Sarojini Naidu – 100 svjetskih velikana o islamu

Sarojini Naidu je bila indijska aktivistica nezavisnosti i pjesnikinja. Naidu je bila jedna od predlagača Indijskog Ustava. Ona je druga žena u Indiji koja je bila predsjednik Indijskog nacionalnog kongresa i prva žena koja je postala Guverner države Uttar Pradesh. U svom djelu Speeches and Writings (Govori i zapisi), o Kur’anu je napisala:

„Osjećaj za pravdu jedan je od najljepših ideala islama, jer kad čitam Kur’an, nalazim dinamička, a ne mistička načela života te praktičnu etiku za vođenje svakodnevnog života koja je prilagođena cijelom svijetu. Imamo običaj kazati da pripadamo racionalnoj dobi, da pripadamo praktičnoj dobi. Ako pripadate praktičnoj i racionalnoj dobi, šta još treba da nađete osim ovih etičkih kodeksa koji su tako jasno propisani za vaše svakodnevno ponašanje?”1

O islamu je napisala:

„To je bila prva religija koja je proklamovala i praktikovala demokratiju. U džamijama se ta demokratija ogledala pet puta dnevno kada se oglasi ezan i vjernici se okupe, i kad siromah i kralj kleče na koljenima jedan pored drugog ponavljajući: Bog je najveći. Bila sam pogođena svaki put iznova nedjeljivošću islamskog jedinstva koje čovjeka instiktivno čini bratom. Kad sretnete Egipćanina, Alžirca, Indijca ili Turčina u Londonu, kakve veze ima što je jedan iz Egipta, a drugi iz Indije? To je bio sjajan osjećaj bratstva, ovaj divan osjećaj ljudske pravde.”2
Autor teksta Sarojini Naidu - 100 svjetskih velikana o islamu je Samir Bikić iz knjige 100 svjetskih velikana o islamu Islamske knjige Islamski tekstovi islamska knjižara Sarajevo Novi Pazar El Kelimeh

Autor teksa “Sarojini Naidu – 100 svjetskih velikana o islamu – 100 svjetskih velikana o islamu ” je Samir Bikić iz knjige “100 svjetskih velikana o islamu.”

  1. Sarojini Naidu, Speeches and Writings, Third edition, G. A. Natesan & Co. Madras, str. 104.
  2. Isto, str 105.

Vaš komentar