Rom Landau – 100 svjetskih velikana o islamu

Rom Landau je bio vajar, likovni kritičar, pisac, pedagog, službenik britanskih inostranih službi, univerzitetski profesor i stručnjak za arapsku i islamsku kulturu. Landau je studirao filozofiju, umjetnost i religije na raznim evropskim fakultetima. Rođen je u Poljskoj, ali je kasnije postao britanski državljanin, dok je služio kao dobrovoljac u Kraljevskom vazduhoplovstvu za vrijeme Drugog svjetskog rata. U svom djelu Islam and the Arabs (Islam i Arapi), o islamskoj civilizaciji napisao je:

„Zapadna civilizacija od filozofije i matematike do medicine i poljoprivrede toliko mnogo duguje islamskoj civilizaciji…”1

O islamu je napisao:

„Kada je Muhammed napustio ovaj svijet 632. godine, uspjeh islama u potpunosti je opravdao Hatidžino vjerovanje u objavu koju je njen muž dobio, a nova monoteistička vjera bila je na putu za duhovno i tjelesno osvajanje koje je bez premca u ljudskoj historiji.”2

Zatim navodi:

„U Islamu vjera i nauka nisu otišli svako svojim putem. Zapravo, prvo (vjera) je glavni podsticaj za ono drugo (nauku).”3

O Kur’anu je napisao:

„Posao prevođenja Kur’ana u njegovoj ritmičkoj moći na nekom drugom jeziku zahtijeva angažman nekoga ko je pjesnik i učenjak u isto vrijeme. Tek u zadnje vrijeme imamo dobrih pokušaja koji teže da prenesu ponešto od duha Muhammedove objave. Mnogi raniji prevodioci nisu bili u stanju da zadrže izražajnu ljepotu na arapskom, ali su bili i toliko puni predrasuda prema islamu da su i njihovi prevodi bili puni predrasuda. No ipak, čak ni najbolje moguće tumačenje Kur’ana u pisanom obliku nije u stanju da zadrži izuzetan ritam sura onakvim kakve su u recitiranju muslimana. Zapadnjak, kada samo čuje dijelove Kur’ana na izvornom jeziku počinje da cijeni veličanstvenost i moć njegovih riječi.”4
Autor teksta Rom Landau - 100 svjetskih velikana o islamu je Samir Bikić iz knjige 100 svjetskih velikana o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksa “ Rom Landau – 100 svjetskih velikana o islamu ” je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu.”

  1. Rom Landau, Islam and the Arabs, The Macmillan Company, New York 1959. str. 7.
  2. Isto, str. 25.
  3. Isto, str. 165-166
  4. Isto, str. 25-26.

Vaš komentar