RECENZIJA: Stanice praštanja grijeha – Šejha bint Muhammed el-Kasim

RECENZIJA: Stanice praštanja grijeha - Šejha bint Muhammed el-Kasim Iz života ashaba Abdullah Ibn Huzafe Es-Sehmi Kelimeh Blog
Stanice praštanja grijeha

Sva hvala pripada Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji iz Svoje dobrote oprašta onome kome On hoće i Svojom plemenitošću prelazi preko pogrešaka kome god On hoće. Salavat i selam najplemenitijem poslaniku, Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim njegovim ashabima.

Allah je stvorio čovjeka kao biće koje mnogo griješi kroz ovaj život, a ne kao biće koje je zaštićeno od grijeha, pa se tako oko čovjeka naizmjenično prepliću elementi dobra i motivi zla. On se čas okreće ka svome Gospodaru a čas od Njega. Pa, kada se okrene od Njega i ponizi svoju dušu nepokornošću, to ne znači da je osuđen na nesreću i propast niti da su mu vrata (pokajanja i Allahove milosti) zatvorena.

Ne, naprotiv; Allah Uzvišeni je blag i milostiv, Njegova milost obuhvata sve i Njegova dobrota prekriva sva Njegova stvorenja. On odlikuje pokorne neizmjernim dobrima, a grešnicima daruje mogućnost iskupljenja koje od njih odagnava kaznu za njihove grijehe – to je vid Njegove plemenitosti i dobročinstva.

U ovoj knjizi “Stanice praštanja grijeha” je objašnjeno deset uzroka brisanja grijeha koje je spomenuo šejhu-l-islam Ibn Tejmijje u svojim sabranim fetvama a i njegov učenik Ibnu- l-Kajjim u poznatom djelu Knjiga o duši, Allah im se smilovao – ali, prije toga ću zastati kako bih spomenula neke od teških posljedica grijeha te načine izbavljenja od njih, kao podsjetnik sebi i drugima.

Molim Allaha da mi ova knjiga bude od koristi na dunjaluku i ahiretu, kao i da se njome okoristi onaj koji čita; Allah je uistinu dobar i plemenit. Salavat i selam našem vjerovjesniku Muhammedu, njegovoj porodici i ashabima.

– Šejha bint Muhammed el-Kasim

Stanice praštanja grijeha Šejha bint Muhammed el-Kasim Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara knjige online prodaja Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksta “RECENZIJA: Stanice praštanja grijeha – Šejha bint Muhammed el-Kasim”Šejha bint Muhammed el-Kasim iz knjige “Stanice praštanja grijeha.

Vaš komentar