Prihvati život onakvim kakav jeste.

Život na ovom svijetu je gorkog ukusa, pun nedaća i teških dana. On nije jednobojan, dobro i zlo se smjenjuju, teškoće i spokoj, a na tebi je da se trudiš.

Nećeš naći savršene roditelje, ženu, prijatelja, dom i posao. Sve će te ove stvari nekad razočarati, a ti žegu gasi vodom i zlo dobrim. Samo tako ćeš sačuvati svoju glavu.

Allah je želio da ovaj svijet bude stjecište suprotnih stvari, vrsta, skupina i stavova. Na njemu se spajaju dobro i zlo, red i nered, radost i tuga, da bi naposljetku sve dobro, radost i red završili u Džennetu, a sve zlo, nered i tuga sastali se u Džehennemu. U jednom hadisu Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Dunjaluk je proklet i sve je na njemu prokleto osim spominjanja Allaha, učenjaka i učitelja.” Stoga, živi u svojoj stvarnosti, ne zavaravaj se maštom i ne lebdi u idealnom svijetu. Prihvati dunjaluk onakvim kakav jeste. Uskladi dušu sa životom i okolinom, shvatit ćeš da nema savršenih prijatelja i stvari, jer savršenstvo, sklad i neporočnost nisu karakteristike ovog svijeta.

Prihvati život onakvim kakav on jeste Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Sve će te ove stvari nekad razočarati, a ti žegu gasi vodom i zlo dobrim.

Znaj da nema savršene supruge, jer i u hadisu se kaže: “Neka vjernik ne mrzi ženu zbog neke njene osobine koja mu se ne sviđa, ako ona ima osobina koje mu se dopadaju.”

Moramo dobro razmisliti i procijeniti stanje u kom živimo. Moramo praštati, biti velikodušni, izbjegavati poteškoće i ponekad zažmiriti pred činjenicama. Na nama je da imamo cilj i da neke stvari zanemarujemo.Prihvati život onakvim kakav jeste

Autor “Aid el-Karni” iz knjige“Ne tuguj”

Vaš komentar