loš odnos prema rodbini; a stegno od bakra – njegova porodica je sklona griješenju.36

BEHAR

Simbolizira časnog čovjeka, lijepu ženu, dijete, častan imetak, dolazak odsutnog, dobijanje pisma, te zadovoljstvo i radost koja kratko traju.

Ko sanja da na glavi ima vijenac od ruža oženit će se, a potom rastaviti. Rascvjetana ruža – ovosvjetske ljepote koje će kratko trajati; ubiranje bijele ruže – ljubljenje svoje čedne žene; crvena ruža – žena odana zabavi i muzici; žuta ruža – slabašna i bolešljiva žena; ubiranje nerascvjetanih ružinih pupoljaka – pobačaj; ubiranje ruže – radost; a odsijecanje stabla ruže – tuga.37

EL-BEJJINE (sura)

Simbolizira da će Plemeniti Allah preko njega uputiti jedan narod koji je skrenuo sa Pravoga puta. 38

BEJ’AT

Simbolizira bogobojaznost i pokoravanje Uzvišenom Allahu. Ko sanja da čini prisegu nekom od članova Vjerovjesnikove, s.a.v.s., porodice, on slijedi Pravi put i čuva šerijatske granice. Ko sanja da daje prisegu nekom od emira – to simbolizira radost, pomoć protiv neprijatelja, trud u ibadetu, afirmiranje pozitivnog, a devalviranje negativnog.

Ko sanja da daje prisegu pod stablom – zadobit će ratni plijen u Allahovom zadovoljstvu. Ko sanja da daje prisegu nekom pokvarenjaku – on pomaže pokvarene ljude.39

BEJTULLAH

Simbolizira namaz, džamiju, islam, Kur’an, sunnet, Džennet, učenjaka, oca, majku, muža, suprugu, halifu, predsjednika, ministra ili sudiju. Ko sanja da je ušao u Kabu, on će u nju, istinski, i ući, ako je neoženjen – oženit će se; ako je nemusliman – primit će islam; ako je zapostavio ibadete – počet će ih prakticirati; a ako je neposlušan prema roditeljima – postat će poslušan.

Viđenje Kabe u snu – upućuje radosnu vijest za ranije učinjeno dobro djelo ili upozorenje za negativno djelo koje se namjeravalo učiniti. Klanjanje na Kabi – manjkava vjera; Kaba u ružnom izgledu – nema u njemu dobra; porušena Kaba – ostavljanje namaza; a usmjeravanje i okretanje ka Kabi upućuje na ispravnost vjere onoga koji sanja.40

EL-BEKARA

Simbolizira ispravno vjerovanje i dug životni vijek. 41

EL-BELED (sura)

Simbolizira da će snivač hraniti sirotinju, ukazivati im poštovanje i biti milostiv prema nemoćnim. 42

BELAJ

Simbolizira radost, sreću, zadovoljstvo i olakšicu nakon tegobe.43

BENZIN

Simbolizira haram-imetak, ženu bludnicu, zlo, spletke i rat. Ako neko sanja da je posut naftom, zadesit će ga nešto nepoželjno od strane vlasti.44

BERBER

Berber, u značenju osobe koja sunneti djecu, simbolizira razotkrivanje i ukazivanje nekih sramota i stidnih mjesta. 45

BESANICA

Simbolizira gubitak najdraže osobe. Ko sanja nesanicu – rastat će se sa dragom osobom.46

BESMELE

Učenje ili viđenje riječi Bismillahir-rahmanir-rahim u snu simbolizira uputu nakon zablude, znanje nakon neznanja i opskrbu sa berićetom. Ko sanja Bismillu napisanu lijepim rukopisom ili kaligrafijom – to upućuje na znanje, uputu i berićetli nafaku, a može i označavati sina i unuka, koji simboliziraju povezivanje vrste i roda, a, također, može značiti i ubrzavanje na skorom sklapanju braka ili zaradu i dobit od usjeva.

Ako Bismillu napiše umrla osoba, to upućuje na Allahovu milost. Ako se sanja da je Bismilla napisana drugačijim redom ili isprevrtana, to upućuje na otpadništvo i udaljavanje od vjere ili na nešto što je poremećeno, a trebalo je drugačije postaviti i definirati, ili je snivač škrt u dijeljenju znanja i imetka onima kojima je to potrebno.

Ako bolesnik u snu napiše Bismillu, nestat će bolesti; ako to uradi griješnik, pokajat će se, zadobit će dobru djecu ili će imati sjajnu zaradu od trgovine ili biznisa kojim se bavi. Ako neko sanja da uči u snu Bismillahir-rahmanir-rahim, Uzvišeni Allah će mu dati berićet u imetku. 47

BESMISLICA

Slušanje besposlica i besmislica u snu simbolizira grijeh i odbijanje savjeta.48

Islamski sanovnik | Snovi na slovo B Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
“Lijep san hairli insana predstavlja jedan od četrdeset i šest dijelova poslanstva.”

BESPOSLICA

Slušanje besposlica i besmislica u snu simbolizira grijeh i odbijanje savjeta. 49

BEŠIKA

Simbolizira blagoslov, rahatluk, dobro, mjesto pjesme i zabave, prepirku i svađu ili brigu i plač. Onaj ko sanja da se nalazi u bešici ili da ju je kupio postići će neko dobro i berićet. Za neoženjenog ona simbolizira ženidbu, za ženu – dijete, a za muškarca – tugu i hapšenje. 50

BEZBRIŽNOST

Simbolizira olakšanje nakon teškoće, odagnavanje brige i tuge i rješavanje duga.51

BEZNAĐE

Simbolizira nešto čega se treba čuvati, a gubljenje nade u Allahovu milost – nevjerstvo ili ubistvo. 52

BEZOBRAZLUK

Simbolizira neznanje i devalviranje vjere. Međutim, ako neko sanja da se drsko ponaša prema neprijatelju i osobi koja uvodi novotarije u vjeru, to simbolizira njegov ugled i nadmoć. 53

BEZUMLJE

Simbolizira neznanje. Ko sanja da je poludio to upućuje na njegovo neznanje. Neki vele da ludilo simbolizira bogatstvo, veličinu, miraz, ljubav, udarac koji boli ili dobra djela.54

BIBER

Simbolizira imetak preko kojeg se štiti neki drugi imetak. Ko sanja da jede biber zapast će u veliku brigu ili će postići imetak sa velikim naporom. Ako ima puno bibera, onda simbolizira imetak, ali pod uvjetom da se ne jede; a ako se sanja da se biber jede, onda upućuje na brigu. 55

BIBLIOTEKAR

Simbolizira upoznavanje sa čudnim vijestima, rješavanje problema, nestanak briga, sklapanje braka neoženjenih i neudatih, pokajanje griješnika i prelazak nevjernika na islam. 56

BICIKL

Sanjanje točka, kola ili bicikla simbolizira snagu, jačinu, oslonac, ženu ili nevjernog čovjeka. Ko sanja da je dobio neki točak, kolo ili bicikl, oženit će lijepu ženu ili će zadobiti neki imetak, a ako mu je to kolo ili bicikl od bisera – žena mu uči i pamti Allahovu Knjigu. 57

