Ravi Šankar – 100 svjetskih velikana o islamu

Indijski guru (religijski učitelj), duhovni vođa i ambasador mira. Diplomirao je Vedsku literaturu i fiziku na Bangalore Univerzitetu. Osnivač je Art of Living Fondacije čiji je cilj smanjiti individualni stres, smanjenje društvenih problema i nasilja. Godine 2009. magazin Forbs imenovao ga je kao petog najmoćnijeg čovjeka u Indiji. U jednom svom televizijskom obraćanju, o poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

„U jednoj od Purana u Indiji, Bhavishya Purana 1, također se spominje da će se poslanik Muhammed roditi na  Arapskom poluostrvu i da će očistiti ljude od korupcije i loših djela. Donijet će sa sobom novi talas uvjerenja od Boga. Ovo se spominje hiljadama godina prije, u Hindu tekstovima. U Puranama imamo jedan citat da će se takva osoba pojaviti.” 2

U svojoj knjizi Hinduism and Islam the Common Thread (Hinduizam i islam, zajednička nit), na strani dvadeset še- stoj, Ravi Šankar, također govori o citatu iz Bhavishya Purane koji je najavio dolazak poslanika Muhammeda.3

Autor teksta Ravi Šankar  – 100 svjetskih velikana o islamu Samir Bikić iz knjige 100 svjetskih velikana o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksa “Ravi Šankar – 100 svjetskih velikana o islamu” je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu.”

  1. Bhavishya Purana, jedna je od svetih knjiga Hinduizma čija su tematika uglavnom događaji iz budućnosti.
  2. Video: https://www.youtube.com/watch?v=0INQHYqKjsY
  3. “Stranac, duhovni učitelj pojavit će se sa svojim drugovima (ashabima). Njegovo ime bit će Muhammed. Radža Bhodž nakon što će mu dodijeliti velike stepene i očistiti ga od grijeha, učinit će ga iskrenim i predanim. Ukazat će mu čast riječima: ’Ukazujem ti veliko poštovanje, o ponosu čovječanstva, sine pustinje, okupio si silnu snagu protiv đavola (šejtana) koji ti ne može ništa, jer si zaštićen.‘” (Bhavishya Purana, Prati Sarg, Parv III, Khand 3, Adhaj 3, Šloka, 5-8.)

Vaš komentar