Najbolje odlike žene

Bogobojaznost i lijepo ponašanje

Kada se žena trudi učiniti što boljim odnos prema svom Gospodaru, Allah učini dobrim njen odnos spram muža i pokloni joj čestit porod. Bogobojazna žena je najbolji dunjalučki ukras jer je bogobojaznost jedini put za ispravan život lišen nevolja i problema, a lijepi trenuci uvijek slijede nakon bogobojaznosti. Bogobojaznost je vjerovanje i pokornost. Nema spokoja za onoga ko vjerovanja nema.

Stoga, bogobojaznost je ventil sigurnosti čovjeka od svih grešaka i nesumnjivo je da je bogobojazna žena ta koja gradi temelje bračne sreće. Ciljevi bogobojazne žene razlikuju se od ciljeva nevaljale žene. Ako se zapitaš koja si od ove dvije ti – bogobojazna ili nevaljala, i koja je razlika među njima, reći ću ti da je razlika ogromna, a cilj različit. Bogobojazna žena služi svom mužu poput stepenica kojima se penje u Džennet; nevaljala žena je svom mužu poput zarobljeništva, nadmećući se u dunjalučkim stvarima, ismijavajući se, a ne mareći za to, te time biva lišena sreće, kako dunjalučke tako i ahiretske.

Od Ebu Hurejrea, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., kazao:

„Ženi koja obavlja pet dnevnih namaza, posti ramazan, čuva svoja stidna mjesta i poslušna je svom mužu bit će rečeno: ‘Uđi u Džennet na koja god vrata želiš.’“

Ovdje vidimo kako je za bogobojaznost i pokornost Allahu vezana poslušnost mužu, te da poslušnost mužu spada u dužnosti kojima nas je islam obavezao. Ovo je jasan dokaz da su najbolje osobine žene bogobojaznost i lijepo ponašanje.
Ništa nije postojanije od bogobojaznosti i vjerovanja; mladost vodi starosti, dok bogobojaznost donosi sreću i uspjeh.

Sjeti se, draga suprugo, da si na putovanju, zato se opremi bogobojaznošću i lijepim ponašanjem, a bogobojaznost je najjači temelj lijepog ponašanja. Nema sumnje da je najsjajnija crta svake dobre žene njen trud na jačanju svijesti o Bogu. Poslanik, a.s., je kazao:

„Najbolji među vjernicima su oni najljepšeg ponašanja, a najplemenitiji među njima su oni koji su najbolji prema svojoj porodici.“

Svi književnici i mudraci su se složili da samo dobra žena, koja je lijepog ponašanja, može osvojiti srce svog muža, imati na okupu oko sebe svoju djecu i rodbinu, niko od nje neće bježati, a posebno onda kada svoje lijepo ponašanje potkrijepi lijepim govorom. Od Ebu Derdaa, r.a., se prenosi da je Poslanik, a.s., kazao:

„Ništa teže na mizanu neće biti od lijepog ponašanja. Doista će onaj ko ima lijepo ponašanje dostići njime stepen onoga ko posti i namaz obavlja.“

Neka svaka žena zna da je muž ogledalo žene ako je ona lijepog ponašanja i on će također biti, ako je ona lošeg ponašanja i on će biti poput nje. Nema ništa teže čovjeku od lošeg ponašanja njegove žene, težak mu biva život sa njom, pa kako će onda dobro imati od nje i kako će dobro činiti?!
Prenosi se da je Poslanik, a.s., kazao:

„U četiri stvari je zadovoljstvo, a to su: pobožna žena, prostrana kuća, dobar komšija i ugodna jahalica. A, u četiri stvari su tjeskoba i nezadovoljstvo, a to su: loša žena, loš komšija, loša jahalica i tijesan stan.“

Od Omera ibn Hattaba, r.a., se prenosi da je kazao:

„Čovjeku poslije imana ništa bolje nije dato od žene lijepog ponašanja niti je poslije nevjerstva išta gore od žene s ružnim govorom i lošim ponašanjem.“