BIČ

Simbolizira vlast, zadovoljenje potreba, mržnju i kaznu. Udaranje jahalice bičem – pozivanje Allahu Uzvišenom u nekom poslu; udaranje čovjeka bičem – savjetuje ga; smotavanje biča prilikom udarca – radi neki podmukli posao, a ako mu se bič pokida prilikom udarca – izgubit će vlast ili neki položaj. 58

BIFE

Kafana u kojoj se toči i prodaje alkohol simbolizira brige, žalost ili ženu bludnicu. Ko sanja da se nalazi u takvoj kafani, a bude pobožan – bojati se je za njegovu pobožnost od fitneta i iskušenja u koje bi mogao pasti; a ako je bio upućen – bojati se je da ne napusti islam.59

BIJEDA

Ko sanja da ga je snašla strašna bijeda osiromašit će. 60

BIJELI STRVINAR 61

Simbolizira luđaka, a ako se sanja u toku dana, bolest. 62

BIJES

Simbolizira iznenadnu smrt, siromaštvo i gubljenje imetka. Ko sanja da se ljuti na nekog čovjeka – situacija će mu se izmijeniti izgubit će i imetak. Ko sanja da je zbog nečega ovosvjetskog na nekoga srdit – omalovažava Allahovu vjeru; a ako je srdit zbog Uzvišenog Allaha – dobit će moć i upravu.63

BIK

Simbolizira snagu, vlast, imetak, pomoćnika, ženidbu ili oružje. Klanje vola – nadvladavanje onoga koga se boji; debeo vo – profit; mršav – gubitak; kupovanje vola – ulagivanje braći ili odabranim ljudima. Padanje vola na čovjeka – smrt dotičnog čovjeka. San da ga je vo probo rogom – Allahova srdžba.

Govor vola njemu ili njegov volu, imat će spor s nekim čovjekom. Klanje vola od strane zatiljka – nanošenje nasilja nekom čovjeku. Ako žena sanja da je dobila vola, suprug će joj se potčiniti; a ako nije udata – udat će se.64

BILJEŽNICA

Simbolizira snivačevo planiranje života i evociranje uspomena na ono što se ranije desilo u njegovom životu. Sanjanje neke bilježnice, sveske ili registra simbolizira, također, i opskrbu ili neku korist. 65

BILJURI

Simboliziraju žene. Ko sanja da ima posudu od biljura ili kristala oženit će vrijednu ženu. 66

BIRTIJA

Kafana u kojoj se toči i prodaje alkohol simbolizira brige, žalost ili ženu bludnicu. Ko sanja da se nalazi u takvoj kafani, a bude pobožan – bojati se je za njegovu pobožnost od fitneta i iskušenja u koje bi mogao pasti; a ako je bio upućen – bojati se je da ne napusti islam. 67

BISAGE

Simbolizira roditelje, supružnike, dva brata, dva ortaka ili putovanje. Ko sanja da je s njim ruksak ili uprtnjača, da ga je kupio ili dobio – to će mu biti znak da će prebroditi neku brigu ili krizu.

BISER

Simbolizira Kur’an, znanje i dijete, ako je nanizani biser. Ako neko sanja da ispravno buši biser, on pravilno i utemeljeno tumači Kur’an; ako ga prodaje ili guta, zaboravlja Kur’an; ako prodaje biser, steći će znanje i širiti ga među ljudima; ako stavlja biser u usta, ima dobru vjeru; prosipanje bisera iz usta – dijeljenje korisnih savjeta; žvakanje bisera – ogovaranje ljudi; vađenje bisera iz dubina mora ili rijeke – halal-imetak od strane vladara, a posuđivanje bisera – simbolizira dijete koje neće dugo živjeti. 68

BISKUP

Simbolizira inovatora, varalicu i obmanjivača. Ko sanja da je svećenik, monah ili kaluđer to znači da uvodi novotarije u vjeri i da u tome pretjeruje. Ko sanja da je postao svećenik ili monah, imat će lijep spomen i ugled, ali će mu se mnoge stvari otežati i u brojnim situacijama će ga pratiti poniženje i strah.69

BISMILLA

Učenje ili viđenje riječi Bismillahir-rahmanir-rahim u snu simbolizira uputu nakon zablude, znanje nakon neznanja i opskrbu sa berićetom. Ko sanja Bismillu napisanu lijepim rukopisom ili kaligrafijom – to upućuje na znanje, uputu i berićetli nafaku, a može i označavati sina i unuka, koji simboliziraju povezivanje vrste i roda, a, također, može značiti i ubrzavanje na skorom sklapanju braka ili zaradu i dobit od usjeva.

Ako Bismillu napiše umrla osoba, to upućuje na Allahovu milost. Ako se sanja da je Bismilla napisana drugačijim redom ili isprevrtana, to upućuje na otpadništvo i udaljavanje od vjere ili na nešto što je poremećeno, a trebalo je drugačije postaviti i definirati, ili je snivač škrt u dijeljenju znanja i imetka onima kojima je to potrebno.

Ako bolesnik u snu napiše Bismillu, nestat će bolesti; ako to uradi griješnik, pokajat će se, zadobit će dobru djecu ili će imati sjajnu zaradu od trgovine ili biznisa kojim se bavi. Ako neko sanja da uči u snu Bismillahir-rahmanir-rahim, Uzvišeni Allah će mu dati berićet u imetku.70

KATRAN

Simbolizira izolovanost, zaštitu od opasnosti, čvrstinu, stabilnost ili imetak dobijen na prevaru. Zamazanost odjeće katranom simbolizira poteškoće u izdržavanju; a sipanje katrana na nekog čovjeka – klevetanje i potvaranje tog čovjeka.71

BIVO

Simbolizira vođu koji uvodi novotarije; snažnog, hrabrog i zastrašujućeg, koji se nikoga ne boji i koji tolerira uznemiravanja ljudi iznad svojih mogućnosti. Sanjanje bivola, također, označava čovjeka koji mnogo putuje i kopnom i morem i onoga koji dominira nad svojim protivnicima i neprijateljima. 72

BIZANTINCI

Simboliziraju pomoć i pobjedu.73

BJELILAC

Bjelilac platna simbolizira odagnavanje briga i teškoća, a bjelilac zidova označava čast, ugled i dobar glas. 74

BJELINA

Simbolizira bolest, ukoliko se sanja da je lice bjelje nego u stvarnosti, a ugled, respekt i čast ukoliko se sanjaju pobijeljeli obrazi. 75

BJEŽANJE

Bježanje u snu simbolizira sigurnost, pokajanje i smrt. Ko sanja da bježi od neprijatelja kojeg se boji bit će siguran i zaštićen od njega; ko sanja da bježi od neprijatelja i da se sakrio od njega pobijedit će tog neprijatelja; a ko sanja da bježi, a ne plaši se umrijet će. 76

BLAGAJNA

Simbolizira suprugu, čuvanje tajni i skrivanje nekih poslova. Ko sanja da mu je sef uništen, umrijet će mu supruga.77

BLAGAJNIK

Simbolizira onoga koji kažnjava.78

BLAGO

Simbolizira veliki imetak, znanje, pogibiju na Allahovom putu, djela koja će čovjek uraditi, brigu i tugu. Ako neko sanja da je našao riznicu ogromne vrijednosti, to upućuje na neku teškoću i probleme koji će ga zadesiti.

