Koji je to najbolji zikr?

Spominjanje Allaha je jedan od najvrednijih ibadeta koji čovjeka približava Allahu i zbog kojeg slijedi velika nagrada. Zikr spada u najpraktičnije i najlakše ibadete, on je lahak kome ga Allah učini lahkim. Nakon učenja Kur’ana veličanstvenog riječi la ilahe illallah su najbolja vrsta zikra. Riječi la ilahe illallah su riječi monoteizma, kao što je došlo u hadisu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji zikr jesu riječi: la ilahe illallah.”

Obaveza svakog muslimana jeste da izučava značenja, uslove, osnove ovih riječi i sve što je vezano za njih, jer je to riječ sa kojom musliman živi, riječ koja razdvaja islam i nevjerstvo. Allah Veličanstveni je naredio najboljem poslaniku, pečatu svih poslanika, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, da zna sve što je vezano za ove riječi i da u njih vjeruje.

Koji je to najbolji zikr? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Obaveza svakog muslimana jeste da izučava značenja, uslove, osnove ovih riječi i sve što je vezano za njih, jer je to riječ sa kojom musliman živi, riječ koja razdvaja islam i nevjerstvo.

Allah je kazao: “Znaj da nema boga osim Allaha.” (Muhammed, 19)

Uzvišeni Allah je ukorio one koji se oholo odnose prema ovim riječima, koji glavu od njih okreću i koji ne rade po onome šta one nalažu.

Allah je kazao: “Kad im se govorilo: “Samo je Allah Bog!” – oni su se oholili i govorili: “Zar da napustimo božanstva naša zbog jednog ludog pjesnika.” (Es-Saffat, 35–36)

Allah je Sebe opisao svojstvima koja obuhvataju ove riječi, na mnogo mjesta u Njegovoj knjizi: Allah, dželle šanuhu, kaže: “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!” (El-Bekare, 255)

Uzvišeni Allah je kazao: “On je živi, nema boga osim Njega.” (Gafir, 65)

Ibrahim, alejhis-selam, je ostvario ove riječi u svome životu, kao što nas Allah, dželle šanuhu, obavještava: A kad Ibrahim reče ocu svome i narodu svome: “Nemam ja ništa s onima kojima se vi klanjate, ja se klanjam samo Onome Koji me je stvorio, jer će mi On, doista, na Pravi put ukazati.” On učini riječi tevhida trajnim za potomstvo svoje, da bi se dozvali. (Ez-Zuhruf, 26–28)

Dobro znaj da zraci riječi ‘la ilahe illellah’, shodno svojoj jačini i slabosti, razgone maglu i tminu grijeha. Ove riječi imaju svjetlo, nur koji se kod ljudi razlikuje shodno jačini implementacije ovih riječi. Snagu ili slabost tog nura zna samo Allah, dželle šanuhu. Ima ljudi kod kojih ove riječi sijaju poput Sunca. Sa druge strane, kod nekih je ova svjetlost poput zvijezde blistave.

Koji je to najbolji zikr? Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Koji je to najbolji zikr? – La ilahe ilallah

Kod drugih je poput rasplamsale baklje, kod nekih je poput svjetiljke, a kod nekih poput male svjetlosti. Prema tome, na Sudnjem danu će se ova svjetlost pojaviti ispred i iza ljudi, a to će biti shodno jačini njihovog imana i shodno tome koliko je svjetlosti ovih riječi bilo prisutno u njihovim srcima, riječima, znanju, spoznaji, radu i stanju u kojem su se nalazili.

Kad god se svjetlost ovih riječi poveća, ona će, shodno svojoj jačini, spaliti sumnje i pohote. Nekad se može desiti da ova svjetlost toliko naraste da iza nje ne ostane ni jedna sumnja, pohota, niti grijeh, a da ih svjetlost neće spaliti. Ovo je stanje iskrenog monoteiste, koji ne čini širk Allahu, dželle šanuhu.

Dakle, koji god grijeh, strast ili sumnja se približe svjetlosti riječi la ilahe illellah, ona će ih uništiti. Na nebu vjernikovog imana blistaju zvijezde koje koje ga štite od svakog kradljivca koji želi ukrasti njegova dobra djela. Kradljivac se može dočepati nečega za vrijeme čovjekovog nemara i nepažnje, osobine koje čovjek ne može izbjeći.

Nakon što se probudi i spozna šta mu je oteto, čovjek to oduzme od kradljivca, a moguće je da pri tome stekne još dvostruko više dobra. Tako se vjernik uvijek odnosi prema šejtanskim i džinskim lopovima i namćorima. On nije kao neki drugi ljudi koji im otvore riznice i kapije svojih dobrih djela i potom odu


Autor teksta "Koji je to najbolji zikr?" Dr. Alija Muhammed es-Sallabi iz knjige "Vjerovanje u Allaha"

Vaš komentar