Pol V. Harison – 100 svjetskih velikana o islamu

Pol V. Harison je bio američki ljekar i putujući kršćanski misionar Trinity Reformed Church of Plainfield, New Jersey. U periodu od 1909. do 1954. godine radio je kao misionar i ljekar na Arapskom poluotoku. U svojoj knjizi The Arab at home (Arapin kod kuće), o islamu je napisao:

„Nekoliko fenomena savremenog doba nude tako fascinantno, a u isto vrijeme tako zagonetno proučavanje, a jedan od njih je islam. Njegov sjajan i raznolik politički razvoj bio je predmet knjiga i rasprava kojima gotovo da nema broja. Islamski prodor u svijet nije bio samo pomak u vjerskom smislu, već i politički razvoj koji je rezultirao organizovanjem svjetskih carstava jednog za drugim. U trinaest stoljeća svoje historije njegov rast bio je zapanjujući.” 1

O poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, napisao je:

„Svakako, Muhammed je bio jedan od najvećih ljudi koje  je svijet ikada vidio. Nije jedan od vojnih heroja, njega poštujemo zbog trajnog utjecaja. Vjerovatno ni šest ljudi u cijeloj historiji svijeta nije ostavilo takav trag kao što je on.”2
O Kur’anu je napisao: „Muhammmedove vizije koje čine osnovnu koncepciju o Bogu i čovjeku zabilježene su i prenesene s najvećom pažnjom. One čine knjigu koja se zove Kur’an, koja je sveta knjiga Islama. Bog je objavio svaku riječ Muhammedu i odgovoran je za svaki njegov slog i svako slovo. Božije objavljivanje Kur’ana Muhammedu označilo je početak najveće epohe u historiji univerzuma.”3
Autor teksta je Samir Bikić iz knjige 100 svjetskih velikana o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “ Pol V. Harison – 100 svjetskih velikana o islamu ” je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu”.

  1. Paul W. Harrison, The Arab at Home, New York, Thomas Y. Crowell Co. 1924. str. 187.
  2. Isto, str. 189–190.
  3. Isto, str. 215.

Vaš komentar