Ko bude sanjao riznicu ili blago do kojeg mu je nemoguć pristup i preuzimanje, to upućuje na njegovu škrtost i nedovoljnu svijest u davanju zekata.79

BLAGOST

Simbolizira porast časti i ugleda. Ako se ta blagost u snu ispolji tamo gdje ne treba, simbolizira griješenje ili tešku bolest. 80

BLAGOSTANJE

Simbolizira olakšanje nakon teškoće, odagnavanje brige i tuge i rješavanje duga. 81

BLATO

Simbolizira teškoće i iskušenja. Što je blato u snu ljepljivije i dublje – situacija u koju će zapasti je teža, a što je blato u snu crnje – to je veći grijeh i negativnost. Ako bolesnik sanja blato, dugo će bolovati; ako zdrava osoba sanja da ide po blatu ili da se zaglibila u blatu, zapast će u smutnju, neugodnost, brigu, zatvor ili u ruke vlasti.

Ako je u snu izišao iz blata, a da nije uprljao tijelo, niti odjeću, oslobodit će se grijeha i teške situacije u koju je zapao; a ako u snu nije izišao iz blata ili ako se ublatio zaglibit će se u pitanju vjere i dunjaluka – srazmjerno tome koliko se zaglibio u blato u snu. 82

BLEJANJE OVCE

Simbolizira dobročinstvo od strane nekog časnog čovjeka. Blejanje ovna ili jarca upućuje na radost i izobilje. 83

BLOKADA

Simbolizira opreznost i stabilnost u stvarima i pobjedu nad idolopoklonicima.84

BLUD

Simbolizira varanje i krađu. Ko sanja da uči kur’anski ajet: Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udaraca biča! 85 – to upućuje da je ta osoba bludnik. 86

BLUDNIK / BLUDNICA

Ko sanja da vrši blud sa bludnicom – to simbolizira dunjaluk i one koji ga vole ili će postići zlo i nesreću; ko sanja nekog čovjeka sa drugom ženom – to upućuje da taj čovjek traži dunjaluk od muža dotične žene; ko sanja da čini blud – obavit će hadž.

Ko sanja da spava sa tuđom ženom, a muž joj se ne ljuti i to ne osuđuje – on će ga ovlastiti da ga zamijeni u njegovoj kući ili da uradi neke poslove u njegovom domu, a ko sanja da je ušao na neko mjesto gdje se blud čini i ne može iz njega izići – neka očekuje skoru smrt. 87

BOB

Simbolizira brigu, ako je svjež; a imetak sa zadovoljstvom, ako je suh. Zeleni bob simbolizira opskrbu. 88

BOCA

Simbolizira dječaka ili djevojčicu, suprugu, ženu koja ne zna sačuvati tajnu, ljude različitih nacionalnosti, mogućnost dolaska do tajni, ogovaranje i bolest. Ako neko sanja da mu se boca razbila, iz kuće mu se udaljila neka nesreća i iskušenje. 89

BOČICA

Simbolizira ženu ili dijete. 90

BODENJE

Bodenje i borba volova ili ovnova simboliziraju spremnost na borbu i rat; ponos svojim rodom i porijeklom ili prisustvovanje skupovima na kojima se koriste novotarije u vjeri i nešto što zavodi ljude sa Pravoga puta. 91

BODEŽ

Stjecanje imetka i bogatstva za onoga koji sanja da ga drži u ruci. 92

BODLJE

Simboliziraju licemjerstvo i prenošenje tuđih riječi. 93

BOGATSTVO

Simbolizira siromaštvo. Ko sanja da je bogat – osiromašit će. 94

BOGINJE

Simboliziraju dugove i potraživanja. Ako sanja da su se pojavile na njegovom tijelu, povećat će mu se imetak. 95

BOJA

Simbolizira onoga koji potvara. Ako se u snu bijela boja ofarbala u zelenu – to simbolizira pokajanje od grijeha, a ako se bijela pretvorila u crnu – onda to upućuje na otpadništvo od vjere. 96

BOJADŽIJA

Simbolizira osobu koja je sklona laži, kleveti i potvori. Može značiti i osobu koja čini dobro, a može i označavati pokajanje od grijeha i griješenja. Ko sanja da mu bojadžija nešto boji i farba u njegovoj kući – to upućuje na smrt. 97

BOJAZAN

Simbolizira sigurnost, a ponekad pokajanje. Ko sanja da je prestrašen postići će neku vlast; a ko sanja da očekuje neki strah – borit će se.98

BOJENJE

Simbolizira skrivanje i prekrivanje. Farbanje brade simbolizira rijaluk, pretvaranje pred ljudima i varanje djelima. Farbanje bijelih dlaka – upućuje na snagu i ugled, a ako to učini sa knom – to upućuje na sunnet Allahovog Poslanika, s.a.v.s. Ako ofarba kosu, bez farbanja brade – skriva imetak svog pretpostavljenog, a ako ofarba i kosu i bradu – skriva svoje siromaštvo i traži ugled kod ljudi.

Ako neko sanja da je ofarban sa knom – puno tespih čini Uzvišenog Allaha; ako mu je šaka, odnosno dlan ofarban – imat će prijatan život; ako mu je ofarbana desna ruka – ubit će neku osobu, a ako su mu obje ruke ofarbane – otkrit će se ono što je u njegovim rukama, bilo da je to dobro ili zlo. Treba napomenuti da će osoba koja sanja da je ofarbana nečim drugim, izuzev kne, doživjeti nešto neugodno.99

BOJLER

Simbolizira visok položaj i časnu poziciju. 100

BOKAL

Simbolizira uglednu, vrijednu, karakternu i vjernu ženu. 101

BOL

Ovaj san upućuje na kajanje za počinjeni grijeh. Ako neko sanja da ga boli zub, saznat će nešto ružno od svoga bližnjeg; bol stomaka – trošenje imetka u grijeh; bol srca – loše stanje u vjeri; bol u bubrezima – loš odnos prema djetetu. Bol pluća ukazuje na brzi završetak ovozemnog života. 102

BOLEST

Simbolizira licemjerstvo, brigu, dijeljenje imetka, pokajanje, dovu i ašk. Ko sanja da je bolestan, vjera mu je oslabila, a tijelo ozdravilo; a ko sanja da mu je žena bolesna – vjera joj je oslabila, a tijelo ojačalo.