Najvažniji segmenti lijepog ponašanja žene prema svom mužu su:

 • Da se strpi pri lošem ponašanju svog muža i njegovoj nepravdi.
 • Da se ne veseli onda kada je on tužan i da se ne žalosti onda kada je on sretan.
 • Da s njenih usana silaze samo lijepe riječi.
 • Da mu na loše ne uzvraća istim već na najljepši način.
 • Da kontroliše svoju srdžbu i ne misli ružno o njemu.
 • Da se trudi svoga muža učiniti zadovoljnim i da žuri razljutiti ga kada se naljuti.
 • Da mu ukazuje posebno poštovanje.
 • Segmenti lošeg ponašanja žene prema mužu su onda kada ona:
 • Podiže glas pred njim i na njega.
 • Gleda svog muža oštro, sa ismijavanjem ili odvratnošću.
 • Otkriva drugima svoje i njegove tajne i probleme.
 • Ljutnjom uzvraća na njegovu ljutnju.
 • Nepokorna je svom mužu i prkosi mu.
 • Prelazi mjeru u ljubomori.
 • Napušta ga u postelji.
 • Loše ga dočekuje kada se vraća kući.

Naposlijetku, puno je lijepih strana žene među kojima su: ljepota duše, veselost, ljepota šaljenja, ljepota pokornosti, čuvanja… A sve ovo spada u jednu ljepotu – ljepotu lijepog ponašanja i postupanja.

Zadovoljstvo i skromnost

Puno je žena koje nisu baš zadovoljne svojim muževima. Nekada do nezadovoljstva dolazi još prije stupanja u brak jer se budući muž ispostavi kao osoba koja ne posjeduje osobine koje je žena željela i o kojima je maštala kao o osobinama princa iz svojih snova. Nekada do manjka zadovoljstva i ženinog nezadovoljstva svojim mužem dolazi nakon sklapanja braka, nakon što otpočne realan život, te zauzme većinski dio njenog života. Tako neke žene počnu šejtanskim očima upoređivati svoj sa životima svojih sestara, prijateljica i rođaka, gledajući uvijek one koje su u boljim uslovima od njih, a ne one koje su u lošijim.

Žena poput ovih nije zahvalna svom Gospodaru za muža koji je čuva, štiti i dijeli sa njom i dobro i zlo u životu. Čovjek ne može biti savršen, jer savršenstvo pripada samo Allahu Uzvišenom, jedino Njemu. Međutim, on posjeduje pozitivne osobine koje mogu baciti sjenu na njegove negativnosti, zato žena treba tolerisati ono što joj se ne sviđa kako bi bila sretna, uspješna i kako bi zaslužila nagradu.
Draga sestro, budi zadovoljna i skromna, jer ćeš jedino time moći otkloniti tugu i bijes iz svog srca.

Ne poriči Allahove blagodati, zanemari mahane koje nisi u stanju da popraviš i ne gledaj ovu ili onu ženu govoreći: „Zašto meni nije ovako, šta meni fali, zar je ta i ta bolja ili ljepša od mene?!“
Ne, draga moja, ne može tako! Možda ti posjeduješ nešto na čemu ti zavide svi oko tebe, ali ne osjećaš ljepotu toga jer negiraš to u sebi!
Da bi bila skromna i zadovoljna svojim mužem i cjelokupnim životom, uvijek razmišljaj o lijepim stvarima, potrudi se zanemariti loše jer je zadovoljstvo nepotrošivo blago i sve u životu je sudbina i od Allaha određenje, a čovjek sve što želi ne može postići.

Poštovanje

Svaki čovjek voli onog ko ga poštuje. Muž je u kući onaj kome pripada najveće poštovanje od strane supruge. Ljubav, poštovanje i uvažavanje su ono što se reflektuje sa majke na djecu, te se time uvezuju prave vrijednosti porodice. Uglavnom su porodice koje počivaju na čuvanju poštovanja prema glavi kuće one porodice koje su uspješne i sretne.
Muž se van kuće susreće sa različitom vrstom ljudi, neki su za poštovanje, a neki ne.

