Patrijarh Mihail III – 100 svjetskih velikana o islamu

Patrijarh Mihail III je bio Carigradski patrijarh od 1170. do 1178. godine. O muslimanima je rekao:

„Neka musliman bude moj gospodar u vanjskim stvarima, radije nego da Latin sa mnom vlada u duhovnim stvarima. Jer, ako sam potčinjen prvom (muslimanu) on me barem neće tjerati da uđem u njegovu vjeru. Ali, ako bih morao biti pod vlašću drugog (Latina), morao bih se rastaviti od Boga.”1
Autor teksta je Samir Bikić iz knjige 100 svjetskih velikana o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “ Patrijarh Mihail III – 100 svjetskih velikana o islamu ” Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Michael III, citiran u: Steven Runciman, The Eastern Schism, Oxford University Press, 1997. str. 122.

Vaš komentar