Također, ko sanja da je bolestan, razočarat će svoje neprijatelje, postići će veliki kapital, dugo će živjeti i postići će zadovoljstvo. Bolest oca – glavobolja; bolest čovjeka – odvajanje od supruge; bolest učenjaka – slabost u vjeri; bolest odgajatelja – odvajanje od djece; a bolest djeteta – briga. 103

BOR

Simbolizira škrtog i neodgojenog stranca, koji je nadaleko poznat i koji pruža utočište nasilnicima i kradljivcima. 104

Islamski sanovnik | Snovi na slovo B Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
“Ako neko od vas usnije san koji mu je drag, neka zna da je taj san od Allaha, neka zahvali Allahu za taj san i neka ga ispriča. A ako usnije san koji mu nije drag, nek zna da je to od šejtana, nek zatraži utočište kod Allaha, dž.š., i neka svoj san nikom ne priča. Na taj način mu šejtan sigurno neće nauditi.“

BORBA PIJETLOVA

Simbolizira netrpeljivost među intelektualcima. 105

BORBA

Simbolizira neki spor, svađu i prepirku. Ko sanja borbu između različitih rodova, npr. borba čovjeka i životinje – pobjednik u snu će biti pobjednik i na javi; a ako se radi o borbi istih rodova, tj. između dvije osobe – pobjednik u snu će biti poražen na javi. 106

BOSILJAK

Simbolizira različite stvari zavisno od mirisa i njegove upotrebe. Uglavnom, simbolizira otklanjanje problema, dobro djelo i istinito obećanje, a ponekad brigu, tugu i bolest. Ubrani bosiljak – plač; neubrani – dijete; pokidani bosiljak – brigu i tugu; otkinut – nesreću; unošenje ove miomirisne biljke bolesnom – skoru smrt.

Ova biljka, ako je sanja neoženjen, upućuje na ženidbu, a ako je sanja žena – na rađanje djeteta. 107

BOSONOGOST

Simbolizira umor, odlazak briga ili razvod sa suprugom, odnosno njenu smrt. Ako se sanja da osoba ide bosa, ali se ne vidi da je skinula obuću to ukazuje na dobijanje neke vlasti i vođstva; a ako neko sanja da na put ide bos, zadužit će se dugom kojeg neće moći vratiti. 108

BOSTAN

Simbolizira brigu i bolest, a nezreo bostan ili lubenica upućuje na tjelesno zdravlje. 109

BOSTANDŽIJA

Simbolizira osobu koja poziva ljude ženama. Uz to, on označava osobu koja se brine o školama, džamijama, crkvama, kasarnama i angažira se na povećanje radosti, zadovoljstva, opskrbe i koristi.110

BOŠČA

Simbolizira osobu koja nepravedno troši imetak jetima ili rješavanje problema. 111

BRABONJCI

Simboliziraju neki dobitak ukoliko osoba sanja kako ih čisti, nosi ili posjeduje. 112

BRADA

Simbolizira neovisnost i moć. Previše duga brada – dug ili briga; brada do zemlje – skora smrt; brada do pupka – neposlušnost Uzvišenom Allahu; skraćena brada – olakšanje, vraćanje duga i izbavljenje; previše skraćena brada ili brijanje brade – gubitak imetka i ugleda; skraćivanje brade preko šake – čišćenje imetka zekatom; bijela brada – dostojanstvo i ugled; crna brada – neovisnost; boja između crne i zelene – sticanje vlasti i bogaćenje, uz prelazak na kufr; žuta brada – siromaštvo i oskudica, crvena brada – čuvanje od harama.

Ako, pak, žena sanja da ima bradu, a bude udata – izgubit će muža; a ako je udovica, udat će se za onoga koji joj odgovara; a ako je trudna, rodit će muško dijete. 113

BRADAVICA

Simbolizira imetak. Ko bude sanjao da ima bradavice zadobit će imetak koji će rasti i oplođivati se. 114

BRADVA

Simbolizira kontrolora koji odgaja ljude i ispravlja njihove nepravilnosti i greške; čovjeka koji se aktivira na skupljanju imetka, snivačeva usta, njegovu poslugu ili ženu duga jezika. 115

BRAK

Simbolizira respektabilan položaj i vlast, vraćanje dugova i otklanjanje briga. Ko sanja da je njegov neprijatelj stupio u brak to upućuje na njegovo savladavanje; ko sanja da je stupio u brak sa svojom majkom u kaburu – ubrzo će umrijeti; ko sanja da je stupio u brak sa bludnicom – zadobit će materijalna dobra na haram način.

Ko sanja da je stupio u brak sa golom ženom – riješit će se briga; ko sanja da gleda, nesvjesno, u golu ženu – zapast će u neke greške; a ko sanja da je stupio u brak sa ženama iz Dženneta – postići će velike stepene u vjeri. 116

BRANA

Simbolizira gromoglasan govor, razlikovanje istine od neistine i mudre i oštroumne ljude. 117

BRAŠNAR

Simbolizira nafaku, odmor i rahatluk nakon umora i poteškoća i obznanjivanje istine. 118

BRAŠNO

Simbolizira opskrbu, imetak, znanje, putovanje i izlječenje od bolesti. Miješanje pšeničnog tijesta označava putovanje osobe koja to sanja u svrhu obilaska rodbine, dok miješanje ječmenog tijesta označava čovjeka vjernika koji će zadobiti vlast i pobjediti svoje protivnike. 119

BRAT

Simbolizira saučesništvo ili potpomaganje u imetku. 120

BRAVA

Simbolizira zamku, ako je otvorena. Otključavanje brave – ženidba (za neoženjenog), oslobađanje zatvora (za zatvorenika), rješavanje spora (za onoga koji je u nekom sporu), bogatstvo (za siromašnu osobu); zabravljena vrata – dobro čuvanje ovosvjetskih dobara; nedostatak mandala ili brave na vratima – loše čuvanje svojih ovosvjetskih dobara; a sanjanje da na kući ima više brava ili mandala – spriječenost i nemoć da se uradi neki planirani posao. 121

BRAVAR

Simbolizira telala. Uz to, upućuje na čuvanje tajni, ženidbu neoženjenog i olakšavanje teških i kompliciranih problema. 122

BRAVI

Simboliziraju dobit, imetak, žene, djecu, dobre ljetine i rodne voćnjake. Ko sanja da je našao brave, steći će vlast, respekt, mudrost i blagostanje. Ko sanja da je dobio bravče – steći će veliki imetak. Ko sanja stado brava – trajno će živjeti u veselju. Ko sanja da jede braveće meso – postići će veliko dobro i izuzetan napredak, a ko sanja u svojoj kući oderano bravče – neko će u njegovoj kući umrijeti. 123

BRBLJANJE

Ukoliko se brblja ono što ne dolikuje, onda to simbolizira sumnje i pomiješanost u imetku. 124

BRDO

Simbolizira osobu visokog položaja, vladara, trgovca, biznismena, pobožnog učenjaka, putovanje, visok položaj, časno mjesto ili lijepo prijevozno sredstvo. Ako neko sanja da se uspeo na neko brdo, da se na njega oslonio ili da sjedi u njegovom hladu – bit će u blizini nekog vladara, koji će ga štititi i uz kojeg će postati slavan.

Ako neko sanja da se penje na brdo – bit će mu olakšano da postigne ono čemu stremi i teži; ako ga je prilikom uspinjanja na brda zadesila neka poteškoća – zadesit će ga strah i u svom poslu će biti izložen izvjesnom riziku; ako neko sanja da nosi brdo i da mu ono predstavlja teškoću – nosit će tešku obavezu nekog velikog čovjeka ili biznismena, koja će mu pričinjavati ogromnu teškoću; a ako mu brdo bude lahko – lahka će mu biti i dotična obaveza.