Nekada naiđe na neodgojene, čije će ga riječi uznemiriti i povrijediti, te učiniti da se osjeća kao neko kome se ne iskazuje poštovanje. Na ženi je da mu ukaže maksimalno poštovanje i uvažavanje kako bi mu se podiglo samopouzdanje, da podstiče djecu na to, da ga lijepo dočekuje i ustraje na tome i da ga ispraća riječima koje će imati lijep utjecaj na njega.

Veoma je važno, također, obezbijediti mu miran ambijent kada se vrati sa posla da bi mu bilo prijatno i da bi se odmorio od posla. Pametna i mudra žena će svom svojom snagom čuvati ličnost svoga muža u kući i izvan nje. Sem toga, njeno poštovanje prema mužu pred svojom i njegovom porodicom povećat će njenu vrijednost u očima svih i time će potvrditi da je odgojena i primjerena osoba.

Pored toga što će čuvati osjećanja svog muža, nadomijestiti ono što mu nedostaje, staviti mu do znanja da ga voli, da se brine za njega i njegova osjećanja, žena također treba biti svjesna da se sve stvari trebaju bazirati na uzajamnom poštovanju supružnika u kući. Jer, ako se u domu sruši dvorac poštovanja, srušit će se nakon toga dvorci svega. Muž zaslužuje od žene da ga poštuje kako bi joj on pružio ono što ona njemu pruža.

Ovo je najmanje što žena mužu, kao njegovo pravo, može priuštiti. U najvažnije stvari, koje će ojačati poštovanje među supružnicima, spada to da žena ne podiže glas na muža, a naročito ne u tuđem prisustvu. Ovakva situacija bi narušila ličnost muža i zasramila ga, pa bi u očima ljudi pali i on i ona, djelujući nekulturno i kao neko ko nije vrijedan poštovanja. Možda bi, čak, muž i odgovorio ženi riječima koje bi je povrijedile i omalovažile pred drugima.

Ovako nastaju pukotine i mimoilaženja u porodici, a kuća postaje od svađa uznemirujuća. Stvar postaje još gora ako ima djece, jer manjak poštovanja među supružnicima unutar kuće ima loš utjecaj na djecu i odražava se na profile njihovih ličnosti u budućnosti.

Draga suprugo, ima sitnih riječi kojima možeš iskazivati poštovanje i to na neprimjetan način, poput: „molim te“, „ako dozvoliš“, „izvini“, „hvala“ i sličnih riječi koje imaju svoju težinu i utjecaj. Čuvaj se iznošenja nedostataka svog muža pred ljudima, a naročito u njegovom prisustvu, zato što ovo odaje loš utisak o tebi. Svaka žena treba biti svjesna da poštujući svog muža ona, prije svega, biva vrijedna poštovanja, da je samopouzdana i kadra suočiti se sa životnim teškoćama.

Također, lijepo je da se žena odaziva na zahtjeve svog muža s ljubavlju, da mu se na blag i plemenit način obraća pa makar on prema njoj bio neprijatan. Ona se treba nakititi plemenitošću, jer će joj ona povećati važnost u muževljevom srcu. Žena, također, treba hvaliti svog muža pred njegovom rodbinom, a naročito majkom; ne treba ga prekidati dok priča kako bi osjetili svi koliko ga poštuje, voli i cijeni njegovu ličnost i kako bi mu pred drugima pridala posebnu važnost, obasula ga poštovanjem i time svojoj djeci ukazala da poštuju svog oca i cijene ga kao svog uzora.

Autor teksta Ensam Džemila iz djela Šaptaji na uho sretne žene Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta je Ensam Džemila iz knjige “Šaptaji na uho sretne žene.”

Vaš komentar