RECENZIJA: Urok sihr i džinski napad – Hajrudin Tahir Ahmetović

RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh
Urok sihr i džinski napad

Časni Kur’an nas obavještava o šejtanovom neprijateljstvu, spletkama koje pravi čovjeku, želji da čovjeka dovede u stanje u kojem smatra da je dotična stvar korisna, a zapravo je za njega pogubna, pa kada posegne za njom – biva upropašten, i od samog šejtana ismijan.

Uzvišeni Allah kaže:

El-Hašr 16 RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh

“Slični su šejtanu kad kaže čovjeku: ‘Budi nevjernik!’ – pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ‘Ti se mene više ne tičeš…’” (El-Hašr, 16)

Također, Svevišnji Allah kaže:

El-Enfal 48 RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh

“I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: ‘Niko vas danas ne može pobijediti, i ja sam vaš zaštitnik!’ – onda je on, kada su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo, i rekao: ‘Ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite, i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava’.” (El-Enfal, 48)

Onaj koji razmisli o ovim i drugim kur’anskim ajetima, kojih je mnogo u Allahovoj Knjizi, shvatit će da njegov život nije ništa drugo do borba između njega i šejtana, koji želi da ga upropasti i u zabludu odvede. Zbog toga je neophodno suprotstavljati se ovom vječitom neprijatelju. Svakom muslimanu koji želi spas obaveza je da se upozna sa svojim neprijateljem u potpunosti, kako bi se spasio od svih njegovih spletki i zavođenja, te postigao zadovoljstvo svoga Gospodara i Njegove Džennete.

U našoj zemlji, kao u i mnogim drugima, sve je više bolesti ove prirode. Zbog nepoznavanja i nepridržavanja za vjeru, ljudi, kako bi se izliječili od svojih bolesti, posežu za raznim načinima liječenja, pa i neispravnim, nedozvoljenim, zbog kojih još više obolijevaju, ili zbog kojih i kod drugih izazivaju razne bolesti. Odlaze sihirbazima i vračarima. Umjesto da traže pomoć od Svevišnjeg Allaha, oni je traže od sihirbaza, svoja srca vežu za njih, pa još više obolijevaju, iako misle da bivaju izliječeni. Kako, kada je Uzvišeni Allah Onaj koji jedini liječi? On Svevišnji spominje riječi Ibrahima, alejhisselam, u Svojoj knjizi:

Eš-Šu'ara 75-80 RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh

“A da li ste razmišljali” – upita on – “da su oni koje obožavate vi i koje su obožavali davni preci vaši, doista, neprijatelji moji? Ali, to nije Gospodar svjetova, koji me je stvorio i na Pravi put uputio, i koji me hrani i poji, i koji me, kad se razbolim, liječi.” (Eš-Šu‘ara, 75-80)

Dok, isto tako, Allah o ljudskoj vezi sa džinima kaže:

El-En‘am 128 RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh

“O skupe šejtanski, vi ste mnoge ljude zaveli!” – “Gospodaru naš,” – reći će ljudi, štićenici njihovi – “mi smo jedni drugima bili od koristi i stigli smo do roka našeg koji si nam odredio Ti!” – “Vatra će biti prebivalište vaše” – reći će On – “u njoj ćete vječno ostati, osim ako Allah drugačije ne odredi.” Gospodar tvoj je zaista Mudri i Sveznajući. (El-En‘am, 128)

Uvidio sam da se ljudi i u ovoj problematici trebaju vratiti istinskoj osnovi, čistom, svijetlom izvoru, a to su Allahova knjiga Kur’an-i-Kerim i Sunnet Njegova poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer je Allah za Svoju Knjigu rekao:

El-Isra‘a 82 RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh

“Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima” (El-Isra‘a, 82) – dok je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah nije dao bolest, a da za nju nije
dao i lijek.”1

Želio sam da kroz djelo “Urok sihr i džinski napad” pojasnim vrste i razloge danas najrasprostranjenijih bolesti, ispravan način njihova liječenja, i da posavjetujem sve nas kako da se ponašamo u našoj bolesti.

Ovo skromno djelo Urok sihr i džinski napad” sastoji se iz uvoda, sedam tema i završnice. U uvodu sam pojasnio osnovna pitanja vezana za postojanje džina i vjerovanje u njih, dok su teme obrađivale slijedeća pitanja:

  1. Prva tema: Urok
  2. Druga tema: Sihr
  3. Treća tema: Džinski napad
  4. Četvrta tema: Šerijatske zaštite
  5. Peta tema: Liječenje Kur’anom
  6. Šesta tema: Drugi lijekovi
  7. Sedma tema: Savjeti bolesnicima
  8. Završnica sadrži rezime cijeloga rada.
RECENZIJA Urok sihr i džinski napad - Hajrudin Tahir Ahmetović Islamske knjige BiH Islamski tekstovi islamska knjižara El Kelimeh
Urok sihr i džinski napad

Autor teksta “RECENZIJA: Urok sihr i džinski napad – Hajrudin Tahir Ahmetović” “Hajrudin Tahir Ahmetović” iz knjige “Urok sihr i džinski napad”.

  1. El-Buhari, br. 5246.

Vaš komentar