Ako sanja da mu se na putu ispriječilo brdo – zadesit će ga neki problem, namučit će ga neki čovjek visokog položaja ili neka naporna žena. Ako sanja da ruši brdo – upropaštava nekog čovjeka; a ako sanja da je pao s vrha nekog brda – doći će do razilaženja između njega i onoga o kome razmišlja i ko ga je tih dana najviše preokupirao. 125

BREME

Ko sanja da nosi težak teret, to se odnosi na lošeg susjeda, lošeg muža ili grijehe; a kada je u pitanju žena može se odnositi na njenu trudnoću. Ko sanja da nosi tovare drva na sebi, to upućuje na njegov gibet, prenošenje tuđih riječi i laži.126

BRESKVE

Imaju pozitivnu simboliku – ako se sanjaju u vrijeme njihovog sazrijevanja, a negativnu – ako se sanjaju van njihove sezone. Jedenje slatkih breskvi upućuje na postizanje onoga što osoba priželjkuje, dok jedenje kiselih upućuje na strah. 127

BREŽULJAK

Simbolizira ljude uglednog porijekla, velikog znanja, ogromnog imetka i visokog položaja. Ako neko sanja da sa neke uzvisine ili brežuljka drži govor ili uči ezan i ako je dostojan vlasti – zadobit će je ili će postati sudija, pravnik, hatib ili mujezin. Ako je ta uzvisina obrasla zelenilom, to upućuje na ljepotu njegove vjere.

Ko sanja da sjedi na brežuljku, da se uhvatio ili oslonio na njega – povezat će se sa nekom značajnom ličnošću; ko sanja da sjedi u hladu nekog brežuljka – uživat će zaštitu nekog poznatog čovjeka; hodanje po brežuljku – sačuvanost od nečega; spuštanje sa neke uzvisine – briga ili tuga; a ako neko sanja da se nalazi na nekom brežuljku, a bolestan je – taj brežuljak predstavlja tabut, a ako nije bolestan, a nije oženjen – oženit će se časnom i bogatom ženom. 128

BRICO

Simbolizira osobu koja koristi nemoćnim i siromašnim, a šteti bogatim. Ko sanja da je obrijao glavu – trošit će imetak u pokornosti Uzvišenom Allahu. Ako je brijanje glave ljeti, onda je to dobitak, olakšanje i lijek od glavobolje i bolesti očiju, a ako je brijanje zimi, onda je to briga, tuga i bolest. Brijanje glave – sigurnost i zaštita od straha; brijanje glave na hadžu – rješavanje duga. Ako vidi suprugu obrijane glave – doći će do razvoda sa njom ili će on umrijeti; ako mu polovica brade bude odsječena i obrijana – osiromašit će i izgubit će autoritet.

Ako sanja da mu je kosa, odnosno rep ženine kose odsječen ili skraćen – neće mu supruga nikada roditi dijete. Brijanje brade u snu označava iščezavanje imetka i ugleda, smrt djeteta ili iznenadnu smrt žene. Ako za vrijeme hadža ili džihada sanja brijanje kose – to je znak iskupljenja od grijeha, vraćanje dugova i iščezavanje briga i tegoba, a ako je brijanje glave van hadža i borbe, a to bude još zimi – onda to upućuje na smrt oca ili majke.

Ako u isto vrijeme sanja da su mu obrijane i glava i brada, ako je bolestan – ozdravit će; ako je imao duga – vratit će ga, a ako je imao neki problem – riješit će ga.129

BRIGA

Simbolizira veselje i zadovoljstvo, a po nekima: nestanak koristi, prestanak pokreta i bolest. Ko sanja da je zabrinut, to znači da je počinio grijeh i da se, zbog njega, kaje. Ako sanja da je briga iščezla – to znači da se on pokajao za svoj grijeh kojeg je počinio. 130

Islamski sanovnik | Snovi na slovo B Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
“Od poslanstva su ostale samo radosne vijesti.“ „Šta su to radosne vijesti?“ – upitaše. „Lijepi snovi.“ – reče Poslanik, s.a.v.s.

BRIJANJE DLAKA (s tijela)

Ko sanja da je obrijao dlake sa stidnih mjesta, koje po propisima treba otkloniti – to simbolizira utjehu; a ako ih nije uspio obrijati ili otkloniti to označava žalost i povećanje dugova. 131

BRITVA

Simbolizira muško dijete, mržnju, neprijateljstvo ili zajedljiv jezik. 132

BRKOVI

Simboliziraju imetak. Ko sanja da skraćuje svoje brkove – to simbolizira njegovo slijeđenje sunneta; dugi brkovi – upućuju na ono što je pokuđeno u sunnetu, dok dugi brkovi koji prelaze usne i smetaju unošenje hrane u usta – označavaju prakticiranje novotarija. Treba napomenuti da sanjanje dugih i neobično velikih brkova simbolizira konzumiranje opojnih pića i nedosljednost u davanju zekata. 133

BROĆ 134

Simbolizira imetak popraćen bolešću. 135

BROD

Simbolizira nafaku i dobit, pogotovo ukoliko se sanjaju ribarski brodovi. Ako neko sanja da se ukrcao na neki strani brod ili ga dobio u vlasništvo, znači da će zadobiti neku trgovačku robu, pobijediti neprijatelja ili se oženiti iz zemlje iz koje je i taj brod. 136

BRODOLOM

Simbolizira zaokupljenost dunjalukom i materijalnim sredstvima. Ko sanja da se utopio – on će ući u džehennemsku vatru ili će učiniti velike grijehe.137

BROJANJE

Različito se tumači, zavisno od toga šta se broji u snu. Ko sanja da broji novac na kome je ispisano Allahovo ime – on veliča i slavi Uzvišenog Allaha; ko sanja da broji zlatnike na kojima je ugravirano Allahovo ime – okoristit će se znanjem; ko sanja da broji novac na kojem je ugraviran lik neke osobe – okupiran je ovosvjetskim uživanjima; ko sanja da broji biser – on uči Kur’an; ko sanja da broji dragulje – izučava istinsku nauku.

Ko sanja da broji školjke – zauzet je onim što ga ne interesira; ko sanja da broji debele krave – slijede rodne godine; ko sanja da broji deve i tovare – ako je vladar, dobit će od svojih neprijatelja imetka u vrijednosti tih tovara; ako je poljoprivrednik – usjevi će mu biti natapani kišom; ako je trgovac – ostvarit će veliki profit u trgovini; a ko sanja da broji pšenicu ili prohu – zapast će u nevolje i tegobe u vezi sa izdržavanjem sebe i porodice. 138

BROKAT

Ko sanja da ima odjeću od brokata – to simbolizira njegovu privrženost vjeri, postizanje neke vlasti ili ženidbu sa dobrom i časnom ženom; a ako to sanja šerijatski pravnik i učenjak – to upućuje na njegovu opsesiju dunjalukom i pozivanje ljudi u novotarije. 139

BRONZA

Simbolizira dobijanje imetka od Židova ili osobu koja se ponosi uživanjem na dunjaluku. Ko sanja bronzu – sluša loš govor i potvara ljude, a ko sanja da topi bronzu – imat će prepirku u nekom od dunjalučkih uživanja i bit će predmetom kritike ljudi. 140

BRUS

Simbolizira Pravi put, učenu osobu posredstvom koje se dolazi do Pravog puta, osobu koja podstiče na dobro, a nekada označava osobu koja razdvaja bračne parove i one koji se vole. 141

BRUSAČ

Simbolizira ministra, šerijatskog pravnika ili sudiju i vaiza, koji “bruse” ono što ne valja kod ljudi. 142

BRUSILICA / BUŠILICA

Simbolizira čovjeka koji je veliki spletkaroš i koji koristi sirov govor, čovjeka koji se mnogo ženi, iznuđeno putovanje, kopača bunara ili mužjaka neke životinje.143

BRZANJE (u hodu)

Simbolizira brzinu čovjekovog napuštanja dunjaluka ili njegovog položaja, ili odlazak na hadž. Ko sanja da žurno hoda po nekom mjestu – to upućuje na pobjedu neprijatelja. 144

BUBANJ

Simbolizira lažnu vijest, sa izuzetkom bubnjeva koji se koriste u odlascima na hadž i u borbu, a koji označavaju osobu koja pokazuje i usmjerava na put. Vlasnik bubnja se tumači kao prodavač alkohola i osoba koja ima puno mahana. Bubanj koji puno odjekuje – uobraženost i oholost; a bubanj sa reskim zvukom – bogataš škrtica. 145

BUBNJAR

Simbolizira osobu koja donosi vijesti, bolest kolitis, tj. grčeve u stomaku i osobu koja je podobna i poslušna aktuelnim vlastima. 146

BUBREZI

Simboliziraju roditelje, djecu, braću, supružnike, rodbinu, bogatstvo i ispravnost. Mršavi bubrezi – siromaštvo u imetku i mišljenju; bubreg u loju – bogatstvo; gubitak oba bubrega – grubost srca, a zdravlje i bolest bubrega – zdravlje i bolest kod rodbine. 147

BUBULJICE

Ukoliko se sanja da bubuljice pucaju i da iz njih teče gnoj, to upućuje na pobjedu; a ako se nalazi gnoj u njima – onda to simbolizira veliki kapital. Što je više bubuljica u snu, a ne budu smetale osobi koja ih ima, sve će više zadobijati blagodati i hajra. 148

BUDAK

Simbolizira ispunjavanje potreba, iznuđeno putovanje, muški spolni organ, usta, slugu koji neće raditi bez batinanja ili magarca koji neće ići dok se ne išiba. 149

BUDNOST

Opreznost osobe u snu simbolizira pokajanje, zaradu, korist i povratak sa putovanja, ali i licemjerstvo i zaboravljanje nečeg iz Kur’ana.150

BUHE

Simboliziraju čovjeka prostaka, slabića, koji ponižava i nanosi uvrede. Ko sanja da ga je ujela buha ili stjenica – zadesit će ga neka briga, a neki tumače, zadobit će imetak. 151

BUJICA

Simbolizira epidemiju, vojsku, neprijateljski napad, nasilje i okupatora. Ako je bujica bila mutna i boje krvi – za očekivati je epidemiju; ukoliko bujica ruši kuće i odnosi imovinu – upućuje na neprijatelja koji napada ili vladara koji čini nasilje; a ukoliko bujica plavi – onda to upućuje na potop ili vojsku nepravednog i agresivnog vladara. 152

BUKA

Simbolizira smutnju. 153

BULDOŽER

Simbolizira pohlepu za dunjalukom i ovosvjetskim uživanjima.154

BUNAR

Simbolizira čovjeka, ženu, učenjaka, putovanje, more, kupatilo, džamiju, zatvor ili mezar. Ako se sanja da bunarska voda plavi kuću – otkrivaju se tajne vlasnika kuće; ako se sanja da je mali vodostaj u bunaru – vlasnik bunara malo zarađuje i oskudna su mu sredstva za život. Ako neko sanja da je pao u nepoznat bunar: ako je bolestan – umrijet će; ako je na moru – doživjet će brodolom; ako putuje kopnom – naići će na neki problem i podvalu, ako je u sporu s nekim bit će pritvoren; ako neko sanja da je spustio kofu u bunar, ako mu je trudna žena – rodit će mu sina; ako sanja da mu je bunar zatrpan – žena će mu umrijeti.

Ako neko sanja da kopa bunar u svrhu navodnjavanja usjeva, kupovat će lijekove za potrebe svoje porodice. Ako neko sanja da lebdi u bunaru ili da se spušta u njega, putovat će. A ako neko čuje iz bunara učenje ezana, bit će smijenjen, ako je bio na nekoj funkciji, ili će pretrpjeti neki gubitak, ako se bavio trgovinom ili biznisom. 155

BUNDEVA

Simbolizira učenjaka, ljekara ili siromaha. Ako bolesnik sanja da je ubrao tikvu, ona mu je lijek. Konzumiranje kuhane tikve – naći će ono što je izgubio, steći će znanje ili će povećati memoriju; konzumiranje prijesne tikve – posvađat će se sa nekom osobom ili će ga napasti džini. Hladovanje pod tikvinom vriježom simbolizira lijepo i odano društvo, nakon usamljenosti, ili mir, nakon sukoba. 156

BUNGUR

Simbolizira brigu ili batine. Ako se bungur priprema u zimsko doba, on upućuje na halal-nafaku i stalnu dobit; a ako se sanja pred zoru, može simbolizirati krađu ili batine. 157

BUNOVINA (MANDRAGORA) 158

Simbolizira bolest i zlatnike. Ko sanja da ubire mandragoru žena će mu se razboljeti, a on će dobiti mnogo zlatnika.159

BURAK

Ko sanja ovu jahalicu na kojoj je Muhammed, s.a.v.s., prebačen iz Mekke do Jerusalema, a odatle do najvećeih nebeskih visina i Sidretul-muntehaa i nazad u noći Israa i Miradža – simbolizira dostizanje visokog položaja, veličanstveno putovanje ili umiranje na stepenu šehida. 160

BURE

Simbolizira dobru ženu i čovjeka koji čuva tajne ljudi. Ko sanja da sipa vodu u bačvu – pribavlja imetak i daje ga ženi na čuvanje; pijenje vode iz bačve – imetak koji koristi. A ko sanja da je svojim rukama razbio bačvu, neka očekuje razvod braka sa svojom ženom.161

BURMUT

Simbolizira potrebu majke za djetetom ili djeteta za majkom. Ako neko sanja da ušmrkuje burmut, to znači da će se, iz nekog razloga, izuzetno rasrditi. 162

EL-BURUDŽ (sura)

Ko sanja da uči ovo kur’ansko poglavlje prevladat će brige i postati stručnjak u nekoj od nauka, neki vele, u oblasti astrologije. 163

BUŠENJE

Bušenje ili kopanje simbolizira spletkarenje. Ko sanja da je probušio ili potkopao neku kuću – preko spletki dolazi do neke žene; ko sanja da buši ili kopa u jednom gradu – istražuje vjeru nekog čovjeka, a ko sanja da buši ili kopa neku stijenu – on istražuje vjeru nekog grubog i osorog vladara. 164

BUT

Simbolizira najbližu rodbinu. Otkinuto stegno – napustit će svoj narod i svoju rodbinu, tako da će i umrijeti daleko od njih. Bol u stegnu – loš odnos prema rodbini; a stegno od bakra – njegova porodica je sklona griješenju.165

BUZDOVAN

Simbolizira brata koji se sa njim slaže, sina ili slugu koji ga štiti i brine o njemu. Ukoliko se sanja metalni topuz bez štapa, onda to upućuje na služenje bez koristi i na ženu bez miraza.166

Autor “Šefik Kurdić” iz knjige “Snovi i njihova značenja – Sanovnik”.

 

 1. En-Nabulsi, 205.
 2. En-Nabulsi, 189.
 3. En-Nabulsi, 224-225.
 4. Ibn Sirin, 291. i 346; Ibn Sirin (b), 309. i 366. i En-Nabulsi, 137.
 5. Ibn Sirin, 291. i 346; Ibn Sirin (b), 309. i 366. i En-Nabulsi, 137.
 6. Ibn Sirin, 305. i 312; Ibn Sirin (b), 323. i 330. i En-Nabulsi, 409.
 7. En-Nabulsi, 458.
 8. En-Nabulsi, 216.
 9. En-Nabulsi, 263.
 10. En-Nabulsi, 98-99.
 11. Ibn Sirin, 152. i 336-337. i 372; Ibn Sirin (b), 158-159. i 355. i 397. i En-Nabulsi, 339. i 409.
 12. Ibn Sirin, 55; Ibn Sirin (b), 45; En-Nabulsi, 344. i El-Džemel, 66. i 70.
 13. En-Nabulsi, 303.
 14. En-Nabulsi, 430.
 15. Ibn Sirin, 282; Ibn Sirin (b), 298-299. i En-Nabulsi, 452.
 16. En-Nabulsi, 195.
 17. En-Nabulsi, 325.
 18. Ibn Sirin, 107; Ibn Sirin (b), 111. i En-Nabulsi, 225.
 19. En-Nabulsi, 78.
 20. En-Nabulsi, 125. i 182.
 21. Ibn Sirin, 325. i Ibn Sirin (b), 343.
 22. En-Nabulsi, 163-164.
 23. Ibn Sirin, 311-312; Ibn Sirin (b), 329-330. i En-Nabulsi, 445.
 24. En-Nabulsi, 51.
 25. Ibn Sirin, 256-258; Ibn Sirin (b), 271-272. i En-Nabulsi, 159-161.
 26. En-Nabulsi, 154.
 27. En-Nabulsi, 327.
 28. Ibn Sirin, 265-266. i 275; Ibn Sirin (b), 280. i En-Nabulsi, 150. i 378.
 29. Ibn Sirin, 301-303; Ibn Sirin (b), 319-321. i En-Nabulsi, 69-70.
 30. Ibn Sirin, 175; Ibn sirin (b), 185. i En-Nabulsi, 70.
 31. En-Nabulsi, 70.
 32. En-Nabulsi, 333.
 33. Ibn Sirin, 290-291; Ibn Sirin (b), 308; En-Nabulsi, 164. i 305. i El-Džemel, 232.
 34. En-Nabulsi, 264.
 35. En-Nabulsi, 265.
 36. Ibn Sirin, 97; Ibn Sirin (b), 99; En-Nabulsi, 357. i El-Džemel, 131.
 37. Ibn Sirin, 314-315; Ibn Sirin (b), 332-333. i En-Nabulsi, 236. i 471-472.
 38. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 27. i El-Džemel, 38.
 39. Ibn Sirin, 373-374. i Ibn Sirin (b), 398.
 40. Ibn Sirin, 56. i 268-269; Ibn Sirin (b), 46-47. i 283-294; En-Nabulsi, 394-395. i El-Džemel, 67-68.
 41. Ibn Sirin, 38; Ibn Sirin (b), 23. i El-Džemel, 35.
 42. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 38.
 43. En-Nabulsi, 78. i El-Džemel, 219.
 44. Ibn Sirin, 282; Ibn Sirin (b), 299. i En-Nabulsi, 457.
 45. En-Nabulsi, 169.
 46. En-Nabulsi, 264.
 47. En-Nabulsi, 70-71.
 48. En-Nabulsi, 407.
 49. En-Nabulsi, 407.
 50. Ibn Sirin, 344; Ibn Sirin (b), 364. i En-Nabulsi, 443.
 51. En-Nabulsi, 215.
 52. En-Nabulsi, 477.
 53. En-Nabulsi, 251.
 54. Ibn Sirin, 112. i 355; Ibn Sirin (b), 115. i 376. i En-Nabulsi, 133. i 251.
 55. Ibn Sirin, 322; Ibn Sirin (b), 340. i En-Nabulsi, 362.
 56. En-Nabulsi, 390.
 57. En-Nabulsi, 192.
 58. Ibn Sirin, 338; Ibn Sirin (b), 356-357. i En-Nabulsi, 194. i 276-277.
 59. En-Nabulsi, 139.
 60. Ibn Sirin, 355; Ibn Sirin (b), 376. i En-Nabulsi, 81.
 61. Bijeli strvinar ili, kako ga još drugačije zovu, bijela crkavica je ptica iz reda sokolovki. Zagasito je bijele boje. Na glavi i vratu ima perjanicu. Hrani se strvinom i izmetinama. Rasprostranjen je po Aziji, Africi, u Hrvatskom primorju, Dalmaciji, a kod nas se može primjetiti u Hercegovini (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 6/176).
 62. Ibn Sirin, 198; Ibn Sirin (b), 210. i En-Nabulsi, 215.
 63. Ibn Sirin, 367; Ibn Sirin (b), 391. i En-Nabulsi, 353.
 64. Ibn Sirin, 182-183; Ibn Sirin (b), 193-194. i En-Nabulsi, 110-111.
 65. En-Nabulsi, 196.
 66. En-Nabulsi, 196.
 67. En-Nabulsi, 139.
 68. Ibn Sirin, 279-280; Ibn Sirin (b), 296-297 i En-Nabulsi, 173, 194. i 409-410.
 69. En-Nabulsi, 211.
 70. En-Nabulsi, 70-71.
 71. Ibn Sirin, 282 i 325; Ibn Sirin (b), 299. i 343. i En-Nabulsi, 365.
 72. En-Nabulsi, 114.
 73. En-Nabulsi, 225-226.
 74. En-Nabulsi, 83-84.
 75. En_Nabulsi, 84.
 76. Ibn Sirin, 162; Ibn Sirin (b), 170-171. i En-Nabulsi, 357.
 77. En-Nabulsi, 174. i El-Džemel, 233-234.
 78. En-Nabulsi, 416.
 79. Ibn Sirin, 274; Ibn Sirin (b), 290. i En-Nabulsi, 398.
 80. En-Nabulsi, 156.
 81. En-Nabulsi, 215.
 82. Ibn Sirin, 231-232; Ibn Sirin (b), 244-245. i En-Nabulsi, 470-471.
 83. Ibn Sirin, 109. i Ibn Sirin (b), 113.
 84. En-Nabulsi, 150.
 85. Kur’an, sura: En-Nur, ajet 2.
 86. En-Nabulsi, 234-235.
 87. En-Nabulsi, 229.
 88. Ibn Sirin, 318; Ibn Sirin (b), 336. i En-Nabulsi, 62.
 89. Ibn Sirin, 340; Ibn Sirin (b), 359. i En-Nabulsi, 365.
 90. En-Nabulsi, 356.
 91. En-Nabulsi, 440.
 92. En-Nabulsi, 181.
 93. En-Nabulsi, 148.
 94. Ibn Sirin, 356; Ibn Sirin (b), 378. i En-Nabulsi, 351.
 95. Ibn Sirin, 110; Ibn Sirin (b), 114. i En-Nabulsi, 119.
 96. En-Nabulsi, 294-295.
 97. Ibn Sirin, 170; Ibn Sirin (b), 180. i En-Nabulsi, 294-295.
 98. Ibn Sirin, 162. i 356; Ibn Sirin (b), 171. i 378. i En-Nabulsi, 183.
 99. En-Nabulsi, 175-176.
 100. En-Nabulsi, 195.
 101. En-Nabulsi, 113.
 102. Ibn Sirin, 354; Ibn Sirin (b), 375. i En-Nabulsi, 469.
 103. En-Nabulsi, 423.
 104. Ibn Sirin, 315; Ibn Sirin (b), 333. i En-Nabulsi, 305.
 105. En-Nabulsi, 202.
 106. Ibn Sirin, 367; Ibn Sirin (b), 391. i En-Nabulsi, 429.
 107. Ibn Sirin, 314-315. i 323; Ibn Sirin (b), 333. i 342. i En-Nabulsi, 227.
 108. En-Nabulsi, 152.
 109. En-Nabulsi, 69-70.
 110. Ibn Sirin, 175; Ibn sirin (b), 185. i En-Nabulsi, 70.
 111. En-Nabulsi, 259.
 112. En-Nabulsi, 74.
 113. Ibn Sirin, 86. i 380; Ibn Sirin (b), 84-85; En-Nabulsi, 405-406. i El-Džemel, 115-118.
 114. En-Nabulsi, 112.
 115. Ibn Sirin, 345; Ibn Sirin (b), 365. i En-Nabulsi, 369.
 116. Ibn Sirin, 359; Ibn Sirin (b), 381. i En-Nabulsi, 236. i 458-459.
 117. En-Nabulsi, 230.
 118. En-Nabulsi, 197.
 119. Ibn Sirin, 122; Ibn Sirin (b), 126; En-Nabulsi, 197. i El-Džemel, 173.
 120. En-Nabulsi, 38.
 121. Ibn Sirin, 252. i 349; Ibn Sirin (b), 267. i 370. i En-Nabulsi, 351.
 122. Ibn Sirin, 171-172; Ibn Sirin (b), 181. i En-Nabulsi, 376.
 123. En-Nabulsi, 352.
 124. En-Nabulsi, 403.
 125. Ibn Sirin, 235-238. i 377; Ibn Sirin (b), 248-251. i En-Nabulsi, 116-118.
 126. Ibn Sirin, 355; Ibn Sirin (b), 376. i En-Nabulsi, 106. i 162.
 127. Ibn Sirin, 310; Ibn Sirin (b), 328. i En-Nabulsi, 182.
 128. Ibn Sirin, 239-240; Ibn Sirin (b), 253. i En-Nabulsi, 96-97.
 129. Ibn Sirin, 168; Ibn Sirin (b), 178. i En-Nabulsi, 153-154.
 130. Ibn Sirin, 356; Ibn Sirin (b), 378. i En-Nabulsi, 351 i 392.
 131. Ibn Sirin, 370. i Ibn Sirin (b), 393.
 132. Ibn Sirin, 345; Ibn Sirin (b), 364-365. i En-Nabulsi, 445-446.
 133. En-Nabulsi, 281.
 134. Zeljasta biljka od koje se dobija poznata boja: broćevo crvenilo. U Primorju rastu dvije vrste: rukovež i pravi broć (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 1/500).
 135. Ibn Sirin, 322; Ibn Sirin (b), 340. i En-Nabulsi, 363.
 136. En-Nabulsi, 251-252.
 137. En-Nabulsi, 348.
 138. Ibn Sirin, 372; Ibn Sirin (b), 396. i En-Nabulsi, 148.
 139. En-Nabulsi, 201.
 140. Ibn Sirin, 282; Ibn Sirin (b), 298-299. i En-Nabulsi, 300.
 141. Ibn Sirin, 345; Ibn Sirin (b), 364. i En-Nabulsi, 427.
 142. Ibn Sirin, 170-171. i Ibn Sirin (b), 180.
 143. Ibn Sirin, 346; Ibn Sirin (b), 365. i En-Nabulsi, 415.
 144. Ibn Sirin, 363; Ibn Sirin (b), 385; En-Nabulsi, 46 i 465. i El-Džemel, 214.
 145. Ibn Sirin, 157. i 376; Ibn Sirin (b), 165. i En-Nabulsi, 314-315.
 146. En-Nabulsi, 314.
 147. Ibn Sirin, 93; Ibn Sirin (b), 94; En-Nabulsi, 397. i El-Džemel, 125.
 148. Ibn Sirin, 110; Ibn Sirin (b), 114. i En-Nabulsi, 62-63.
 149. Ibn Sirin, 349; Ibn Sirin (b), 370. i En-Nabulsi, 442.
 150. En-Nabulsi, 56. i 146.
 151. Ibn Sirin, 204-205; Ibn Sirin (b), 217. i En-Nabulsi, 67.
 152. Ibn Sirin, 230-231. i 284; Ibn Sirin (b), 243-244. i 301. i En-Nabulsi, 279-280.
 153. En-Nabulsi, 309.
 154. En-Nabulsi, 458.
 155. Ibn Sirin, 254-256; Ibn Sirin (b), 269-270. i En-Nabulsi, 85-86. i 114-115.
 156. Ibn Sirin, 319; Ibn Sirin (b), 337. i 399. i En-Nabulsi, 372.
 157. En-Nabulsi, 47.
 158. Mandragora officinalis je biljka koja ima prizemno smještene duguljaste listove i prizemne, zelenkastobijele cvjetove na stapkama. Mandragora ili bunovina je opojna mirisa, a korijen mu djeluje narkotično i u antičko doba se upotrebljavao kao sredstvo za uspavljivanje kod hirurških zahvata. (Vidi: Enciklopedija leksikografskog zavoda, 1/537)
 159. Ibn Sirin, 324; Ibn Sirin (b), 343. i En-Nabulsi, 408.
 160. En-Nabulsi, 65.
 161. Ibn Sirin, 291. i 346; Ibn Sirin (b), 309. i 366. i En-Nabulsi, 137.
 162. En-Nabulsi, 97.
 163. Ibn Sirin, 41; Ibn Sirin (b), 26. i El-Džemel, 37.
 164. Ibn Sirin, 366; Ibn Sirin (b), 390. i En-Nabulsi, 458.
 165. Ibn Sirin, 97; Ibn Sirin (b), 99; En-Nabulsi, 357. i El-Džemel, 131.
 166. Ibn Sirin, 156; Ibn Sirin (b), 163. i En-Nabulsi, 190.

Vaš komentar